Cơ sở pháp lý

- Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2010

- Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi bổ sung năm 2017

- Thông tư 42/2011/TT-NHNN

- Thông tư 24/2016/TT-NHNN

1. Cấp tín dụng hợp vốn là gì?

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về cấp tín dụng hợp vốn của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

Cấp tín dụng hợp vốn: Là việc có từ hai (02) tổ chức tín dụng trở lên cùng thực hiện cấp tín dụng đối với khách hàng, thông qua các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.

2. Các trường hợp thực hiện cấp tín dụng hợp vốn

Xin chào công ty luật Minh Khuê. Tôi tên Nguyễn Hoàng Gia Tuấn, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Nha Trang. Vì yêu cầu công việc, tôi cần tìm hiểu một số quy định về cấp tín dụng hợp vốn của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Luật sư giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây ạ. Các trường hợp thực hiện cấp tín dụng hợp vốn được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong sẽ nhận được tư vấn của luật sư. Xin cảm ơn rất nhiều!

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi thắc mắc tới công ty luật Minh Khuê. Nội dung bạn hỏi chúng tôi nghiên cứu và giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về cấp tín dụng hợp vốn của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

1. Nhu cầu xin cấp tín dụng để thực hiện dự án của khách hàng vượt giới hạn cấp tín dụng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

2. Khả năng tài chính và nguồn vốn của một tổ chức tín dụng không đáp ứng được nhu cầu cấp tín dụng của dự án.

3. Nhu cầu phân tán rủi ro của tổ chức tín dụng.

4. Khách hàng có nhu cầu được cấp tín dụng từ nhiều tổ chức tín dụng khác nhau để thực hiện dự án.

5. Các tổ chức tín dụng cấp tín dụng hợp vốn đối với các dự án quan trọng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về các trường hợp cấp tín dụng hợp vốn, bạn có thể tham khảo thêm tại thông tư 42/2011/TT-NHNN để hiểu rõ hơn.

3. Hợp đồng cấp tín dụng hợp vốn đối với khách hàng là gì?

Kính chào luật sư. Vì yêu cầu công việc, tôi cần tìm hiểu một số quy định về cấp tín dụng hợp vốn của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Mong luật sư cho tôi biết Hợp đồng cấp tín dụng hợp vốn đối với khách hàng là gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được giải đáp của luật sư. Xin cảm ơn rất nhiều! (Phương Tín - Bình Thuận)

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi thắc mắc tới công ty luật Minh Khuê. Nội dung bạn hỏi chúng tôi nghiên cứu và giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về cấp tín dụng hợp vốn của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

Hợp đồng cấp tín dụng hợp vốn đối với khách hàng (sau đây gọi tắt là hợp đồng cấp tín dụng): Là thỏa thuận bằng văn bản về việc cấp tín dụng của bên cấp tín dụng hợp vốn với khách hàng.

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về cấp tín dụng hợp vốn của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

1. Hợp đồng cấp tín dụng do các thành viên tham gia ký kết hoặc ủy quyền cho thành viên đầu mối cấp tín dụng hợp vốn đại diện cho bên cấp tín dụng hợp vốn ký với khách hàng.

2. Hợp đồng cấp tín dụng phải phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự, hoạt động cấp tín dụng, các quy định của pháp luật có liên quan và phải quy định rõ quyền và nghĩa vụ của Bên cấp tín dụng hợp vốn và khách hàng. Hợp đồng cấp tín dụng lập thành nhiều bản để khách hàng và mỗi thành viên giữ 01 bản.

4. Các hình thức cấp tín dụng hợp vốn là gì?

Kính chào công ty luật Minh Khuê. Tôi tên là Đình Phong.Tôi làm việc trong lĩnh vực chứng khoán và có một số câu hỏi gửi đến cần được tư vấn. Pháp luật quy định như thế nào về hình thức cấp tín dụng hợp vốn? Tôi có thể tìm hiểu tại văn bản pháp luật nào? Rất mong nhận được giải đáp của luật sư. Xin chân thành cảm ơn! (Đình Phong - Khánh Hòa)

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi thắc mắc tới công ty luật Minh Khuê. Nội dung bạn hỏi chúng tôi nghiên cứu và giải đáp như sau:

Cấp tín dụng hợp vốn: Là việc có từ hai (02) tổ chức tín dụng trở lên cùng thực hiện cấp tín dụng đối với khách hàng, thông qua các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về cấp tín dụng hợp vốn của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

1. Cho vay hợp vốn.

2. Hợp vốn để bảo lãnh.

3. Hợp vốn để chiết khấu.

4. Cho thuê tài chính hợp vốn.

5. Hợp vốn để thực hiện bao thanh toán.

6. Hợp vốn để thực hiện việc kết hợp các hình thức cấp tín dụng nêu trên.

7. Hợp vốn để cấp tín dụng theo các hình thức khác.

Trên đây là nội dung tư vấn về Các hình thức cấp tín dụng hợp vốn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 42/2011/TT-NHNN.

