1. Tìm hiểu về thế nào là giảng viên?

Giảng viên, trong ngữ cảnh của giáo dục đại học, không chỉ đơn thuần là người truyền đạt kiến thức mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành giáo dục này. Với vai trò quan trọng của mình, giảng viên tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc được đề ra, tạo ra một môi trường học thuật tích cực và sôi động, giúp sinh viên phát triển toàn diện và chuẩn bị tốt cho sự nghiệp sau này.

Theo Điều 54 của Luật Giáo dục Đại học năm 2012, đã được sửa đổi theo khoản 29 Điều 1 Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018, quy định một số điều về giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học. Điều này nhấn mạnh về những tiêu chí và đặc điểm mà mọi giảng viên cần phải đáp ứng.

Theo quy định, giảng viên đại học phải là những người có nhân thân rõ ràng, góp phần vào một môi trường giáo dục tích cực và là nguồn động viên cho sinh viên. Họ cũng phải sở hữu phẩm chất và đạo đức tốt, điều này là cơ sở quan trọng để truyền đạt giá trị và tri thức cho thế hệ tương lai. Đồng thời, giảng viên cần đảm bảo sức khỏe để có thể thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một cách hiệu quả.

Chức danh giảng viên đại học được phân loại từ trợ giảng đến giáo sư, mỗi cấp bậc yêu cầu trình độ và kinh nghiệm khác nhau. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi giảng viên đều được xác định và đánh giá dựa trên những tiêu chí cụ thể, từ giảng viên mới bắt đầu cho đến giáo sư đầu ngành có đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành giáo dục đại học.

Quy định cũng xác định rõ trình độ tối thiểu của giảng viên, với chức danh giảng viên giảng dạy trình độ đại học yêu cầu ít nhất là thạc sĩ, trừ trường hợp của trợ giảng. Điều này đặc biệt nhấn mạnh sự chú trọng vào chất lượng giảng dạy và nền tảng học vụ của giảng viên.

Cuối cùng, quy định quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc quy định tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giảng viên theo thẩm quyền làm nổi bật sự quan trọng của sự đồng thuận và giám sát từ cấp trên để đảm bảo chất lượng giáo dục tại cơ sở giáo dục đại học. Việc giảng viên đáp ứng những tiêu chí nghiêm túc không chỉ là quy định mà còn là chìa khóa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của hệ thống giáo dục đại học.

 

2. Quy định về chế độ nghỉ hè của giảng viên đại học

Chế độ nghỉ hè của giảng viên đại học là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển toàn diện của ngành giáo dục đại học. Giảng viên không chỉ đóng vai trò truyền đạt kiến thức mà còn đóng góp tích cực vào môi trường học thuật và sự phát triển của sinh viên, giúp họ chuẩn bị tốt cho tương lai.

Vừa qua, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH vào ngày 28/12/2022, sửa đổi Thông tư về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Thông tư này điều chỉnh lại thời gian nghỉ hè của giảng viên đại học và giáo viên giáo dục nghề nghiệp so với Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH.

- Theo quy định mới, thời gian nghỉ hè hằng năm của giảng viên là 06 tuần. Riêng đối với các viên chức quản lý, viên chức giữ chức danh giảng viên và giáo viên giáo dục nghề nghiệp tham gia giảng dạy, thời gian nghỉ hè là 04 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.

- Trong thời gian nghỉ hè, giảng viên vẫn tiếp tục nhận lương và các phụ cấp tương ứng (nếu có). Bên cạnh thời gian nghỉ hè, họ cũng được nghỉ các ngày lễ, Tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật Lao động.

- Đáng chú ý, chế độ nghỉ hè của giảng viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng sẽ tuân theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 84/2020/NĐ-CP.

Với mục tiêu đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý, Hiệu trưởng và Giám đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cũng như các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, sẽ tổ chức bố trí thời gian nghỉ hè cho giảng viên vào thời điểm phù hợp, tuân thủ theo kế hoạch năm học và điều kiện thực tế. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng, nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy trong các khóa học tiếp theo.

