1. Hoạt động chế xuất và vai trò quan trọng của chi nhánh doanh nghiệp trong nền kinh tế

Hoạt động chế xuất có thể được hiểu là hoạt động sản xuất hàng hóa với mục đích chính là xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, bởi vì nó mang lại nhiều lợi ích như:

- Tăng thu nhập ngoại hối: Khi xuất khẩu hàng hóa, doanh nghiệp chế xuất sẽ thu được ngoại hối, góp phần tăng dự trữ ngoại hối cho quốc gia.

- Thúc đẩy sản xuất: Hoạt động chế xuất đòi hỏi sản xuất số lượng lớn hàng hóa để đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu. Điều này thúc đẩy các ngành sản xuất trong nước phát triển.

- Tạo ra việc làm: Hoạt động chế xuất tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, góp phần giảm thiểu tình trạng thất nghiệp.

- Chuyển giao công nghệ: Khi tham gia vào hoạt động chế xuất, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội học hỏi kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến từ các doanh nghiệp nước ngoài.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh: Hoạt động chế xuất buộc các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh về giá cả, chất lượng và mẫu mã sản phẩm để có thể xuất khẩu sang thị trường quốc tế.

- Chi nhánh doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong hoạt động chế xuất bởi vì:

+ Giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế: Chi nhánh doanh nghiệp có thể giúp doanh nghiệp mẹ tiếp cận thị trường quốc tế một cách dễ dàng hơn, vì chi nhánh có thể tận dụng mạng lưới quan hệ và hiểu biết về thị trường địa phương.

+ Giảm chi phí hoạt động: Chi nhánh doanh nghiệp có thể giúp doanh nghiệp mẹ giảm chi phí hoạt động, bao gồm chi phí vận chuyển, thuế và phí hải quan.

+ Tăng cường quản lý hoạt động sản xuất: Chi nhánh doanh nghiệp có thể giúp doanh nghiệp mẹ tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng.

+ Thu hút đầu tư nước ngoài: Chi nhánh doanh nghiệp có thể giúp doanh nghiệp mẹ thu hút đầu tư nước ngoài, vì các nhà đầu tư nước ngoài thường ưu tiên đầu tư vào các doanh nghiệp có chi nhánh tại thị trường địa phương.

Ngoài ra, chi nhánh doanh nghiệp còn có thể đóng góp vào việc thực hiện phát triển kinh tế địa phương thông qua việc tạo ra việc làm, nộp thuế và tham gia vào các hoạt động khác trong xã hội.

Có thể thấy rằng, hoạt động chế xuất và chi nhánh doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.

 

2. Chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất có được hoạt động chế xuất hay không?

Theo quy định cụ thể tại khoản 7 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP thì chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất được phép thực hiện hoạt động chế xuất nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Thành lập theo quy định của pháp luật: Chi nhánh phải được thành lập theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về doanh nghiệp.

- Thực hiện hoạt động trong khu vực quy định: Chi nhánh phải thực hiện hoạt động chế xuất trong khu chế xuất, khu công nghiệp hoặc khu kinh tế.

- Đáp ứng các điều kiện khác tại khoản 2 Điều 26: Bao gồm các điều kiện về vốn đầu tư, tỷ lệ xuất khẩu, hồ sơ thành lập chi nhánh, v.v.

=> Như vậy, chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất được hưởng các ưu đãi và chính sách hỗ trợ dành cho doanh nghiệp chế xuất, bao gồm:

+ Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp: Chi nhánh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Giảm thuế giá trị gia tăng: Chi nhánh được hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng ưu đãi cho hàng hóa xuất khẩu.

+ Miễn, giảm các loại thuế, phí khác: Chi nhánh được miễn, giảm một số loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất còn được hưởng các ưu đãi về thủ tục hành chính, hải quan, v.v.

- Việc thành lập chi nhánh doanh nghiệp chế xuất mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

+ Mở rộng thị trường: Chi nhánh giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới một cách dễ dàng hơn.

+ Giảm chi phí hoạt động: Chi nhánh giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận chuyển, thuế và phí hải quan.

+ Tăng cường quản lý hoạt động: Chi nhánh giúp doanh nghiệp tăng cường quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh.

+ Thu hút đầu tư nước ngoài: Chi nhánh giúp doanh nghiệp thu hút đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, việc thành lập chi nhánh doanh nghiệp chế xuất cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng một số điều kiện và tuân thủ các quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định thành lập chi nhánh.

Theo đó, Doanh nghiệp chế xuất được thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp để thực hiện hoạt động chế xuất.

 

3. Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh doanh nghiệp chế xuất khi hoạt động chế xuất

* Quyền của chi nhánh doanh nghiệp chế xuất:

Theo quy định của pháp luật, chi nhánh doanh nghiệp chế xuất có những quyền sau khi hoạt động chế xuất:

- Thực hiện các hoạt động chế xuất: Chi nhánh có quyền thực hiện các hoạt động chế xuất theo quy định của pháp luật, bao gồm:

+ Nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, phụ tùng để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

+ Sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

+ Xuất khẩu hàng hóa;

+ Hoạt động dịch vụ liên quan đến xuất khẩu hàng hóa.

- Thưởng hưởng các ưu đãi dành cho doanh nghiệp chế xuất: Chi nhánh được hưởng các ưu đãi về thuế, phí, thủ tục hành chính, hải quan, v.v. theo quy định dành cho doanh nghiệp chế xuất.

- Tự chủ trong hoạt động kinh doanh: Chi nhánh có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh, bao gồm:

+ Tự quyết định kế hoạch sản xuất, kinh doanh;

+ Tự quyết định giá cả hàng hóa xuất khẩu;

+ Tự quyết định đối tác xuất khẩu.

- Mở tài khoản ngoại hối: Chi nhánh có quyền mở tài khoản ngoại hối tại ngân hàng để thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế.

- Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại: Chi nhánh có quyền tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm và tìm kiếm thị trường xuất khẩu.

* Nghĩa vụ của chi nhánh doanh nghiệp chế xuất:

- Cùng với những quyền lợi, chi nhánh doanh nghiệp chế xuất cũng có những nghĩa vụ sau khi hoạt động chế xuất:

+ Tuân thủ pháp luật: Chi nhánh có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật về hoạt động chế xuất, pháp luật về doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.

+ Lập và nộp báo cáo theo quy định: Chi nhánh có nghĩa vụ lập và nộp các báo cáo về hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

+ Nộp thuế, phí đầy đủ và đúng hạn: Chi nhánh có nghĩa vụ nộp thuế, phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của pháp luật.

+ Bảo vệ môi trường: Chi nhánh có nghĩa vụ bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

+ Đảm bảo an toàn lao động: Chi nhánh có nghĩa vụ đảm bảo an toàn lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật.

+ Giữ gìn trật tự an ninh xã hội: Chi nhánh có nghĩa vụ giữ gìn trật tự an ninh xã hội tại nơi hoạt động.

Ngoài ra, chi nhánh doanh nghiệp chế xuất còn có một số nghĩa vụ khác theo quy định cụ thể của từng ngành, nghề.

- Lưu ý:

+ Các quyền và nghĩa vụ của chi nhánh doanh nghiệp chế xuất có thể thay đổi theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cần cập nhật đầy đủ các quy định mới nhất để đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ và hưởng đầy đủ các quyền lợi.

+ Khi thực hiện các hoạt động chế xuất, chi nhánh doanh nghiệp chế xuất cần tuân thủ các quy định về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, v.v. để đảm bảo uy tín thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Doanh nghiệp chế xuất là gì? Cách xác định doanh nghiệp chế xuất. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.