1. Điều kiện lên lớp của học sinh THCS, THPT năm 2023 là gì?

Theo khoản 1 Điều 15 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, để được lên lớp, học sinh cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên: Hạnh kiểm và học lực của học sinh được xem xét từ trung bình trở lên, đảm bảo học sinh có tiến bộ và đủ năng lực để tiếp tục học tập ở lớp tiếp theo.

- Nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học: Học sinh không được nghỉ học quá 45 buổi trong một năm học, bao gồm cả nghỉ có phép và không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại. Điều này nhằm đảm bảo tính đều đặn và liên tục trong quá trình học tập, tránh tình trạng học sinh thường xuyên nghỉ học ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu kiến thức và kết quả học tập.

Các điều kiện trên là cơ bản và quan trọng để đảm bảo sự tiến bộ và đạt được thành tích tốt trong học tập của học sinh. Việc lên lớp không chỉ dựa vào kết quả học tập mà còn phụ thuộc vào đạo đức, thái độ học tập, sự chịu khó và nỗ lực của học sinh trong quá trình học tập.

 

2. Giáo viên có nghĩa vụ phải tổng kết môn học theo từng học kỳ cho học sinh hay không?

Khoản 1 và khoản 2 Điều 22 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh như sau:

- Học sinh được kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo quy chế đánh giá và xếp loại học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Việc kiểm tra, đánh giá học sinh được thực hiện theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; bảo đảm tính toàn diện, công bằng, trung thực, khách quan, vì sự tiến bộ của học sinh, coi trọng việc động viên khuyến khích học sinh tiến bộ; chú trọng đánh giá quá trình học tập của học sinh; đánh giá bằng nhiều phương pháp, hình thức, kỹ thuật và công cụ khác nhau; không so sánh học sinh này với học sinh khác và không gây áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.”

Căn cứ theo quy định đó, học sinh có quyền được đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo quy chế đánh giá và xếp loại học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy chế này bảo đảm tính toàn diện, công bằng, trung thực, khách quan, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh và không gây áp lực cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Theo đó, giáo viên có nghĩa vụ thực hiện việc kiểm tra, đánh giá học tập của học sinh theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Quá trình đánh giá sẽ chú trọng vào quá trình học tập của học sinh và sử dụng nhiều phương pháp, hình thức, kỹ thuật và công cụ khác nhau để đánh giá kết quả. Điều này giúp tạo ra môi trường học tập khách quan và thúc đẩy học sinh phát triển và tiến bộ hơn.

Tổng kết điểm môn học theo từng học kỳ là một phần quan trọng trong quá trình đánh giá kết quả học tập của học sinh. Giáo viên sẽ dựa vào các kết quả đánh giá trong quá trình học tập để đưa ra điểm số cho học sinh, giúp học sinh và phụ huynh nắm bắt được tiến độ học tập và thúc đẩy học sinh cải thiện kết quả học tập nếu cần thiết.

 

3. Có được lên lớp nếu giáo viên không tổng kết điểm môn học?

Tại Điều 15 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, để được xét lên lớp, học sinh cần đáp ứng một số điều kiện, trong đó có điều kiện liên quan đến học lực và hạnh kiểm. 

Nếu trong trường hợp chưa được tổng kết kết quả học tập một môn học hoặc tổng kết học lực chưa đạt yêu cầu, học sinh có thể không đủ điều kiện để được xét lê n lớp. Quy định trong Thông tư 58/2011/TT-BGDĐTnêu rõ rằng các trường hợp không đạt yêu cầu học lực cả năm hoặc hạnh kiểm cả năm, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè sẽ không được xét lên lớp.

Do đó, để được xét lên lớp, học sinh cần chú ý học tập và rèn luyện để đáp ứng các điều kiện quy định trong Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT và có cơ hội tiếp tục học tập trong lớp tiếp theo.

 

4. Tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm và học lực của học sinh THCS, THPT năm 2023

4.1. Tiêu chí xếp loại hạnh kiểm của học sinh THCS, THPT

Điều 4 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT quy định về nội dung này như sau: 

- Loại tốt:

Học sinh được xếp vào loại tốt khi thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định nhà trường, tuân thủ luật pháp, quy định về trật tự và an toàn xã hội, giao thông. Họ tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh chống lại các hành vi tiêu cực, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Học sinh luôn kính trọng thầy giáo, cô giáo, người lớn tuổi, thể hiện sự quan tâm và giúp đỡ các em nhỏ hơn mình. Họ có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết, được các bạn cùng trang lứa tin tưởng và yêu mến.

Ngoài ra, học sinh cũng rèn luyện tích cực phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị và khiêm tốn. Họ chăm sóc gia đình và hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, tỏ ra kiên nhẫn, trung thực trong cuộc sống và trong việc rèn luyện đạo đức.

Học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục và những hoạt động do nhà trường tổ chức. Họ cũng chủ động tham gia các hoạt động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Học sinh có thái độ và hành vi đúng đắn trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống theo nội dung môn Giáo dục công dân.

- Loại khá:

Học sinh được xếp vào loại khá khi thực hiện được những quy định xếp loại tốt, nhưng vẫn còn một số thiếu sót và hạn chế. Tuy nhiên, họ biết tự nhận ra những sai sót và kịp thời sửa chữa sau khi nhận được ý kiến phản hồi từ thầy giáo, cô giáo và các bạn cùng lớp.

- Loại trung bình:

Học sinh được xếp vào loại trung bình khi có một số khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định xếp loại tốt, tuy nhiên mức độ chưa nghiêm trọng. Sau khi được nhắc nhở và giáo dục, học sinh đã tiếp thu và sửa chữa, tuy nhiên tiến bộ vẫn chưa đạt được như mong muốn.

- Loại yếu:

Học sinh được xếp vào loại yếu khi không đạt tiêu chuẩn xếp loại trung bình hoặc có những sai sót nghiêm trọng trong việc thực hiện các quy định xếp loại tốt.

Các trường hợp bị xếp loại yếu bao gồm: có các hành vi vi phạm tính chất nghiêm trọng và không sửa chữa sau khi được giáo dục, gian lận trong học tập, kiểm tra, thi; tham gia vào các hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; vi phạm trật tự, an toàn giao thông, làm tổn hại tài sản công và tài sản của người khác.

4.2. Tiêu chuẩn xếp loại học lực của học sinh THCS, THPT

Điều 13 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT quy định về nội dung này như sau:

- Loại giỏi:

Học sinh được xếp vào loại giỏi nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

- Điểm trung bình của tất cả các môn học từ 8,0 trở lên, và trong đó điểm trung bình của ít nhất một trong ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8,0 trở lên.

- Riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên, điều kiện cần thêm là điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên.

- Không có môn học nào có điểm trung bình dưới 6,5.

- Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ (đạt loại đủ).

- Loại khá:

Học sinh được xếp vào loại khá nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

- Điểm trung bình của tất cả các môn học từ 6,5 trở lên, và trong đó điểm trung bình của ít nhất một trong ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên.

- Riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên, điều kiện cần thêm là điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên.

- Không có môn học nào có điểm trung bình dưới 5,0.

- Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ (đạt loại đủ).

- Loại trung bình:

Học sinh được xếp vào loại trung bình nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

- Điểm trung bình của tất cả các môn học từ 5,0 trở lên, và trong đó điểm trung bình của ít nhất một trong ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 5,0 trở lên.

- Riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên, điều kiện cần thêm là điểm trung bình môn chuyên từ 5,0 trở lên.

- Không có môn học nào có điểm trung bình dưới 3,5.

- Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ (đạt loại đủ).

- Loại yếu:

Học sinh được xếp vào loại yếu nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

- Điểm trung bình của tất cả các môn học từ 3,5 trở lên, và không có môn học nào có điểm trung bình dưới 2,0.

- Loại kém:

Các trường hợp còn lại không đáp ứng được các tiêu chuẩn của các loại trên được xếp vào loại kém.

Quý khách tham khảo thêm nội dung bài viết sau: Lương giáo viên khi chuyển hạng từ cũ sang mới 2023 thay đổi thế nào?. Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, hãy liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư yêu cầu tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn