Người thừa kế

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Chuyên mục: "Người thừa kế" phân tích những quy định của pháp luật thừa kế liên quan đến nội dung này.

Bài tư vấn về chủ đề Người thừa kế

Người thừa kế có quyền và nghĩa vụ gì theo quy định của pháp luật?

Người thừa kế có quyền và nghĩa vụ gì theo quy định của pháp luật?
Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế tổ chức thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Vậy người thừa kế có quyền và nghĩa vụ gì?

Điều kiện để cá nhân, tổ chức trở thành người thừa kế

Điều kiện để cá nhân, tổ chức trở thành người thừa kế
Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế

Những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc?

Những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc?
Mặc dù khi có di chúc hợp pháp thì di sản thừa kế sẽ được chia theo di chúc song pháp luật vẫn quy định một trường hợp được hưởng thừa kế không phụ thuộc di chúc. Vậy những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là ai? Điều kiện để những người này hưởng di sản thừa kế là gì?

Người thừa kế là gì? Chia thừa kế thế nào cho đúng luật?

Người thừa kế là gì? Chia thừa kế thế nào cho đúng luật?
Khái niệm người thừa kế được hiểu như thế nào ? Ai là người thừa kế theo quy định pháp luật ? Chia thừa kế thế nào cho đúng luật ? Hỏi về luật đất đai, nhà ở và thừa kế ? Tư vấn chia tài sản thừa kế khi bố mẹ qua đời đột ngột ? ... sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Quy định về việc kế thừa nghĩa vụ thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của cá nhân đã chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phả sản ?

Quy định về việc kế thừa nghĩa vụ thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của cá nhân đã chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phả sản ?
Khi một người chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phả sản mà có để lại nghĩa vụ thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và có người thừa kế thì nghĩa vụ của người này sẽ được thực hiện bởi người hưởng di sản thừa kế trong phạm vi nghĩa vụ được thừa kế. Pháp luật quy định như thế nào về việc này?

Nghĩa vụ của những người thừa kế là gì? Có phải nộp thuế đối với tài sản được thừa kế?

Nghĩa vụ của những người thừa kế là gì? Có phải nộp thuế đối với tài sản được thừa kế?
Cách nộp thuế đối với tài sản được thừa kế theo luật ? Thủ tục đăng ký tài sản thừa kế đối với cổ phần doanh nghiệp ? Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với việc thừa kế cổ phần công ty ? ... và các vướng mắc khác liên quan đến phân chia tài sản thừa kế sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Tại sao hết thời hạn yêu cầu chia di sản thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản ?

Tại sao hết thời hạn yêu cầu chia di sản thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản ?
Thưa luật sư, Theo quy định tại Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015 nếu hết thời hạn yêu cầu chia di sản thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản. Người thừa kế trong quy định này là người thừa kế ở hàng thứ nhất hay bất kỳ người thừa kế ở hàng nào? Cảm ơn! (Mai Trang, Hà Tĩnh)
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng