Vào tháng 2/2015 em mang thai, đến tháng 5/2015 em hết hợp đồng và có nhắc công ty ký hợp đồng mới với em nhưng công ty không ký mà cứ khất lần kéo dài thời gian, giả bộ làm lơ đến, em vẫn tiếp tục làm, đến tháng 10/2015 em sinh. Trong khi em còn làm thì công ty đã tuyển nhân viên với vào làm 9/2015. Khi vừa biết em có thai công ty đã quyết định cho em nghỉ việc mà không thông báo cho em, công ty đợi em sinh và để em hưởng 6 tháng thai sản, sau đó vào làm một tháng để hết thời gian hợp đồng rồi cho em nghỉ luôn. Luật sư cho e hỏi trong trường hợp vậy công ty em sai hay đúng, sai chỗ nào. Và em có được kiện công ty không. Nếu em kiện thì em được gì. Công ty em trước giờ ai nghỉ thai sản mà không phải người nhà đều cho nghỉ việc. Họ lấy lý do vì tính chất công việc bắt buộc, và là công ty tư nhân, luật chỉ áp dụng nhà nước. Công ty nào cũng làm vậy. Xin luật sư tư vấn và cho em lời khuyên ?

Em chân thành cảm ơn luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật Lao động Công ty luật Minh Khuê.

Luật sư lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

Nội dung phân tích:

>> Xem thêm:  Thời hạn báo giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc ?

Theo như bạn trình bày thì chúng tôi hiểu rằng bạn thử việc tại công ty từ tháng 3/2012 đến tháng 5/2012. Sau đó bạn ký hợp đồng làm việc chính thức đến tháng 5/2014 và lần cuối ký hợp đồng xác định thời hạn là đến tháng 5/2015. Tổng cộng là bạn đã 2 lần ký hợp đồng xác định thời hạn với công ty.

Điều 22 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về Loại hợp đồng lao động như sau:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

>> Xem thêm:  Quy định về chế độ nghỉ việc riêng không hưởng lương trong thời gian thử việc ?

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Như vậy, tháng 5/2015 bạn hết hợp đồng với công ty, do đó sau khi kết thúc hợp đồng, công ty buộc phải ký hợp đồng không xác định thời hạn với bạn khi bạn tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, sau khi hết thời gian nghỉ thai sản (cũng hết hạn hợp đồng trước đó) sau đó tiếp tục đi làm 1 tháng nữa, nhưng không hề ký hợp đồng mới. Do vậy, giữa bạn và công ty được giao kết bằng hành vi, thì khi đó hợp đồng giữa bạn và công ty trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Tiếp theo, bạn nói: "Khi vừa biết em có thai công ty đã quyết định cho em nghỉ việc mà không thông báo cho em, công ty đợi em sinh và để em hưởng 6 tháng thai sản, sau đó vào làm một tháng để hết thời gian hợp đồng rồi cho em nghỉ luôn." Chúng tôi hiểu rằng hợp đồng của bạn đã hết hạn từ tháng 5/2015 và đã chuyển thành hợp đồng không xác định thời hạn rồi nên không còn chuyện công ty cho bạn nghỉ vì lý do hết hợp đồng ở đây nữa. Bởi:

Điều 39 Bộ luật lao động quy định về Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động:

1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 của Bộ luật này.

2. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.

3. Lao động nữ quy định tại khoản 3 Điều 155 của Bộ luật này.

4. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Khoản 3 Điều 155 Bộ luật lao động cũng quy định về Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ:

Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

>> Xem thêm:  Vi phạm quy định về chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động ?

Điều 2 bộ luật lao động quy định về Đối tượng áp dụng:

1. Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật này.

2. Người sử dụng lao động.

3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Như vậy, công ty bạn là bên sử dụng lao động nên sẽ phải tuân theo mọi quy định tại Bộ luật lao động năm 2012 chứ không riêng gì công ty nhà nước mới phải thực hiện quy định như bạn nói. Và cũng không thể lấy vì lý do tính chất công việc bắt buộc mà cho bạn nghỉ vì bạn đang nuôi con dưới 12 tháng, công ty chỉ được phép chuyển đổi người lao động làm việc công việc khác tạm thời khi gặp thiên tai, địch họa,.. bất ngờ, không thể kiểm soát được. Và nếu như công ty muốn bạn nghỉ việc thì sau khi hết thời gian bạn nghỉ thai sản không nên tiếp tục để bạn làm việc bởi hợp đồng trước đó hết hạn vào tháng 5/2015 nên theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động 2012 thuộc trường hợp đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động, dù tại thời điểm đó bạ mang thai hay nghỉ thai sản thì vẫn hợp pháp.

Tuy nhiên, trong trường hợp này công ty bạn chấm dứt hợp đồng lao động với bạn như vậy là trái pháp luật. Trường hợp traí pháp luật sẽ phải xác định nghĩa vụ như sau:

Điều 42 cũng quy định về Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật:

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

>> Xem thêm:  Giải quyết chế độ khi người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Bạn có thể làm đơn đến tổ chức Công đoàn cơ sở tại công ty bạn để nhờ người đứng đầu thương lượng, giải quyết với bạn lãnh đạo công ty (căn cứ vào vai trò của tổ chức công đoàn quy định tại điều 188 Bộ luật lao động) hoặc nộp đơn khiếu nại đến hòa giải viên lao động cấp quận/huyện. Quyền lợi của bạn khi được giải quyết được quy định tại điều 42 Bộ luật lao động (được trích dẫn ở trên) như: bên công ty phải nhận bạn trở lại làm việc, bồi thường 02 tháng tiền lương; nếu bạn không muốn tiếp tục làm việc nữa thì phải bồi thường 02 tháng tiền lương, chi trả trợ cấp thất nghiệp;...

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật lao động.

>> Xem thêm:  Xử lý người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

>> Xem thêm:  Phương án chấm dứt hợp đồng lao động hợp tình, hợp lý cho doanh nghiệp