Luật sư tư vấn về chủ đề "cấp tín dụng"

cấp tín dụng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cấp tín dụng.

Nội dung quá trình thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân ?

Nội dung quá trình thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân ?
Thẩm định tín dụng là hoạt động phân tích, đánh giá khả năng hiện tại và tiềm tàng của khách hàng về sử dụng vốn tín dụng, cũng như khả năng hoàn trả vốn vay ngân hàng.Thẩm định tín dụng khách hàng cá nhân là quá trình áp dụng các phương pháp thẩm định tín dụng đối tượng khách hàng là các cá nhân...

Tín dụng là gì ? Quy định pháp luật về tín dụng

Tín dụng là gì ? Quy định pháp luật về tín dụng
Tín dụng là việc chuyển giao vốn dựa trên cơ sở tín nhiệm và theo nguyên tắc hoàn trả, theo đó, người cho vay chuyển giao quyền sử dụng một lượng tài sản cho người vay trong một thời hạn nhất định.

Hoạt động cấp tín dụng là gì ? Phân tích về hoạt động cho vay

Hoạt động cấp tín dụng là gì ? Phân tích về hoạt động cho vay
Xuất phát từ nhu cầu tự nhiên của con người để giải quyết khó khăn kinh tế tạm thời nên đã hình thành hoạt động cấp tín dụng trong đó cho vay là giao dịch phổ biến hiện nay. Bài viết phân tích những quy định về hoạt động cấp tín dụng, cho vay cụ thể:

Cấp tín dụng hợp vốn là gì? Các trường hợp được cấp tín dụng hợp vốn là gì?

Cấp tín dụng hợp vốn là gì? Các trường hợp được cấp tín dụng hợp vốn là gì?
Cấp tín dụng hợp vốn là việc có từ hai tổ chức tín dụng trở lên cùng thực hiện cấp tín dụng đối với khách hàng, thông qua các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác. Tìm hiểu quy định pháp luật về cấp tín dụng hợp vốn

Sự cần thiết của việc cấp tín dụng hợp vốn và quy định về thẩm định, kiểm tra cấp tín dụng hợp vốn

Sự cần thiết của việc cấp tín dụng hợp vốn và quy định về thẩm định, kiểm tra cấp tín dụng hợp vốn
Ngày 15/12/2011, Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư 42/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Vì sao phải ghi nhận cấp tín dụng hợp vốn? Quy định về thẩm định và quyết định cấp tín dụng hợp vốn như thế nào? Tìm hiểu trong bài viết sau đây