Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: A.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào anh, cảm ơn anh đã gửi thắc mắc của mình đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin anh cung cấp xin được tư vấn cho anh như sau:

I. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 43/2010/NĐ-CP 15 tháng 04 năm 2010 về đăng ký doanh nghiệp;

- Văn bản hợp nhất: 33/VBHN-BTC ngày 14 tháng 7 năm 2014 về thuế môn bài;

- Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 hướng dẫn các nghị định về thuế;

-Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

-Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

II. Nội dung phân tích

1. Sản xuất nông nghiệp VAC có thể thành lập dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể

Căn cứ khoản 2 Điều 49 nghị định 43/2010/NĐ-CP

”Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp”.

Anh đang làm mô hinh trang trại theo hướng vườn ao chuồng với doanh thu tháng là 30 triệu đồng. Với mức doanh thu hàng tháng này, hộ của anh thuộc diện phải đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp anh có sử dụng thường xuyên từ mười lao động trở xuống thì có thể đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể. Trường hợp hộ anh Hoàng có sử dụng hơn mười lao động thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp (khoản 4 điều 170 Luật Doanh Nghiệp 2005).

2. Trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Căn cứ điều 52 nghị định 43/2010/NĐ-CP: thủ tục đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể như sau:

Bước 1: Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Bước 3: Nhận đăng ký kinh doanh

Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Căn cứ điều 9 nghị định 43/2010/NĐ-CP: Cơ quan đăng ký kinh doanh

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện: Phòng Đăng ký kinh doanh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có số lượng hộ kinh doanh và hợp tác xã đăng ký thành lập mới hàng năm trung bình từ 500 trở lên trong hai năm gần nhất.  

Trường hợp không thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Điều 11 Nghị định này (sau đây gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).

3. Nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh cá thể

Thuế môn bài:

Căn cứ văn bản số: 33/VBHN-BTC, Hộ kinh doanh cá thể sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản không nằm trong đối tượng tạm miễn thuế môn bài Theo quy định tại Điểm 4.5 mục II văn bản, và thuộc đối tượng: hộ sản xuất hộ kinh doanh cá thể chịu thuế môn bài theo 6 bậc thuế quy định tại điểm 2 mục I của văn bản, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

4

Trên 500.000 đến 750.000

300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

 

Như vậy, doanh thu của anh là 30 triệu/tháng thì mức thuế môn bài anh phải nộp cho cả năm là 1.000.000 triệu đồng.

Thuế GTGT:

Căn cứ Điều 1 thông tư 26/2015/TT-BTC Sửa đổi khoản 1 Điều 4 thông tư 219/2013/TT-BTC về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu” 

Như vậy hộ kinh doanh trang trại VAC không phải kê khai, nộp thuế GTGT.

Thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh cá thể:

Trong trường hợp này, Với doanh thu là 30 triệu/tháng là doanh thu đã đạt ngưỡng chịu thuế TNCN theo phương pháp khoán. Tuy nhiên do anh không cung cấp cụ thể về tình hình và địa điểm anh sản xuất trang trại nên xin được tư vấn cho anh theo hai trường hợp sau:

-Trường hợp 1: Nếu anh có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất hợp pháp, anh thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất và các sản phẩm chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

Nếu anh thuộc trường hợp này anh sẽ được miễn thuế TNCN đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

"Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế

e) Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất theo hướng dẫn tại điểm này phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

e.1) Có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, quyền sử dụng mặt nước, quyền thuê mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản.

Trường hợp đi thuê lại đất, mặt nước của tổ chức, cá nhân khác thì phải có văn bản thuê đất, mặt nước theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận khoán trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng với các công ty Lâm nghiệp). Đối với hoạt động đánh bắt thủy sản phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê tàu, thuyền sử dụng vào mục đích đánh bắt và trực tiếp tham gia hoạt động đánh bắt thủy sản (trừ trường hợp đánh bắt thủy sản trên sông bằng hình thức đáy sông (đáy cá) và không thuộc những hoạt động khai thác thủy sản bị cấm theo quy định của pháp luật).

e.2) Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo hướng dẫn này là quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đơn vị hành chính cấp huyện) hoặc huyện giáp ranh với nơi diễn ra hoạt động sản xuất.

Riêng đối với hoạt động đánh bắt thủy sản thì không phụ thuộc nơi cư trú.

e.3) Các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng đánh bắt thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới chỉ sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác."

-Trường hợp 2: Nếu anh không đồng thời thỏa mãn được các điều kiện trên.

Trường hợp này anh sẽ phải nộp thuế TNCN theo quy định tại Điều 1 Thông tư 92/2015/TT-BTC như sau: 

"Điều 1: Người nộp thuế

1. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại Chương I Thông tư này là cá nhân cư trú bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là cá nhân kinh doanh). Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh bao gồm cả một số trường hợp sau:

d) Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản không đáp ứng điều kiện được miễn thuế hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính."

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

 

Tỷ lệ thuế TNCN đối với thu nhập hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thuộc nhóm ngành nghề sản xuất có gắn với hàng hóa, tỷ lẹ thuế TNCN là 1.5% (Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC)

Doanh thu khoán do chi cục thuế ấn định trong thông báo mức thuế khoán sau khi hộ kinh doanh đăng ký thuế tại chi cụcthuế.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của anh, cảm ơn anh đã tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