Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý

Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT

2. Nội dung tư vấn

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật MInh Khuê. Sau khi nghiên cứu trường hợp của bạn, chúng tôi trả lời thắc mắc của bạn như sau:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT_BTC:

"Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

6. Chuyển quyền sử dụng đất."

Và tiết a.4 điểm a khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT_BTC:

"10. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

a) Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định cụ thể như sau:

a.4) Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng (nếu có); cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT.

Nếu giá đất được trừ không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng thì cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của cơ sở hạ tầng chưa tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng."

 Tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT_BTC:

"Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này."

Căn cứ vào các quy định trên và tình huống cụ thể mà bạn nêu ra thì:

- Giá đất được trừ khi tính thuế GTGT (tức phần không chịu thuế) là giá nhận chuyển nhượng của ông A (500 triệu đồng)

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?

- Khi bán cho công ty B, phần giá giá tính thuế GTGT là: 2 tỷ - 500 triệu = 1,5 tỷ đồng

- Thuế suất đối với BĐS khi bán cho công ty B là 10% (đối với phần chịu thuế)

Như vậy, khi bán cho công ty B, công ty bạn phải nộp 150 triệu tiền thuế GTGT đối với tài sản này

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty Luật Minh Khuê về nội dung : Chuyển quyền sử dụng đất có phải đóng thuế GTGT ? Mọi ý kiến đóng góp/ thắc mắc, xin vui lòng liên hệ đường dây nóng: 1900.6162 để được hỗ trợ.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2020 ?