1. Được nộp bản sao thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động để hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP thì để xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, một tài liệu chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính được yêu cầu. Các trường hợp cụ thể bao gồm:

- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng. Trong trường hợp này, tài liệu cần xác nhận ngày kết thúc hợp đồng và xác định rõ việc hợp đồng đã hoàn thành đầy đủ theo quy định;

- Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động từ phía nhà tuyển dụng. Trong trường hợp này, tài liệu cần cung cấp thông tin chi tiết về lý do chấm dứt hợp đồng và ngày áp dụng của quyết định;

- Quyết định sa thải từ phía nhà tuyển dụng. Trong trường hợp này, tài liệu cần bao gồm lý do cụ thể cho việc sa thải, quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên sau khi chấm dứt hợp đồng, cũng như ngày có hiệu lực của quyết định.

- Quyết định kỷ luật dẫn đến buộc thôi việc: Trường hợp này đòi hỏi một tài liệu chính thức để ghi lại quyết định kỷ luật từ phía nhà tuyển dụng, cùng với các chi tiết về lý do và các biện pháp kỷ luật đã áp dụng trước khi quyết định chấm dứt hợp đồng.

- Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: Trong trường hợp này, cả hai bên cần phải lập một tài liệu hoặc thỏa thuận chính thức về việc chấm dứt hợp đồng, bao gồm các điều khoản và điều kiện cụ thể được thảo luận và đồng ý.

- Xác nhận từ người sử dụng lao động: Tài liệu này cần bao gồm thông tin cụ thể về người lao động, loại hợp đồng đã ký, lý do và thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. Ngoài ra, nó cũng cần có chữ ký hoặc chứng thực từ phía người sử dụng lao động để xác nhận sự đồng ý và chấm dứt hợp đồng.

=> Theo quy định của pháp luật, khi nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, việc bổ sung một bản sao có chứng thực thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động là bước quan trọng. Bản sao này không chỉ là một phần của thủ tục hình thức, mà còn là một văn bản quan trọng xác nhận việc chấm dứt quan hệ lao động giữa nhà tuyển dụng và người lao động. Tạo ra một cơ sở pháp lý rõ ràng và minh bạch, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan chức năng xem xét và xác nhận đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

2. Người lao động bị tai nạn có được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đường bưu điện?

Tại Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP có quy định trong vòng 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu người lao động vẫn chưa tìm được việc làm và mong muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp, họ cần phải tự đến trực tiếp trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi mà họ muốn nhận trợ cấp. Việc nộp đơn này phải tuân thủ đúng các quy định tại Điều 16 của Nghị định hiện hành. Đảm bảo quyền lợi của người lao động được bảo vệ một cách đầy đủ và thông qua các kênh chính thức và chính xác nhất.

Người lao động được ủy quyền cho một người khác để nộp hoặc gửi hồ sơ của mình qua bưu điện trong các tình huống sau đây:

- Trường hợp ốm đau hoặc thai sản, có xác nhận từ cơ sở y tế có thẩm quyền, chứng minh tình trạng sức khỏe hoặc thai sản của người lao động;

- Trường hợp bị tai nạn, có xác nhận từ cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền, xác nhận về tình trạng tai nạn và/hoặc sức khỏe của người lao động;

- Trường hợp gặp phải các tác động bất lợi như hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, hoặc dịch bệnh, có xác nhận từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, chứng minh về tình hình khẩn cấp và tác động đến khả năng nộp hồ sơ của người lao động.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp đã đề cập sẽ được xác định là ngày mà người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc là ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi hồ sơ qua bưu điện. Đảm bảo rằng thời điểm nộp hồ sơ được xác định một cách công bằng và minh bạch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình xử lý hồ sơ và xác nhận điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

=> Theo quy định của pháp luật, khi người lao động gặp tai nạn và có được xác nhận từ cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền, họ có quyền gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thông qua dịch vụ bưu điện. Hành động này không chỉ là một quyền lợi pháp lý mà còn là một biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người lao động trong tình huống khẩn cấp. Việc gửi hồ sơ qua bưu điện cung cấp một phương tiện thuận tiện và đảm bảo rằng quy trình xử lý hồ sơ sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác, giúp người lao động tiếp tục nhận được hỗ trợ cần thiết trong thời gian khó khăn.

 

3. Trách nhiệm trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của lao động?

Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định Trung tâm dịch vụ việc làm có nhiệm vụ đảm nhận trách nhiệm xem xét và đưa ra đề xuất về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Quyết định cuối cùng sẽ được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định trong khoảng thời gian là 20 ngày làm việc kể từ ngày trung tâm nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định. Trong trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được gửi qua bưu điện, thì ngày trung tâm nhận được hồ sơ sẽ được tính từ ngày được ghi trên dấu bưu điện. Nhấn mạnh sự quan trọng của việc xem xét kỹ lưỡng và nhanh chóng đối với hồ sơ, đồng thời đảm bảo rằng quy trình xử lý diễn ra một cách minh bạch và công bằng.

Sau khi đã hết thời hạn 15 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và đã nhận được quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ tiến hành một quy trình chi tiết và minh bạch để xác nhận rằng quyết định này đã được thực hiện đầy đủ và chính xác. Đây bao gồm việc ghi chép thông tin liên quan vào sổ bảo hiểm xã hội của người lao động, đảm bảo rằng mọi thủ tục đã được thực hiện đúng quy định.

Tiếp theo, sau khi quá trình xác nhận hoàn tất, trung tâm sẽ gửi lại cho người lao động bản quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, kèm theo bản sao chụp của sổ bảo hiểm xã hội để lưu vào hồ sơ cá nhân của họ. Không chỉ đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quy trình, mà còn tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người lao động trong quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp, đồng thời cung cấp một tài liệu chính thức và toàn diện cho hồ sơ cá nhân của họ.

Thời điểm bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được xác định từ ngày thứ 16 tính từ ngày làm việc đầu tiên sau ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đảm bảo rằng người lao động sẽ nhận được hỗ trợ cấp bách sau một khoảng thời gian hợp lý để tìm kiếm việc làm mới và điều chỉnh lại tình hình tài chính của mình.

=> Theo quy định của pháp luật, Trung tâm dịch vụ việc làm được ủy quyền và có trách nhiệm cao cả trong việc xem xét và đề xuất quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Trong quá trình này, trung tâm sẽ tiến hành một quy trình cẩn thận và công bằng, bao gồm thu thập và đánh giá thông tin từ người lao động, kiểm tra các yếu tố pháp lý và chính sách liên quan, và sau đó trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để đưa ra quyết định cuối cùng. Đảm bảo rằng mọi quyết định liên quan đến việc hưởng trợ cấp thất nghiệp được đưa ra một cách chính xác, công bằng và đảm bảo tính minh bạch cho người lao động.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Quên ngày hẹn đến nhận trợ cấp thất nghiệp có được nhận trợ cấp không. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.