1. Có áp dụng tỉ lệ chiết khấu khi tài sản thế chấp vay chứng khoán là tiền hay không?

Để có thể trả lời cho câu hỏi có áp dụng tỷ lệ chiết khấu khi tài sản thế chấp vay chứng khoán là tiền thì các bạn có thể theo dõi tai Điều 13 của Quyết định 22/QĐ-HĐTV 2023 có quy định như sau:

Tỷ lệ chiết khấu tài sản là một yếu tố quan trọng trong quá trình định giá và xác định giá trị tài sản thế chấp, đặc biệt là trong hoạt động tín dụng và vay vốn. Việc áp dụng các tỷ lệ chiết khấu này giúp các tổ chức tín dụng đánh giá rủi ro và xác định mức vay an toàn, cũng như bảo vệ quyền lợi của bản thân trong trường hợp khách hàng không thể thanh toán nợ.

Tỷ lệ chiết khấu tài sản thường được thiết lập dựa trên loại hình tài sản thế chấp. Ví dụ, đối với trái phiếu Chính phủ, một loại tài sản có tính thanh khoản và an toàn cao, tỷ lệ chiết khấu thường chỉ là 5%. Điều này phản ánh mức độ rủi ro thấp khi sở hữu trái phiếu Chính phủ và làm tài sản thế chấp.

Trong khi đó, đối với các chứng khoán, tỷ lệ chiết khấu thường cao hơn do tính biến động và rủi ro lớn hơn. Chẳng hạn, đối với các chứng khoán nằm trong danh mục cấu thành chỉ số VN30/HNX30, tỷ lệ chiết khấu có thể là 30%, trong khi với các loại chứng khoán khác, tỷ lệ này có thể lên đến 40%. Điều này phản ánh sự khác biệt về mức độ rủi ro và thanh khoản giữa các loại chứng khoán.

Việc điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu tài sản căn cứ vào mức thanh khoản và rủi ro của tài sản thế chấp là một phần quan trọng của quản lý rủi ro tín dụng. VSDC thường cập nhật và điều chỉnh các tỷ lệ này để phản ánh thực tế thị trường và đảm bảo tính linh hoạt trong quản lý rủi ro.

Nếu một loại chứng khoán có mức thanh khoản cao và rủi ro thấp, tỷ lệ chiết khấu có thể được giảm để khuyến khích việc sử dụng loại tài sản này làm thế chấp. Ngược lại, đối với những loại tài sản có tính thanh khoản thấp hoặc rủi ro cao, tỷ lệ chiết khấu có thể được tăng để đảm bảo rằng giá trị thế chấp được xác định chính xác và phản ánh đúng mức độ rủi ro của tài sản. Điều này cũng giúp bảo vệ lãi suất và tài sản của tổ chức tín dụng trong trường hợp khách hàng không thể thực hiện cam kết thanh toán nợ.

Bên cạnh đó thì quy định tại Quyết định 22/QĐ-HĐTV 2023 có quy định rõ rằng tỷ lệ chiết khấu tài sản áp dụng đối với từng loại chứng khoán khi mà xác định được giá trị tài sản thế chấp trừ trường hợp tài sản thế chấp là tiền. 

Như vậy thì căn cứ dựa theo quy định trên thì tỷ lệ chiết khấu tài sản thế chấp áp dụng đối với từng loại chứng khoán khi xác định giá trị tài sản thế chấp, trừ trường hợp tài sản thế chấp là tiền.

 

2. Quy định về rút, thay thế tài sản thế chấp thế nào?

Căn cứ bởi Điều 14 của Quyết định 22/QĐ-HĐTV 2023 có quy định như sau:

Căn cứ vào Điều 14 của Quyết định 22/QĐ-HĐTV 2023, các quy định về việc rút và thay thế tài sản thế chấp đang trở thành một phần quan trọng trong quản lý tín dụng và hoạt động giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. Dưới đây là các điểm chính được quy định cụ thể trong Quyết định này:

- Quyền thay thế tài sản thế chấp: Bên vay được quyền thay thế tài sản thế chấp, nhưng điều kiện là tài sản thế chấp thay thế phải thuộc danh mục chứng khoán được sử dụng ban đầu và có giá trị đáp ứng tỷ lệ với khoản vay, được chấp thuận trong Hợp đồng vay/cho vay chứng khoán giữa hai bên.

