Người gửi: V.N.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:  - 1900.6162

Trả lời:

Chào bác, rất hân hạnh được trả lời câu hỏi của bác.

I - Cơ sở pháp lý.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

II - Trả lời.

Bác có thể nghỉ hưu trước tuổi.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục xin nghỉ hưu trước tuổi theo quy định mới nhất ?

Điều 50 Luật BHXH 2006 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

"1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

2. Người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác;

b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên".

Do bác chỉ cung cấp thông tin bác 46 tuổi và đã đóng BHXH được 20 năm mà không cung cấp cụ thể thông tin về công việc nên chúng tôi sẽ xác định các trường hợp theo quy định của Điều 50 nêu trên như sau:

- Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 50 là trường hợp NLĐ làm việc trong môi trường làm việc bình thường. Trong trường hợp này bác chưa đủ điều kiện về độ tuổi lao động để được hưởng lương hưu. 

Nếu bác vẫn nghỉ hưu trước tuổi thì mức hưởng lương hưu của bác sau khi đã đạt đổ tuổi 55 tuổi được áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật BHXH 2006 như sau: "Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%". 

>> Xem thêm:  Tăng độ tuổi nghỉ hưu của người lao động, nam 62, nữ 60 tuổi?

- Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 50 áp dụng đối với đối tượng tham gia BHXH là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân:

Nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 50, bác nghỉ hưu trước tuổi luật định là 4 năm, nên mức hưởng lương hưu bị giảm 4%.

Nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 50, bác đáp ứng điều kiện về tuổi hưởng lương hưu nhưng còn phải đáp ứng điều kiện về có mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, thì mới được hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 52:

"1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%".

Nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện này bác vẫn thuộc trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và hưởng mức lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 52, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ giảm 1% trong mức lương hưu luật định.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi, rất mong có thể giải đáp được thắc mắc của bác.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

 

>> Xem thêm:  Đủ tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì giải quyết ra sao ?