 

3. Quy định về tiêu chuẩn để trở thành giảng viên đại học?

Để trở thành giảng viên đại học, không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn cần tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu được quy định trong pháp luật về công tác giảng dạy tại bậc đại học. Giảng viên không chỉ đơn thuần là người truyền đạt kiến thức mà còn có vai trò quan trọng như nhà hướng dẫn và người định hướng cho học viên. Theo quy định của Thông tư 40/2022/TT-BGDDT, giảng viên đại học cần đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo:

- Có bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

- Nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được phân công giảng dạy.

- Có kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo.

- Hiểu và thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được giao đảm nhiệm.

- Xác định được thực tiễn và xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành cả trong và ngoài nước.

- Sử dụng hiệu quả và an toàn các phương tiện và trang thiết bị dạy học, có phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với nội dung môn học, đáp ứng yêu cầu đạt trình độ tối thiểu.

- Có khả năng nghiên cứu khoa học; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào giảng dạy và các công việc được giao.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên (hạng III).

Những tiêu chuẩn này không chỉ tập trung vào trình độ chuyên môn của giảng viên mà còn đặt nặng vào khả năng thích ứng với xu hướng phát triển của chuyên ngành và sử dụng hiệu quả công nghệ trong quá trình giảng dạy. Việc đảm bảo các tiêu chuẩn này giúp xây dựng một đội ngũ giảng viên đồng đều và có đủ năng lực để nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Giờ chuẩn, thời gian giảng dạy, định mức giờ giảng

- Giờ chuẩn là một đơn vị thời gian được sử dụng để quy đổi số giờ lao động cần thiết trước, trong và sau giờ giảng để hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy trực tiếp hoặc trực tuyến. Mỗi giờ chuẩn giảng dạy trực tuyến được tính tương đương với một giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp. Giờ chuẩn được tính theo quy định đối với việc giảng dạy lý thuyết, số học viên, học sinh, sinh viên không vượt quá 35 người; đối với giảng dạy thực hành hoặc tích hợp, số lượng không quá 18 người; đối với các ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được liệt kê trong danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, số lượng không quá 10 người. Hiệu trưởng, Giám đốc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cần dựa vào số lượng học viên, học sinh, sinh viên cụ thể của lớp học để tính toán giờ chuẩn, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm của từng ngành, nghề.

- Trong kế hoạch đào tạo, thời gian giảng dạy được tính bằng giờ chuẩn và có các quy định cụ thể như sau:

+ Một giờ dạy lý thuyết kéo dài trong 45 phút được tính là 01 giờ chuẩn;

+ Một giờ dạy tích hợp, bao gồm cả phần lý thuyết và thực hành, kéo dài trong 60 phút được tính là 01 giờ chuẩn;

+ Một giờ dạy thực hành kéo dài trong 60 phút cũng được tính là 01 giờ chuẩn.

Những quy định trên giúp định mức thời gian giảng dạy theo giờ chuẩn, tạo ra sự công bằng và cân đối trong việc tính toán và quản lý thời gian cho các hoạt động giảng dạy. Điều này đảm bảo rằng các giờ giảng được sử dụng một cách hiệu quả và đáp ứng đúng nhu cầu của quá trình học tập và đào tạo.

Quý khách có thể tham khảo thêm bài viết sau của Luật Minh Khuê >>> Quy định về tiêu chuẩn trở thành giảng viên đại học công lập 2023

Khi quý khách hàng đọc bài viết hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến pháp lý, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách. Chúng tôi hiểu rằng pháp lý có thể là một lĩnh vực phức tạp và khó hiểu, do đó chúng tôi cam kết đưa ra những giải pháp chính xác và đáng tin cậy cho quý khách. Để đảm bảo rằng quý khách nhận được sự hỗ trợ tốt nhất, chúng tôi đã thiết lập một hotline: 1900.6162 và địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc gửi email cho chúng tôi. Đội ngũ chuyên gia pháp lý của chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của quý khách một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.