1. Vai trò chủ thể có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chuyên gia trong hoạt động đấu thầu 

Trong hoạt động đấu thầu, tổ chuyên gia là một nhóm chuyên gia được thành lập để thực hiện các nhiệm vụ đánh giá, định giá, phân tích, hoặc thẩm định các yếu tố kỹ thuật, tài chính, pháp lý liên quan đến các gói thầu. Tổ chuyên gia thường bao gồm các thành viên có chuyên môn, kỹ thuật và pháp lý phù hợp với yêu cầu của dự án đấu thầu. Việc thành lập và hoạt động của tổ chuyên gia được quy định cụ thể trong Luật Đấu thầu và các quy định liên quan khác nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong các hoạt động đấu thầu công. 

Trong hoạt động đấu thầu, vai trò chủ thể có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chuyên gia là rất quan trọng và có ảnh hưởng đáng kể đến quá trình và kết quả của đấu thầu. Chủ thể này có nhiều trách nhiệm và vai trò như sau:

- Xác định nhu cầu và phạm vi công việc: Chủ thể quản lý hoặc chủ đầu tư cần xác định rõ nhu cầu cụ thể và phạm vi công việc cần thực hiện thông qua đấu thầu. Họ cũng cần đưa ra quyết định về việc cần thiết hay không cần thành lập tổ chuyên gia để hỗ trợ trong quá trình đấu thầu.

- Lựa chọn thành viên tổ chuyên gia: Chủ thể có thẩm quyền phải lựa chọn các thành viên trong tổ chuyên gia sao cho phù hợp với yêu cầu và mục đích của đấu thầu. Điều này bao gồm việc xem xét năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và chứng chỉ đào tạo phù hợp với lĩnh vực và phạm vi công việc cụ thể.

- Phê duyệt kết quả và đánh giá tổ chuyên gia: Chủ thể có thẩm quyền phải phê duyệt kết quả của tổ chuyên gia sau khi hoàn thành nhiệm vụ đấu thầu. Họ cần đánh giá tính khách quan, chính xác và đáp ứng yêu cầu của tổ chuyên gia trong quá trình làm việc.

- Đảm bảo minh bạch và công bằng: Chủ thể có trách nhiệm đảm bảo quá trình thành lập và hoạt động của tổ chuyên gia diễn ra minh bạch, công khai và đúng quy định pháp luật. Điều này giúp tăng cường tính minh bạch, tránh tranh cãi và đảm bảo công bằng cho tất cả các bên tham gia đấu thầu.

- Trách nhiệm pháp lý: Chủ thể có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm về các quyết định liên quan đến tổ chuyên gia trong quá trình đấu thầu. Họ cần tuân thủ các quy định pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hành động hoặc quyết định của tổ chuyên gia trong phạm vi quyền hạn đã được uỷ quyền.

Tóm lại, vai trò của chủ thể có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chuyên gia trong hoạt động đấu thầu là rất quan trọng để đảm bảo sự chuyên nghiệp, hiệu quả và công bằng trong quản lý và thực hiện các gói thầu. Chủ thể này đóng vai trò trung tâm trong việc tổ chức và điều hành quá trình đấu thầu một cách hợp lý và theo đúng quy định. 

 

2. Phân biệt chủ đầu tư và bên mời thầu 

Để phân biệt giữa bên mời thầu và chủ đầu tư trong hoạt động đấu thầu, căn cứ vào khoản 1, 2 Điều 4 Luật đấu thầu 2023 giải thích như sau:

Bên mời thầu: Bên mời thầu là tổ chức hoặc cơ quan có trách nhiệm thực hiện các hoạt động đấu thầu. Đây có thể là:

- Chủ đầu tư, tức là tổ chức hoặc cơ quan sở hữu vốn, quản lý và sử dụng vốn cho các dự án, bao gồm cả việc quyết định thành lập tổ chức thực hiện đấu thầu.

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu.

- Đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu.

Chủ đầu tư: Chủ đầu tư là tổ chức hoặc cơ quan có các đặc điểm sau đây:

- Sở hữu vốn của dự án, có thể là nguồn vốn từ sở hữu, vay vốn hoặc được giao quản lý trực tiếp.

