Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

I. Cơ sở pháp lý: 

Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12

II. Luật sư tư vấn:

Chào luật sư. Tôi đang tham khảo các trường hợp được miễn giảm thuế tài nguyên, tôi có 1 thắc mắc là: được miễn giảm thuế đối với hải sản tự nhiên trong khi đó hải sản tự nhiên lại thuộc đối tượng chịu thuế. Vậy những loại hải sản như thế nào thì được miễn giảm thuế, còn loại nào thì vẫn tính thuế. Cho tôi 1 ví dụ điển hình. kính gửi.

Đối tượng chịu thuế ở đây có thể được hiểu là những tài nguyên khi cá nhân, tổ chức có hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh phải chịu thuế. Miễn thuế được hiểu là đối với một số hoạt động trên những đối tượng này sẽ thuộc trường hợp miễn thuế.

Ví dụ: 

- Công ty A có hoạt động khai thác hải sản tự nhiên => trường hợp này được miễn thuế tài nguyên.

- Công ty B có hoạt động sản xuất, kinh doanh hải sản tự nhiên => trường hợp này vẫn phải chịu thuế.

khái niệm, bản chất của thuế tài nguyên, Căn cứ tính tính thuế tài nguyên

Khái niệm thuế tài nguyên: Hiện tại trong quy định pháp luật không có quy định cụ thể tuy nhiên có thể hiểu như sau: Thuế tài nguyên là một khoản thu bắt buộc đối với các tổ chức và cá nhân có hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên không phụ thuộc vào cách thức tổ chức và hiệu qủa sản xuất kinh doanh của người khai thác.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn hồ sơ và thời hạn khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập ?

Bản chất thuế tài nguyên: Đây là một loại thuế gián thu. Tuy nhiên nó là một khoản thu về chuyển nhượng tài nguyên thiên nhiên quốc gia mà tổ chức, cá nhân phải nộp cho nhà nước khi khai thác tài nguyên, tương tự như trường hợp cơ sở kinh doanh phải trả tiền mua các loại tài nguyên khác về để sản xuất, kinh doanh.

Điều 4 Luật Thuế tài nguyên năm 2009 quy định:

"Điều 4. Căn cứ tính thuế
Căn cứ tính thuế tài nguyên là sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế và thuế suất."

Mẫu Bảng kê kèm theo tờ khai quyết toán thuế tài nguyên cát. Tôi Không tìm thấy mẫu bảng kê này xin luật sư hỗ trợ tôi.

Bạn có thể tham khảo mẫu số 02/TAIN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Mức thuế suất mới áp dụng với hộ kinh doanh cá thể năm 2020