Vậy, phần di tặng có phải bớt đi hay không ?

Cảm ơn! (Người hỏi: Nguyễn Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang)

 

Trả lời:

Pháp luật hiện hành quy định hai trường hợp thừa kế đó là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Đối với trường hợp thừa kế theo di chúc, về nguyên tắc, di sản phải được chia theo đúng ý chí của người để lại di sản thể hiện trong nội dung di chúc. Tuy nhiên, bên cạnh đó, pháp luật cũng có những quy định nhằm đảm bảo quyển và lợi ích của những người có mối quan hệ ruột thịt, yếu thế với người để lại di chúc, cụ thể: Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; Con thành niên mà không có khả năng lao động. Những người này mặc dù không được chia di sản theo di chúc hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba của một suất thừa kế theo pháp luật thì vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật (Điều 644 Bộ luật dân sự năm 2015).

Ngoài việc lập di chúc để phân chia di sản, người để lại di sản cũng có thể lập di chúc để lại một phần di sản để tặng cho người khác, trường hợp này pháp luật dân sự gọi là di tặng. Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này (khoản 3 Điều 646 Bộ luật dân sự năm 2015).

Như vậy, theo quy định nêu trên thì người được di tặng chỉ không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này.

Trong khi đó, theo quy định tại Điều 658 Bộ luật dân sự năm 2015 thì khối tài sản mà người được hưởng di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc được hưởng không phải là nghĩa vụ tài sản.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 646 Bộ luật dân sự năm 2015 thì di tặng là một phần nội dung của di chúc. Tức là nội dung này sẽ bị tác động bởi quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định tại Điều 644 Bộ luật dân sự năm 2015.

Do vậy, trong trường hợp người chết lập di chúc để phân chia di sản và di tặng một phần di sản mà không chia thừa kế cho 02 người thuộc diện được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, thì hai người này vẫn phải được xem xét để chia di sản và phần di sản để chia cho hai người này sẽ lấy từ khối di sản chung, trước khi chia thừa kế theo di chúc và di tặng. Trường hợp di sản đã được chia theo di chúc và di tặng, thì những người được chia di chúc và di tặng phải hoàn lại phần di sản tương ứng để chia cho 02 người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc chia tài sản thừa kế, vui lòng liên hệ trực tiếp: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)