1. Các phương thức kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo quy định hiện hành của Việt Nam:

Theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 15/2018/NĐ-CP về kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu, các hoạt động này được thực hiện theo ba phương thức chính nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Phương thức đầu tiên là phương thức kiểm tra giảm. Theo đó, cơ quan hải quan sẽ ngẫu nhiên lựa chọn và kiểm tra hồ sơ của không quá 5% tổng số lô hàng nhập khẩu trong vòng một năm. Điều này nhằm giảm thiểu thủ tục kiểm tra cho các lô hàng được xem là có nguy cơ thấp, đồng thời tập trung vào các lô hàng có nguy cơ cao hơn.

Phương thức thứ hai là phương thức kiểm tra thông thường, trong đó chỉ có việc kiểm tra hồ sơ của các lô hàng nhập khẩu. Đây là phương thức được áp dụng đối với các loại thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được đánh giá là có nguy cơ thấp về an toàn thực phẩm.

Phương thức cuối cùng là phương thức kiểm tra chặt. Ở đây, cơ quan hải quan sẽ kiểm tra hồ sơ kết hợp với việc lấy mẫu kiểm nghiệm từ các lô hàng nhập khẩu. Điều này nhằm đảm bảo rằng các thực phẩm nhập khẩu không chỉ có hồ sơ đầy đủ mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được quy định, bao gồm cả việc kiểm tra chất lượng thông qua các mẫu thử nghiệm.

Việc áp dụng các phương thức này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm soát an toàn thực phẩm nhập khẩu mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm trong nước.

 

2. Quy trình thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu:

Quy trình thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu được chia thành các bước rõ ràng để đảm bảo rằng thực phẩm được nhập khẩu vào Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh thực phẩm. Dưới đây là các bước chi tiết của quy trình này:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ khai báo nhập khẩu thực phẩm

Đầu tiên, doanh nghiệp nhập khẩu phải nộp hồ sơ khai báo nhập khẩu thực phẩm tại cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật. Hồ sơ này bao gồm các thông tin liên quan đến loại thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, thông tin về đơn vị xuất khẩu, danh sách thành phần và các giấy tờ liên quan khác.

Bước 2: Xác định phương thức kiểm tra

Dựa trên các thông tin trong hồ sơ khai báo và đánh giá về nguy cơ an toàn thực phẩm, cơ quan hải quan sẽ xác định phương thức kiểm tra phù hợp để áp dụng cho lô hàng nhập khẩu. Có ba phương thức kiểm tra chính là kiểm tra giảm, kiểm tra thông thường và kiểm tra chặt, mỗi phương thức sẽ được áp dụng tùy thuộc vào đặc điểm của từng lô hàng.

Bước 3: Thực hiện kiểm tra

a. Kiểm tra hồ sơ:

Cán bộ hải quan tiến hành kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của hồ sơ khai báo nhập khẩu thực phẩm. Điều này đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp là đầy đủ và chính xác, phù hợp với các quy định về xuất nhập khẩu và an toàn thực phẩm.

b. Lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm (đối với phương thức kiểm tra chặt):

Nếu áp dụng phương thức kiểm tra chặt, cán bộ hải quan sẽ lấy mẫu thực phẩm theo quy định và gửi đến cơ quan kiểm nghiệm thực phẩm có thẩm quyền để tiến hành kiểm tra về mặt chất lượng và an toàn.

Bước 4: Ra quyết định

Cuối cùng, căn cứ vào kết quả kiểm tra hồ sơ và kiểm nghiệm thực phẩm, cơ quan hải quan sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc cho phép nhập khẩu, tạm dừng nhập khẩu hoặc tiêu hủy thực phẩm. Quyết định này phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm và các quy định pháp luật liên quan.

Quy trình này không chỉ đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng mà còn góp phần trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm trong nước và quản lý hiệu quả các hoạt động nhập khẩu thực phẩm.

 

3. Vai trò của các phương thức kiểm tra trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm nhập khẩu

Các phương thức kiểm tra trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm nhập khẩu đóng vai trò quan trọng để đảm bảo rằng thực phẩm nhập khẩu vào quốc gia đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh thực phẩm. Cụ thể, vai trò của mỗi phương thức kiểm tra như sau:

Phương thức kiểm tra giảm: Phương thức này cho phép cơ quan hải quan tập trung kiểm tra tài liệu của một phần nhỏ lô hàng nhập khẩu (tối đa 5% trên tổng số) trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm). Điều này giúp giảm thiểu thời gian và chi phí cho việc kiểm tra đối với các lô hàng được xác định có nguy cơ thấp.

- Vai trò: Tối ưu hóa quá trình kiểm tra, tập trung vào các lô hàng có nguy cơ cao hơn, đảm bảo hiệu quả và linh hoạt trong quản lý thực phẩm nhập khẩu.

Phương thức kiểm tra thông thường:  Phương thức này chỉ yêu cầu kiểm tra tài liệu của lô hàng nhập khẩu, không bao gồm việc lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm.

Vai trò: Được áp dụng đối với các lô hàng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cơ bản, giảm thời gian xử lý hồ sơ và chi phí cho doanh nghiệp.

Phương thức kiểm tra chặt: Phương thức này bao gồm cả việc kiểm tra tài liệu và lấy mẫu thực phẩm để tiến hành kiểm nghiệm thực phẩm trên cơ sở các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn. Vai trò: Đảm bảo rằng thực phẩm nhập khẩu không chỉ đáp ứng các yêu cầu về tài liệu mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm thực tế, đảm bảo rằng sản phẩm không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Tóm lại, các phương thức kiểm tra trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng giữa sự tiện lợi cho doanh nghiệp và bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Chúng giúp cơ quan chức năng tập trung vào các lô hàng có nguy cơ cao, đồng thời đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của quá trình kiểm tra.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu hiện nay, có một số giải pháp và hướng đi mà các quốc gia thường áp dụng nhằm đảm bảo rằng thực phẩm nhập khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh thực phẩm. Dưới đây là một số giải pháp chính:

- Cải thiện hệ thống quản lý và giám sát: Đầu tiên, việc cải thiện hệ thống quản lý và giám sát là cần thiết. Các cơ quan chức năng cần tăng cường khả năng giám sát và điều phối giữa các đơn vị liên quan như cơ quan hải quan, cơ quan y tế, cơ quan chất lượng và các cơ quan liên quan khác để đảm bảo mọi hoạt động kiểm tra diễn ra một cách hiệu quả và liên tục.

- Áp dụng công nghệ thông tin: Sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kiểm tra thực phẩm nhập khẩu là một xu hướng hiện đại. Các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu kết nối giữa các cơ quan chức năng giúp cải thiện khả năng theo dõi, đánh giá và xử lý các lô hàng nhập khẩu một cách nhanh chóng và chính xác.

- Đào tạo và nâng cao năng lực cho nhân viên kiểm tra: Đảm bảo nhân viên thực hiện kiểm tra có đủ kiến thức, kỹ năng và cập nhật thông tin mới nhất về quy định an toàn thực phẩm. Việc đào tạo thường xuyên và nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm tra là rất quan trọng để đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác kiểm tra.

- Tăng cường hợp tác quốc tế: Việc hợp tác quốc tế và chia sẻ thông tin về an toàn thực phẩm giữa các quốc gia là một yếu tố không thể thiếu. Các quốc gia cần cùng nhau hợp tác trong việc phối hợp kiểm tra, trao đổi kinh nghiệm và thông tin về các lô hàng nhập khẩu để nâng cao hiệu quả kiểm tra và ngăn ngừa các rủi ro an toàn thực phẩm.

- Áp dụng các phương thức kiểm tra hiện đại: Sử dụng các phương thức kiểm tra như kiểm tra giảm, kiểm tra chặt và kiểm tra thông thường một cách linh hoạt và hiệu quả tùy theo từng đặc điểm của lô hàng nhập khẩu. Điều này giúp tối ưu hóa quá trình kiểm tra và tập trung nguồn lực vào các lô hàng có nguy cơ cao hơn.

- Thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp: Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia tích cực vào quá trình đảm bảo an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, vận chuyển cho đến khi nhập khẩu. Đây là một phương pháp hữu hiệu để đảm bảo rằng các sản phẩm nhập khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn ngay từ khi xuất xưởng.

Tóm lại, việc nâng cao hiệu quả kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu yêu cầu sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan, áp dụng công nghệ hiện đại và đảm bảo nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ quan chức năng và doanh nghiệp để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

 

Xem thêm bài viết: Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn có cần xin giấy phép an toàn thực phẩm không?

Khi quý khách có thắc mắc về quy định pháp luật, vui lòng liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn, giải đáp quy định pháp luật nhanh chóng.