5. Quy trình dàn xếp cấp tín dụng hợp vốn như thế nào?

Thưa luật sư. Em là Nguyễn Hoa. Vì yêu cầu công việc, em cần tìm hiểu một số quy định về cấp tín dụng hợp vốn của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, tuy nhiên em chưa tìm được văn bản quy định các nội dung nói trên. Luật sư cho em hỏi quy trình dàn xếp cấp tín dụng hợp vốn được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ luật sư. Xin cảm ơn rất nhiều! (Nguyễn Hoa - Ninh Bình)

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi thắc mắc tới công ty luật Minh Khuê. Nội dung bạn hỏi chúng tôi nghiên cứu và giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 42/20110/TT-NHNN quy định về cấp tín dụng hợp vốn của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

1. Căn cứ thư mời của tổ chức tín dụng đầu mối dàn xếp, tổ chức được mời tham gia xem xét và có văn bản trả lời chính thức cho tổ chức tín dụng đầu mối dàn xếp về việc chấp thuận (nêu rõ mức tối đa có thể tham gia) hay không chấp thuận tham gia cấp tín dụng hợp vốn.

2. Nếu số lượng tổ chức tham gia và mức cam kết cấp tín dụng của các tổ chức tham gia chưa đáp ứng được yêu cầu của dự án thì tổ chức tín dụng đầu mối dàn xếp có thể tiếp tục phát thư mời các tổ chức khác đủ điều kiện tham gia.

3. Căn cứ vào văn bản trả lời của các tổ chức được mời tham gia, tổ chức tín dụng đầu mối dàn xếp và xem xét quyết định số lượng thành viên sẽ tham gia cấp tín dụng hợp vốn và triệu tập cuộc họp các thành viên để thỏa thuận các nội dung triển khai việc cấp tín dụng hợp vốn.

Trên đây là nội dung tư vấn về Quy trình dàn xếp cấp tín dụng hợp vốn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 42/2011/TT-NHNN.

6. Tài sản bảo đảm trong cấp tín dụng hợp vốn

Thưa luật sư. Luật sư cho tôi hỏi Tài sản bảo đảm trong cấp tín dụng hợp vốn được quy định như thế nào? Rất mong được luật sư giải đáp. Xin cảm ơn! (Hồng Nhung - Yên Bái)

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi thắc mắc tới công ty luật Minh Khuê. Nội dung bạn hỏi chúng tôi nghiên cứu và giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về cấp tín dụng hợp vốn của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

1. Các thành viên thỏa thuận và quyết định về hình thức bảo đảm bằng tài sản hoặc không bảo đảm bằng tài sản, phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Các thành viên thỏa thuận về việc cử đại diện hoặc ủy quyền cho thành viên đầu mối nhận tài sản bảo đảm chịu trách nhiệm đại diện cho bên cấp tín dụng hợp vốn quản lý, theo dõi và xử lý tài sản bảo đảm cho các khoản cấp tín dụng theo quy định của pháp luật.

3. Các thành viên được hoàn trả vốn và có nghĩa vụ thanh toán các chi phí phát sinh theo tỷ lệ tham gia hợp vốn trong trường hợp Bên cấp tín dụng hợp vốn xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ. Các chi phí này được thỏa thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng hợp vốn, hợp đồng cấp tín dụng.

7. Nguyên tắc cấp tín dụng hợp vốn là gì?

Theo Thông tư 42/2011/TT-NHNN, nguyên tắc cấp tín dụng hợp vốn như sau:

1. Việc cấp tín dụng hợp vốn được thực hiện trên cơ sở tham gia tự nguyện của các thành viên; theo nguyên tắc cùng thẩm định, cùng quyết định cấp tín dụng cho khách hàng và cùng tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động cấp tín dụng của mình.

2. Các thành viên tham gia cấp tín dụng hợp vốn đóng góp vốn (hoặc nghĩa vụ) theo tỉ lệ tham gia được qui định trong hợp đồng hợp vốn, được hưởng các lợi ích (lãi và phí theo qui định) và chia sẻ các chi phí, rủi ro phát sinh được qui định trong hợp đồng hợp vốn.

3. Thành viên đầu mối cấp tín dụng hợp vốn có thể đóng vai trò là thành viên đầu mối dàn xếp cấp tín dụng hợp vốn, thành viên đầu mối thanh toán, thành viên đầu mối nhận tài sản đảm bảo.

4. Các thành viên tham gia có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công, nhận thù lao từ việc thực hiện các nhiệm vụ được các thành viên khác ủy quyền.

5. Việc hợp vốn cấp tín dụng đối với từng nghiệp vụ cụ thể căn cứ qui định tại Thông tư này và các qui định pháp luật có liên quan đối với nghiệp vụ cụ thể đó.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về nội dung "Cấp tín dụng hợp vốn là gì? Quy định pháp luật về cấp tín dụng hợp vốn".

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Bộ phận tư vấn pháp luật ngân hàng - Luật Minh Khuê