1. Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022 là kỳ thi gì?

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022 hay kỳ thi THPT Quốc gia hằng năm, thi tốt nghiệp THPT Quốc gia là một kỳ thi xét tốt nghiệp Trung học phổ thông nhằm đánh giá kết quả học tập của người theo học mục tiêu giáo dục chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học phổ thông, chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông (gọi chung là chương trình Trung học phổ thông). Khi đó, sẽ lấy kết quả thi để xét xông nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông, làm cơ sở để đánh giá chất lượng dạy và học của trường phổ thông cũng như công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. 

Hiện nay các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng thường lấy kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông để tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề... 

 

2. Đôi nét về quy chế thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022

2.1. Đối tượng dự thi 

Theo quy định của Thông tư 15/2020/TT-BGDDT thì đối tượng dự thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2022 sẽ bao gồm những chủ thể và tương ứng với các điều kiện sau đây:

- Người đã học xong chương trình Trung học phổ thông trong năm 2022: những người này phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém. Riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình giáo dục thường xuyên thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm 

- Người đã học xong chương trình Trung học phổ thông nhưng chưa thì tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp Trung học phổ thông ở những năm trước: Những người này phải có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên và phải đảm bảo được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém.

+ Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do xếp loại học lực kém ở lớp 12, phải đăng ký và dự thi kỳ thi kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 05 (năm) điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi đăng ký dự tuyển), bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện dự thi về xếp loại học lực theo quy định.

+ Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định 

- Người đã có Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký tuyển sinh: những người này phải đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo

- Một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo quyết định 

Các đối tượng dự thi phải đăng ký dự thi và nộp đầy đủ các giấy tờ theo đúng thời hạn đã được thầy cô trong trường phổ biến 

 

2.2. Bài thi, hình thức thi, nội dung thi và thời gian thi

Theo quy định thì tổ chức thi sẽ gồm 05 bài thi, trong đó bao gồm: 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ; 01 bài thi tổ hợp Khoa học tư nhiên gồm các môn thi thành phần là Vật Lý, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học xã hội bao gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. 

Về nội dung thi sẽ hoàn toàn nằm trong chương trình Trung học phổ thông và chủ yếu là chương trình lớp 12

Hình thức thi thì sẽ được phân loại thành trắc nghiệm và tự luận. Theo đó các bài thi môn Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội sẽ được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Còn bài thi Ngữ Văn sẽ được tổ chức thi theo hình thức thi tự luận như bao năm. 

Thời gian làm bài thi của môn Ngữ Văn vẫn sẽ là 120 phút. Thời gian làm bài thi môn Toán là 90 phút, môn Ngoại Ngữ là 60 phút và 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần thuộc bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. 

 

2.3. Chế độ miễn thi đối với một số môn thi

Một số trường hợp đặc biệt, thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2022 sẽ được miễn thi một số môn thi hoặc được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Theo đó: 

- Miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông đối với các đối tượng sau: 

+ Là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo 

+ Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 06 tháng 7 năm 2022 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định. Trong đó, môn Tiếng Anh yêu cầu chứng chỉ IELTS là đạt 4.0 điểm, TOEFL ITP là đạt 450 điểm, TÒEL iBT là 54 điểm. 

Các thí sinh được miễn bài thi Ngoại ngữ và được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2022, còn điểm thi thực tế của bài thi Ngoại ngữ sẽ được sử dụng để xét tuyển đại học

Thí sinh không đăng ký sử dụng quyền được miễn bài thi Ngoại ngữ thì phải dự thi và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông như thí sinh không được miễn thi 

- Miễn thi đối với tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông được áp dụng với các đối tượng sau: 

+ Người được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông nếu đáp dứng các điều kiện sau: Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12, xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm tốt và học lực từ loại khá trở lên, có tên trong danh sách miễn thi của Bộ giáo dục và đào tạo 

+ Người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ được miễn thì tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông nếu đáp ứng các điều kiện sau: Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12, xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm và học lực từ loại trung bình trở lên, có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tâp huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến sở Giáo dục đào tạo trước ngày thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. 

+ Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và phải đáp ứng các điều kiện sau đât: Đối với người khuyết tật theo học chương trình giáo dục chung thì phải học hết chương trình Trung học phổ thông, đủ điều kiện dự thi theo quy đinhgj và có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung thì phải được Hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp Trung học phổ thông; có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp. Còn đối với người hoạt động kháng chiến, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì phải học hết chương trình Trung học phổ thông, đủ điều kiện dự thi theo quy định, có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp 

 

3. Cách tính điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT năm 2022 

Điểm xét tốt nghệp Trung học phổ thông (gọi tắt là ĐXTN) sẽ bao gồm điểm các bài dự thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông như đã phân tích tại mục 2.2 của bài viết và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) cùng với điểm trung bình cả năm lớp 12, điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp. Và điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện. Công thức tính điểm được xác định như sau: 

- Điểm xét tốt nghiệp đối với học sinh giáo dục Trung học phổ thông được tính theo công thức: 

Cách tính điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT 2022 nhanh, chính xác nhất- Điểm xét tốt nghiệp đối với học viên Giáo dục thường xuyên được tính theo công thức: 

Cách tính điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT 2022 nhanh, chính xác nhất

 

4. Phương án tuyển sinh đại học năm 2022 

Trong những năm gần đây thì nhiều trường đại học đã đa dạng hóa các phương thức tuyển sinh đại học nhằm tăng cơ hội trúng tuyển như mong muốn của các học sinh và giảm áp lực thi cử cho các sĩ tử. Theo đó có 4 phương thức khá phổ biến hiện nay đó là: 

- Thứ nhất là xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2022: Đây là hình thức phổ biến được áp dụng nhiều nhất ở hầu hết các trường đại học, cao đẳng trên khắp cả nước. Với phương thức này thì các trường đại học, cao đẳng sẽ lấy ngay điểm của bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra vào ngày 07 tháng 7 năm 2022 cho đến ngày 08 tháng 7 năm 2022. Và tùy từng ngành học, tiêu chí xét tuyển của các trường mà các trường sẽ lấy những điểm tổ hợp bài thi khác nhau cho các ngành 

- Thứ hai là xét tuyển bằng học bạ Trung học phổ thông: Hình thức này đang được áp dụng rộng rãi trong những năm gần đây. Là một hình thức sử dụng kết quả của học bạ trong 03 năm trung học phổ thông hoặc chỉ năm lớp 12 để xét trúng tuyển vào đại học, cao đẳng cho các thí sinh mà không cần phải để tâm đến điểm xét tôt nghiêp Trung học phổ thông như phương thức trên. Xét học bạ làm tăng cao cơ hội trúng tuyển cho các học viên và giảm áp lực rất nhiều cho học sinh các trường trong kỳ thi xét tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 

- Thứ ba là xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực riêng của trường đại học: Phương thức này mới được áp dụng và giúp cho việc tuyển sinh chất lượng đầu vào của các trường được nâng cao. Bài thi đánh giá năng lực hay kỳ thi riêng của Trường được tổ chức do các trường Đại học và trình chủ trương lên Bộ giáo dục và đào tạo. Mỗi trường sẽ có tổ chức kỳ thi riêng với cách thức thi riêng. Điểm bài thi này được dùng để xét tuyển vào trường đó. Để thi tuyển bằng hình thức này thì các bạn thí sinh cần đăng ký tham dự kỳ thi này theo thời gian và phương án tuyển sinh do từng trường quy định 

- Thứ tư là hình thức xét truyển thẳng, xét tuyển ưu tiên theo quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo cùng với quy định của từng trường: Chính sách ưu tiên tuyển sinh của Bộ giáo dục và đào tạo nêu rõ đối tượng được xét tuyển thẳng vào trường sẽ bao gồm những đối tượng sau đây: 

+ Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp Trung học phổ thông 

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đã tốt nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải. Hoăc các giải quốc tế theo quy định thì được đăng ký xét tuyển thẳng vào Đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải. 

Với những trường hợp này thí sinh cần làm hồ sơ xét tuyển thẳng và được xem xét phê duyệt. Với trường hợp nêu trên sẽ được trường đại học tuyển thẳng mà không cần xem xét đến điểm tốt nghiệp và điểm học bạ trung học phổ thông. 

 

5. Phương án tuyển sinh của các trường Đại học chuyên ngành Luật học năm 2022

Công ty Luật Minh Khuê sẽ gửi đến quý bạn đọc tham khảo thông tin tuyển sinh năm 2022 của các trường đại học có chuyên ngành Luật để các bạn có thể nắm rõ, tham khảo thêm: 

- Thứ nhất đối với trường Đại học Luật Hà Nội, phương án tuyển sinh đại học năm 2022 được thực hiện với 04 phương thức tuyển sinh sau đây: 

+ Phương thức 1: Xét tuyển các thí sinh tham dự Vòng thi tháng/ quý/ năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức 

+ Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của bậc Trung học phổ thông năm 2022 theo các tổ hợp được xác định cụ thể cho từng ngành 

+ Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 theo các tổ hợp được xác định cụ thể theo từng ngành 

+ Phương thức 4: Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình liên kết với đại học Arizona, Hoa Kỳ thì trường sẽ xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc tương đương 

- Thứ hai là Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 xét tuyển đại học chính quy dựa trên 07 phương thức xét tuyển sau: 

+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022

+ Phương thức 2: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh tại Điều 8 của Quy chế 

+ Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 

+ Phương thức 4: Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2022

+ Phương thức 5: Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển 

+ Phương thức 6: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp  học phổ thông với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển 

+ Phương thức 7: Xét tuyển phương thức khác đối với thí sinh là học sinh các trường Dự bị đại học

Nếu xét tuyển theo từng phương thức chưa đủ chỉ tiêu thì chỉ tiêu còn lại được dành cho các phương thức kjacs 

Các điều kiện, cách thức và thời gian đăng ký xét tuyển đối với các phương thức 2, 3, 4, 5, 6, 7 được quy định như trên 

- Thứ ba là Trường Đại học Kinh tế - Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 áp dụng 05 phương thức tuyển sinh đại học sau đây: 

+ Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng 

+ Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh 

+ Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022

+ Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức năm 2022

+ Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế (IELTS, SAT, ACT,...) kết hợp với kết quả học Trung học phổ thông đối với học sinh Việt Nam và học sinh có quốc tịch nước ngoài (học chương trình Trung học phổ thông quốc tế bằng Tiếng Anh hoặc chương trình Trung học phổ thông trong nước). Xét tuyển vào các chương trình Chất lượng cao, Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp, Chất lượng cao giảng dạy bằng Tiếng Anh 

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Cách tính điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT 2022 nhanh, chính xác nhất do Công ty Luật Minh Khuê biên soạn và muốn gửi đến quý khách mang tính chất tham khảo. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp tại bài viết sẽ là thông tin hữu ích về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 cho quý khách tìm hiểu 

Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!