>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

Trong thời hạn cho thuê thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách chủ sở hữu.

Trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán doanh nghiệp của mình thì doanh nghiệp đó chấm dứt hoạt động, người mua phải làm thủ tục đăng ký lại việc thành lập doanh nghiệp tư nhân vì việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân làm thay đổi khối tài sản bảo vệ lợi ích cho chủ nợ.

Cho thuê doanh nghiệp: Chủ doanh nghiệp có quyền cho thuê doanh nghiệp của mình. Nội dung hợp đồng cho thuê doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp và bên thuê thoả thuận bằng một hợp đồng dân sự, trong đó quy định quyền và trách nhiệm các bên. Để cho thuê doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp phải báo cáo với cơ quan đăng ký kinh doanh và đồng thời gửi bản sao hợp đồng cho thuê đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Bán doanh nghiệp: Để bán doanh nghiệp, các bên mua và bán phải làm các thủ tục sau: Chủ doanh nghiệp tư nhân (bên bán) phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh biết về việc bán doanh nghiệp. Thông báo phải được lập thành văn bản và gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 15 ngày trước ngày chuyển giao doanh nghiệp. Nội dung của thông báo nêu rõ tên, trụ sở, địa chỉ của người mua; tổng số nợ chưa thanh toán cho từng chủ nợ; hợp đồng lao động và các hợp đồng khác đã ký mà chưa thực hiện xong cũng như cách giải quyết các hợp đồng đó. Người mua doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thoả thuận khác. Người mua và người bán doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về pháp luật lao động.

Trường hợp thừa kế doanh nghiệp tư nhân cũng phải thực hiện các thủ tục về thừa kế theo Bộ luật dân sự, sau đó người được thừa kế vẫn phải làm thủ tục thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cho các chủ nợ theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2005. Trường hợp không có người thừa kế hoặc người thừa kế từ chối nhận thừa kế thì phải báo cáo cho toà án và cơ quan đăng ký kinh doanh biết để xử lý theo quy định của pháp luật.

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ biên tập

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;
2. Dịch vụ tư vấn cơ cấu lại doanh nghiệp;

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

3. Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội;
4. Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động cho doanh nghiệp;
5. Luật sư tư vấn vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại;
6. Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại