1. Xác định nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế của người dân tộc thiểu số 

Đối tượng được ưu đãi trong việc đóng phí Bảo hiểm y tế (BHYT) ở Việt Nam bao gồm:

- Người thuộc hộ gia đình nghèo: Được xác định dựa trên tiêu chí về thu nhập. Những người thuộc hộ gia đình nghèo, đặc biệt là những hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về BHYT sẽ được hưởng chế độ đóng phí BHYT với mức ưu đãi.

- Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn: Những người thuộc dân tộc thiểu số và sinh sống tại những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn sẽ được hưởng chế độ đóng phí BHYT với mức ưu đãi.

- Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Đây là những người đang ở những vùng đặc biệt khó khăn về điều kiện kinh tế và xã hội, và họ cũng được hưởng chế độ đóng phí BHYT với mức ưu đãi.

- Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo: Những người đang sinh sống tại các xã đảo và huyện đảo, nơi có điều kiện giao thông và cuộc sống khó khăn hơn, cũng được hưởng chế độ đóng phí BHYT ưu đãi.

Những chế độ đóng phí ưu đãi này thường được quy định và thực hiện bởi cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) cùng với sự hỗ trợ từ các cơ quan có thẩm quyền, và mục đích chính là đảm bảo rằng những đối tượng có điều kiện kinh tế khó khăn hoặc đặc biệt cần được bảo vệ y tế đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ y tế mà không phải đóng phí quá cao

Như vậy căn cứ theo  Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì việc xác định mức đóng phí Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân tộc thiểu số, quyết định chủ yếu dựa trên vị trí địa lý (nơi ở) và tình trạng kinh tế - xã hội của vùng đó. Dưới đây là một số tình huống phổ biến:

Người dân tộc thiểu số tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Những người này thường thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng, và họ được hưởng chế độ ưu đãi trong việc đóng phí BHYT.

Người dân tộc thiểu số nhưng không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Trường hợp này có thể phụ thuộc vào tình trạng kinh tế và công việc cá nhân của họ. Nếu họ có công việc cố định và thu nhập ổn định, họ có thể thuộc vào nhóm tham gia BHYT bắt buộc hoặc BHYT tự nguyện, tùy theo quy định của cơ quan BHXH và luật pháp áp dụng.

Vui lòng lưu ý rằng việc xác định nhóm đóng phí BHYT có thể thay đổi theo thời gian và quy định cụ thể của từng khu vực và thời điểm. Người dân tộc thiểu số nên tham khảo thông tin cụ thể từ cơ quan BHXH địa phương hoặc chính quyền địa phương để biết chính xác về quy định và quyền lợi của họ liên quan đến Bảo hiểm y tế

 

2. Thủ tục chuyển đổi mã quyền lợi BHYT cho người dân tộc đi làm ở doanh nghiệp

Bước 1. Làm Tờ khai (TK1-TS):

  • Đầu tiên, bạn cần lấy mẫu Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS). Mẫu này thường có sẵn tại cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc trên trang web của BHXH.
  • Bạn điền đầy đủ thông tin cá nhân và thông tin liên quan đến quyền lợi BHYT của bạn. Hãy kiểm tra kỹ để đảm bảo không có thông tin sai sót.

Bước 2. Chuẩn bị giấy tờ:

  • Để thay đổi mã quyền lợi BHYT, bạn cần có các giấy tờ sau:
  • Thẻ BHYT cũ đang còn hiệu lực.
  • Giấy tờ chứng minh hưởng quyền lợi cao hơn, ví dụ như sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi bạn có đối tượng cư trú. Giấy tờ này chứng minh quyền lợi BHYT cao hơn của bạn.

Bước 3. Nộp hồ sơ:

Sau khi bạn đã điền mẫu Tờ khai và chuẩn bị đủ giấy tờ, bạn nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT. Đừng quên đính kèm thẻ BHYT cũ và giấy tờ hỗ trợ.

Bước 4. Thời hạn giải quyết:

Thời hạn dự kiến để giải quyết hồ sơ là 3 ngày làm việc. Trong thời gian này, cơ quan BHXH sẽ xem xét hồ sơ của bạn và thực hiện thay đổi mã quyền lợi BHYT nếu đủ điều kiện.

Bước 5. Đợi kết quả:

Sau khi đã nộp hồ sơ, bạn cần chờ cơ quan BHXH xử lý hồ sơ của bạn. Sau 3 ngày làm việc, bạn có thể kiểm tra lại tại cơ quan BHXH để biết kết quả. Nếu hồ sơ của bạn được chấp nhận, bạn sẽ có thẻ BHYT mới với mã quyền lợi được thay đổi.

Nhớ kiểm tra lại các quy định cụ thể tại cơ quan BHXH của bạn, vì quy trình có thể có sự biến đổi nhỏ tùy theo vùng và cơ quan quản lý

 

3. Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân tộc đi làm ở doanh nghiệp

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) khác nhau và cách xác định mức đóng BHYT cho họ:

Xác định đối tượng tham gia BHYT đầu tiên: Khi một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau, quy định luật yêu cầu họ tham gia BHYT theo đối tượng đầu tiên mà họ được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế 2008.

Ưu tiên quyền lợi BHYT: Theo Khoản 15 Điều 1 của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, người đó sẽ được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất nếu họ thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau.

Đóng phí BHYT theo đối tượng đầu tiên: Nếu người lao động đồng thời thuộc đối tượng tham gia BHYT do người sử dụng lao động đóng và một trong các đối tượng khác, họ sẽ tham gia BHYT theo đối tượng mà doanh nghiệp đóng hàng tháng.

Đóng phí BHYT dựa trên thu nhập: Đối với các hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, mức đóng phí BHYT được xác định dựa trên mức tiền lương cao nhất trong các hợp đồng lao động của người lao động đó.

Lưu ý rằng việc áp dụng các quy định này có thể có sự biến đổi tùy theo tình hình cụ thể và quy định cơ địa của từng khu vực. Do đó, nếu có bất kỳ sự không rõ ràng nào hoặc cần thông tin chi tiết hơn, bạn nên tham khảo trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) địa phương hoặc hỏi ý kiến của một luật sư hoặc chuyên gia về BHYT để có sự hỗ trợ cụ thể và chính xác

Đồng thời Theo Điều 22 của Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi bởi Khoản 15 Điều 1 của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014), quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế như sau:

Mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh: Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh hoặc chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật Bảo hiểm y tế 2008 sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh và chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

+/ 100% chi phí khám bệnh và chữa bệnh đối với các đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế 2008. Điều này có nghĩa là những đối tượng được liệt kê tại các điểm a, d, e, g, h và i của Khoản 3 Điều 12 thì sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh và chữa bệnh trong phạm vi bảo hiểm y tế . Và người dân tộc thiểu số là đối tượng tham gia quy định tại điểm h Khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008

Điều này có nghĩa rằng những đối tượng được xác định tại các điểm a, d, e, g, h và i của Khoản 3 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế sẽ được hưởng toàn bộ chi phí khám bệnh và chữa bệnh trong phạm vi bảo hiểm y tế, và nếu họ phải khám và chữa bệnh ngoài phạm vi này, nguồn tài chính sẽ đến từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế của họ hoặc từ ngân sách nhà nước. Nói cách khác là người dân tộc là đối tượng được hưởng toàn bộ chi phí khám bệnh và chữa bệnh trong phạm vi bảo hiểm y tế

Cũng theo quy định Điều 14 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế được quy định như sau:

Mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh: Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh hoặc chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế, và theo khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế, sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh và chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

100% chi phí khám bệnh và chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 Điều 3 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP Điều này áp dụng cho các đối tượng được liệt kê tại các khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 của Điều 3 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Các đối tượng này sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh và chữa bệnh trong phạm vi bảo hiểm y tế.

Nghĩa là, những đối tượng được xác định tại các khoản trên sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán toàn bộ chi phí khám bệnh và chữa bệnh trong phạm vi bảo hiểm y tế

Như vậy thì đối với trường hợp người lao động ở doanh nghiệp là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hoặc đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, họ sẽ được hưởng bảo hiểm y tế với mức hưởng 100% chi phí khám bệnh và chữa bệnh trong phạm vi bảo hiểm y tế.

>>Xem thêm: Đúng tuyến, trái tuyến, vượt tuyến, thông tuyến trong Bảo hiểm y tế là gì? 

Trường hợp còn thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ giải đáp

Trân trọng cảm ơn quý khách!