- Thủ tục thay thế: Khi thay thế tài sản thế chấp, bên vay cần gửi giấy đề nghị thay thế tài sản thế chấp đồng thời cập nhật thông tin về tài sản thế chấp thay thế vào hệ thống của VSDC

- Trường hợp bắt buộc thay thế: Bên vay phải thay thế tài sản thế chấp trong các tình huống như chứng khoán thế chấp không đáp ứng các điều kiện quy định hoặc khi trái phiếu Chính phủ đến hạn đáo hạn hoặc được hoán đổi.

- Thông báo và thời hạn: Trong trường hợp buộc phải thay thế, VSDC sẽ gửi thông báo yêu cầu thay thế tài sản thế chấp cho bên vay. Bên vay cần phản hồi trong thời hạn 01 ngày làm việc, nếu không, thỏa thuận vay sẽ được xử lý như một trường hợp mất khả năng hoàn trả khoản vay.

- Rút tài sản thế chấp: Bên vay có quyền rút tài sản thế chấp nếu giá trị của tài sản sau khi định giá lại vượt quá 115% giá trị chứng khoán vay. Tuy nhiên, chỉ phần vượt quá 115% này mới được rút, và bên vay cần tuân thủ các thủ tục và cập nhật thông tin vào hệ thống của VSDC.

Những quy định chi tiết và thủ tục được đề cập trong Điều 14 của Quyết định này nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý và sử dụng tài sản thế chấp trong các giao dịch chứng khoán và tín dụng tại Việt Nam. Điều này cũng giúp tăng cường sự tin cậy và ổn định trong hệ thống tài chính của quốc gia.

 

3. Quy định về nguyên tắc tham gia hoạt động vay, cho vay chứng khoán

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 15 của Quyết định 22/QĐ-HĐTV 2023 có quy định như sau về nguyên tắc tham gia hoạt động vay, cho vay chứng khoán

Nguyên tắc tham gia vào hoạt động vay và cho vay chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, công bằng và an toàn trong các giao dịch tài chính. Dưới đây là những điểm chính cần được tuân thủ khi tham gia vào hoạt động này:

- Ký hợp đồng trước khi chuyển thông tin: Các bên vay và cho vay phải ký hợp đồng vay và cho vay trước khi chuyển thông tin vào hệ thống SBL. Điều này áp dụng cho cả các giao dịch thoả thuận trực tiếp và qua hệ thống. Quy định này giúp đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện của hợp đồng được xác định rõ ràng trước khi tham gia vào giao dịch. Bằng việc ký hợp đồng trước khi chuyển thông tin, các bên được đảm bảo rằng mọi điều khoản và điều kiện của hợp đồng đã được xác định và thỏa thuận một cách rõ ràng và minh bạch. Điều này giúp tránh được những hiểu lầm hoặc tranh chấp trong quá trình thực hiện giao dịch sau này. Khi mỗi bên phải ký vào một hợp đồng cụ thể, họ có cơ hội để xem xét kỹ lưỡng và đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện phản ánh đúng ý định và mong muốn của họ. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi và lợi ích của cả người vay và người cho vay.

- Đáp ứng điều kiện tham gia SBL: Các bên tham gia vào hệ thống SBL cần phải đáp ứng các điều kiện cụ thể. Đối với bên vay, điều này bao gồm việc nộp đủ tài sản thế chấp và có yêu cầu vay hợp lệ. Đối với bên cho vay, cần phải có đủ chứng khoán đủ điều kiện cho vay tại tài khoản giao dịch chứng khoán. Quy định này giúp đảm bảo tính minh bạch và đảm bảo rằng các giao dịch chỉ được thực hiện khi đủ điều kiện.

- Tham gia đăng nhập vào hệ thống SBL: Chỉ có các tổ chức như TVLK (Tổ chức Vay Làm Khoán), TCMTKTT (Tổ chức Cấp mã Tài khoản Tín nhiệm Từ xa) tại VSDC mới được phép tham gia đăng nhập yêu cầu vay/cho vay vào hệ thống SBL. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và an toàn của dữ liệu trong hệ thống, đồng thời giữ cho quy trình tham gia được quản lý chặt chẽ.

Những nguyên tắc này không chỉ giúp cải thiện tính minh bạch và an toàn trong các hoạt động vay và cho vay chứng khoán, mà còn tạo ra một môi trường làm việc công bằng và hiệu quả cho tất cả các bên liên quan. Đồng thời, chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự tin cậy và ổn định của thị trường tài chính.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất

Bên cạnh đó thì các bạn còn có thể tham khảo thêm: Quy định về tài chính áp dụng đối với công ty chứng khoán là gì?