Tuy nhiên đến năm 2015, BHXH KH đã tự hủy kết quả 08 năm 07 tháng của tôi ở CTCP xây dựng KH và chỉ xác nhận thời gian đóng BHXH từ tháng 10/2000 đến tháng 12/2008 là 08 năm 3 tháng,làm mất đi 04 tháng BHXH trong năm 2009. Đồng thời, BHXH KH cũng chỉ chốt sổ BHXH cho tôi ở công ty Đồng Xuân từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2014 mà không xác nhận thời gian tham gia BHXH của tôi từ tháng 5/2009 đến tháng 12/2009,làm mất 8 tháng BHXH của tôi nữa. Vậy, tổng thời gian tham gia BHXH của tôi đã bị mất đi 12 tháng so với thực tế (trọn năm 2009) Tôi đã nhiều lần đến BHXH làm thủ tục giải quyết nhưng vẫn chưa thỏa đáng vì BHXH tỉnh KH yêu cầu "Trả về đơn vị chốt sổ cho NLĐ từ tháng 10/2000 đến tháng 04/2009" Chúng tôi thấy Thông báo của BHXH KH không hợp lý vì thời gian đó, CTCP xây dựng KH đã chốt đúng và đủ thời gian tham gia BHXH của tôi là 8 năm 7 tháng, nên nghiễm nhiên họ không phải thực hiện yêu cầu vô lý này. Tôi đã nhiều lần gởi công văn đến BHXH KH nhưng họ không hề hồi âm. Tôi nhiều lần đến cơ quan BHXH tỉnh thì lần nào họ cũng yêu cầu nộp hồ sơ ở bộ phận 1 cửa, rồi chờ kết quả và lần nào cũng nhận kết quả như nhau là "Trả về đơn vị chốt sổ cho NLĐ từ tháng 10/2000 đến tháng 04/2009"

Nay, kính nhờ quý Luật sư tư vấn giúp cho tôi có hướng tháo gỡ để đảm bảo công bằng và lợi ích chính đáng của công dân.

Người gửi: TTMP

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn chế độ bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Rất cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi vào chuyên mục của chúng tôi.Trường hợp của bạn được giải quyết như sau :

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật bảo hiểm xã hội 2014

>> Xem thêm:  Cách đơn giản để biết Công ty có đóng Bảo Hiểm Y Tế cho bạn hay không ?

- Luật khiếu nại năm 2011

2. Nội dung phân tích:

Vì kết quả của cơ quan phụ trách BHXH KH đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bạn nên bạn có thể làm đơn khiếu nại về quyết định này, cụ thể:

Điều 118 Luật bảo hiểm xã hội quy định:

"1. Người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và những người khác có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình".

Điều 7 Luật khiếu nại năm 2011 quy định:

"1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

2. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng) thì người khiếu nại khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

>> Xem thêm:  Tiền lương tháng 13, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ có chịu thuế thu nhập cá nhân không ?

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

3. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trong trường hợp đây là lần đầu tiên bạn khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì bạn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính".

Căn cứ Điều 8 - Luật khiếu nại quy định về hình thức khiếu nại:

"1. Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

3. Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này".

Vậy bạn có thể viết đơn khiếu nại với đầy đủ nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật khiếu nại, hoặc bạn cũng có thể đến tận nơi để khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại sẽ hướng dẫn bạn.

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm thất nghiệp có gián đoạn hay phải liên tục ?

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Nghỉ việc không chốt bảo hiểm xã hội giờ phải làm sao?