Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.6162

Khoản 5 Điều 155 Bộ luật lao động 2012 quy định: "Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút".

Tuy nhiên, đến ngày 15/11/2015 Nghị định 85/2015/NĐ-CP có hiệu lực quy định cho lao động nữ trong thời gian hành kinh mỗi ngày được nghỉ 30 phút và đảm bảo nghỉ tối thiểu 3 ngày trong 1 tháng. Cụ thể hóa điều này, khoản 2 nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định:

"2. Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ như sau:

a) Mỗi ngày 30 phút, tối thiểu là 03 ngày trong một tháng;

b) Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

c) Thời gian nghỉ cụ thể do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ."

Như vậy, theo quy định trên lao động nữ trong thời gian hành kinh sẽ được nghỉ 30 phút mỗi ngày, tối thiểu là 3 ngày trong một tháng, thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Thời gian nghỉ cụ thể sẽ do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Ngoài ra, lao động nữ còn được chăm sóc sức khỏe thường xuyên bằng việc khám sức khỏe định kỳ, "Khi khám sức khỏe định kỳ, lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục khám chuyên khoa phụ sản do Bộ Y tế ban hành." (Khoản 1 Điều 7 Nghị định 85/2015/NĐ-CP).

Cùng với đó, người sử dụng lao động phảm đảm bảo các điều kiện về vật chất cho người lao động: "1. Người sử dụng lao động bảo đảm có đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc theo quy định của Bộ Y tế." (Điều 6 Nghị định 85/2015/NĐ-CP)

Nếu người sử dụng lao động không tổ chức cho người lao động nghỉ mỗi ngày 30 phút trong thời gian hành kinh sẽ bị phạt theo quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 18 nghị định 95/2013/NĐ-CP:

"1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

b) Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian hành kinh."

Nếu người sử dụng không tổ chức cho lao động nữ khám sức khỏe định kỳ theo quy định sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 17 Nghị định 95/2013/NĐ-CP:

"3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

e) Không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định;"

Như vậy, người lao động cần tìm hiểu những nội dung trên được được bảo vệ quyền lợi của mình.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động.