Bà Mai không đồng ý. Vậy luật sư cho em hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành thì bà Mai có trở thành chủ doanh nghiệp tư nhân An Phúc thay cho ông An không? Tại sao? Vụ việc như trên phải giải quyết như thế nào? 

Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: hoangkim

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn pháp luật

Luật sư tư vấn doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005

Luật doanh nghiệp 2014

Phân tích nội dung:

Khoản 1 Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

"Điều 183. Doanh nghiêp tư nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp..."

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân vì vậy, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sẽ gắn liền với quyền và nghĩa của chủ doanh nghiệp. Mặt khác, theo quy định tại khoản 4 Điều 185 Luật doanh nghiệp 2014 thì chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, vì vậy khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết đi, doanh nghiệp cũng sẽ chấm dứt hoạt động. Các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp tư nhân mà chưa được thực hiện sẽ được bảo đảm bằng tài sản của chủ doanh nghiệp.

Do bố bạn không để lại di chúc, vì vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 676 BLDS 2005 thì những người ở hàng thừa kế thứ nhất bao gồm những người sau:

"Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật  

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;..."

Điều 637 BLDS 2005 quy định về việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

"Điều 637. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại  

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế.

3. Trong trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trong trường hợp Nhà nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân."

Như vậy, những người ở hàng thừa kế thứ nhất của bố bạn có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản và các khoản nợ mà doanh nghiệp của bố bạn chưa thanh toán trong phạm vi di sản do bố bạn để lại.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.