- Sử dụng ngân sách nhà nước cho các mục đích đầu tư.

- Dự toán và sử dụng ngân sách mua sắm ngoài ngân sách nhà nước.

- Đơn vị thực hiện việc mua sắm tập trung.

Vai trò của chủ đầu tư là quản lý và điều hành quá trình thực hiện dự án, bao gồm cả việc đảm bảo việc đấu thầu diễn ra trên cơ sở minh bạch, công bằng và hiệu quả. Trái ngược lại, bên mời thầu là người tổ chức hoặc cơ quan có trách nhiệm thực hiện các hoạt động đấu thầu, từ việc chuẩn bị tài liệu đấu thầu cho đến việc lựa chọn nhà thầu phù hợp cho dự án.

Như vậy, thẩm quyền quyết định thành lập tổ chuyên gia theo quy định của pháp luật hiện nay bao gồm chủ đầu tư và bên mời thầu theo từng trường hợp nhất định nêu tại các quy định được trích dẫn nêu trên. 

 

3. Quy định về thẩm quyền quyết định thành lập tổ chuyên gia 

Căn cứ vào quy định tại khoản 4 Điều 78 và Điều 79 của Luật Đấu thầu 2023, vai trò và thẩm quyền quyết định về việc thành lập tổ chuyên gia trong hoạt động đấu thầu được phân chia rõ ràng giữa chủ đầu tư và bên mời thầu như sau:

Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Quyết định thành lập bên mời thầu, đảm bảo nhân sự đủ năng lực để thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu. Trường hợp nhân sự không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư có thể lựa chọn nhà thầu tư vấn để làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số nhiệm vụ của bên mời thầu.

- Quyết định thành lập tổ chuyên gia, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại Điều 19 của Luật Đấu thầu trong trường hợp không có đơn vị tư vấn làm bên mời thầu.

Bên mời thầu có trách nhiệm:

- Đối với việc lựa chọn nhà thầu, quyết định thành lập tổ chuyên gia trong trường hợp bên mời thầu là đơn vị tư vấn được chủ đầu tư lựa chọn.

- Đối với việc lựa chọn nhà đầu tư, ngoài trách nhiệm khác, quyết định thành lập tổ chuyên gia để đảm bảo các hoạt động đấu thầu diễn ra theo đúng quy trình và đúng quy định pháp luật.

Do đó, thẩm quyền quyết định thành lập tổ chuyên gia trong hoạt động đấu thầu được phân bổ rõ ràng giữa chủ đầu tư và bên mời thầu, tuân thủ các quy định cụ thể như đã trình bày ở trên để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn lực công.

Chủ đầu tư và bên mời thầu đều có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chuyên gia trong hoạt động đấu thầu, tuy nhiên, thẩm quyền này phụ thuộc vào vai trò và nhiệm vụ cụ thể mà họ đảm nhận trong quá trình đấu thầu.

Thẩm quyền quyết định thành lập tổ chuyên gia trong hoạt động đấu thầu phụ thuộc vào loại hình lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư và bên mời thầu đều có vai trò quan trọng trong quyết định này, tuân theo các quy định cụ thể của Luật Đấu thầu 2023.

Chủ đầu tư là người có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chuyên gia khi lựa chọn nhà thầu. Điều này đảm bảo rằng các nhân sự được bổ nhiệm có đủ năng lực để thực hiện các công việc liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu một cách công bằng và hiệu quả.

Bên mời thầu có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chuyên gia khi lựa chọn nhà đầu tư. Điều này đảm bảo rằng tổ chuyên gia được hình thành để hỗ trợ quá trình đấu thầu một cách chuyên nghiệp và theo đúng quy trình pháp lý, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công khai trong các hoạt động đấu thầu.

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Chủ đầu tư hay bên mời thầu quyền quyết định thành lập tổ chuyên gia? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Bài viết liên quan: Trách nhiệm của Tổ chuyên gia theo Luật đấu thầu mới?

Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất. Xin trân trọng cảm ơn!