Luật sư tư vấn về chủ đề "chiết khấu"

chiết khấu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chiết khấu.

Chiết khấu (DISCOUNT) là gì ? Chiết khấu ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp và ngân hàng ?

Chiết khấu (DISCOUNT) là gì ? Chiết khấu ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp và ngân hàng ?
Chiết khấu thường được nhắc đến rất nhiều trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hoặc đầu tư tài chính. Đặc biệt với các doanh nghiệp thì lại càng cần phải quan tâm đến vấn đề này. Bài viết dưới dây sẽ phân tích về chiết khấu là gì và nó ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp và ngân hàng.

Chiết khấu thương mại có phải đăng ký với Sở Công thương hay không? Một quy định khuyến mại theo quy định pháp luật ?

Chiết khấu thương mại có phải đăng ký với Sở Công thương hay không? Một quy định khuyến mại theo quy định pháp luật ?
Kính chào Luật Minh Khuê! Hiện tại, công ty chúng tôi là doanh nghiệp thương mai bán hàng gia dụng. Đối với các đơn vị phân phối, chúng tôi dự định đưa ra chính sách: nếu đạt mức sản lượng A thì họ sẽ được giảm giá trên tất cả các mặt hàng 3%, chúng tôi sẽ thống kê 3 tháng 1 lần để giảm giá này. Vậy đối với việc bán với giá thấp hơn hàng hóa này thì công ty tôi có phải đăng ký chương trình khuyến mãi với sở Công thương hay không? Trân trọng cảm ơn!

Chiết khấu giấy tờ có giá là gì? Quy định pháp luật về chiết khấu giấy tờ có giá? Bao thanh toán là gì? Quy định pháp luật về bao thanh toán?

Chiết khấu giấy tờ có giá là gì? Quy định pháp luật về chiết khấu giấy tờ có giá? Bao thanh toán là gì? Quy định pháp luật về bao thanh toán?
Chiết khấu giấy tờ có giá là gì? Pháp luật quy định như thế nào về chiết khấu giấy tờ có giá? Bao thanh toán là gì? Luật Minh Khuê nghiên cứu và cung cấp tới bạn đọc phân tích quy định pháp luật về chiết khấu giấy tờ có giá và bao thanh toán trong bài viết dưới đây:

Phân biệt lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu của ngân hàng ?

Phân biệt lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu của ngân hàng ?
Một số vấn đề về cơ chế điều hành lãi suất hiện nay ? Chính sách của ngân hàng nhà nước nhằm ổn định thị trường tiền tệ ? Xử lý bài toán lãi suất, tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp ? Lãi suất từ đâu sinh ra ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư phân tích và tổng hợp:

Tìm hiểu về tái chiết khấu, lãi suất tái chiết khấu?

Tìm hiểu về tái chiết khấu, lãi suất tái chiết khấu?
Tái chiết khấu là việc chiết khấu các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác đã được chiết khấu trước khi đến hạn thanh toán. Lãi suất là tỷ lệ phần trăm nhất định sinh ra từ giao dịch cho vay giữa các bên. Lãi suất tái chiết khấu là một thuật ngữ quen thuộc. Bài viết tìm hiểu rõ hơn về tái chiết khấu và lãi suất tái chiết khấu.

Nguyên tắc chiết khấu giấy tờ có giá? Điều kiện để được nhận chiết khấu và thủ tục chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác

Nguyên tắc chiết khấu giấy tờ có giá? Điều kiện để được nhận chiết khấu và thủ tục chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác
Chiết khấu là việc mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán. Tìm hiểu về loại công cụ chuyển nhượng được nhận chiết khấu? Tổ chức tín dụng được nhận chiết khấu và thủ tục thực hiện chiết khấu.

Quyết định Số: 407/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

Quyết định Số: 407/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng
Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

Quyết định số 2561/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

Quyết định số 2561/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng
Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng