Dưới đây chúng tôi xin chia sẻ một số hình ảnh đẹp của Luật Minh Khuê chào mừng năm mới 2017!

(Một số chị, em chụp ảnh kỷ niệm tại trụ sở công ty)

Chúc mừng năm mới năm 2017!

 

Chúc mừng năm mới năm 2017!

Chúc mừng năm mới năm 2017!Chúc mừng năm mới năm 2017!

(Liên hoan chào năm mới 2017)

Chúc mừng năm mới năm 2017!

Chúc mừng năm mới năm 2017!

Chúc mừng năm mới năm 2017!

Chúc mừng năm mới năm 2017!

Xin chúc Quý khách hàng, Quý đối tác và toàn thể thành viên Luật Minh Khuê năm mới 2017 sức khỏe, hạnh phúc và thành công!