Thưa luật sư, theo tôi tìm hiểu thì: Nghị định 01/2017 có quy định nhũng trường hợp mua bán bằng giấy tay trước ngày 01/01/2008 sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền vói đất (giấy chứng nhận). Gia đình tôi mua nhà đất bằng giấy tay năm 2006, khi đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận thì cần phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào và nộp ở đâu ?

Cảm ơn và mong nhận được sự tư vấn sớm nhất ạ!

Người hỏi: Mai Kiều Trang (tỉnh Hải Dương).

 

Trả lời:

Nghị định 01/2017 ngày 06/01/2017 của Chính phũ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43 ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013). Người dàn đang sử dụng nhà đất giao dịch giấy viết tay thuộc khung thời gian mà Nghị định 01/2017 cho phép, khi đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cần chuẩn bị các hồ sơ như sau: đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận; một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014 nếu có (bao gồm: những giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993; giấy chứng nhận tạm thời hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính; giấy tờ họp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất...).

Đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, người dân cần nộp thêm một trong các loại giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014 như: giấy phép xây dựng nhà ỏr, hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở; bản án, quyết định của Tòa án nhân dân...Ngoài ra, người dân cần nộp thêm các chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính và các giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tai chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Người đề nghị cấp giấy chứng nhận có thể nộp hồ sơ tại ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai. Thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận cho cá nhân và tổ chức tối đa 15 ngày. Nghị định cũng yêu cầu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền theo quy định của pháp luật.  

 

Luật Minh Khuê (tổng hợp)