Học lực và hạnh kiểm chính là hai yếu tố mà phụ huynh và các bạn học sinh quan tâm nhiều nhất. Hai yếu tố đó sẽ phản ánh quá trình học tập của các bạn. Tuy nhiên có rất nhiều người chưa biết về những quy định liên quan đến học lực và hạnh kiểm.

 

1. Tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm học

- Loại giỏi:

Nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây điểm: trung bình các môn từ 8.0 trở lên, trong đó điểm trung bình của một trong ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8.0 trở lên. Riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường Trung học phổ thông Chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8.0 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5. Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

- Loại khá:

Nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây: điểm trung bình các môn học từ 6.5 trở lên, trong đó điểm trung bình của một trong 3 môn Toán, Ngữ văn, ngoại ngữ từ 6.5 trở lên. Riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường Trung học phổ thông Chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6.5 trở lên, không có môn học nào điểm dưới trung bình dưới 5,0, các môn học đánh giá bằng nhận xét đặt loại Đ

- Loại trung bình: 

Nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây, điểm trung bình các môn học từ 5.0 trở lên trong đó điểm trung bình của một trong ba môn Toán, Ngữ văn, ngoại ngữ từ 5.0 trở lên. Riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường Trung học phổ thông Chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 5.0 trở lên không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5. Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ

- Loại yếu:  điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình giữa 2,0

- Loại kém: các trường hợp còn lại

 

2. Căn cứ đánh giá xếp loại hạnh kiểm

Hạnh kiểm là một trong hai điều kiện để xét lên lớp. Hạnh kiểm là biểu hiện cụ thể về thái độ và hành vi đạo đức ứng xử trong mối quan hệ với thầy giáo, cô giáo, cán bộ công nhân viên với gia đình, bạn bè và quan hệ xã hội, ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập, kết quả tham gia lao động, hoạt động tập thể của lớp, của trường và của xã hội. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường. Hạnh kiểm được xếp thành bốn loại tốt, khá, trung bình, yếu sau mỗi học kỳ và cả năm học. Việc xếp loại hạnh kiểm cả năm học chủ yếu căn cứ và xếp loại hạnh kiểm học kì 2 và sự tiến bộ của học sinh. Tiêu chí và hạ trong xếp loại kiểm và học lực có sự khác nhau.

 

3. Những điều kiện để được lên lớp

-  Theo quy định tại điều 15 quy chế đánh giá xếp loại học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58-2011 TT - BGDĐT quyết định về điều kiện để đạt được lên lớp như sau:

Hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên( nghỉ không quá 45 buổi trong một năm học, nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại)

- Học sinh thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì không được lên lớp:

+ Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học( nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại)

+ Học lực cả năm loại kém hoặc học lực hạnh kiểm cả năm loại yếu, sau khi đã được kiểm tra lại một số môn học, môn đánh giá bằng điểm có điểm trung bình dưới 5,0,  2 môn đánh giá bằng nhận xét bị xếp loại chưa đạt để xếp loại lại học lực cả năm nhưng vẫn không đạt loại trung bình. Hạnh kiểm cả năm loại yếu nhưng không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè nên vẫn bị xếp và yếu về hạnh kiểm

Theo đó nếu học lực của học sinh đạt và yếu sẽ không đủ điều kiện để lên lớp

Đối với học sinh có học lực yếu sẽ không được lên lớp khi cả hạnh kiểm cả năm cũng loại yếu. Nếu học sinh có học lực yếu nhưng hạnh kiểm trung bình trở lên thì thường sẽ xem xét cho thi lại hoặc lưu ban. Học sinh xếp loại hạnh kiểm cả năm học từ trung bình trở lên nhưng học lực cả năm được xếp loại yếu được chọn một số môn học trong các môn có điểm trung bình cả năm học dưới 5,0 hoặc có kết quả xếp loại CĐ để kiểm tra lại. Kết quả kiểm tra lại được lấy thay thế cho kết quả xếp loại cả năm học của môn học đó để tính lại điểm trung bình các môn cả năm học và xếp loại về học lực, nếu đạt loại trung bình thì được lên lớp.

 

4. Một số câu hỏi liên quan đến học lực và hạnh kiểm

Câu 1: Học lực yếu có được hạnh kiểm tốt không?

Theo điều 4 của quy chế đánh giá xếp loại học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm

- Loại tốt:

+ Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường, chấp hành tốt luật pháp quy định về trật tự an toàn xã hội an toàn giao thông, tích cực tham gia đấu tranh với các hành động tiêu cực phòng chống tội phạm.

+ Luôn kính trọng thầy giáo cô giáo, người lớn tuổi, thương yêu và giúp đỡ các em nhỏ tuổi, có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết được các bạn tin yêu.

+ Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, chăm lo giúp đỡ gia đình.

+ Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, có ý thức vươn lên, trung thực trong cuộc sống, trong học tập.

 + Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường

+ Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục, các hoạt động do nhà trường tổ chức, tích cực tham gia các hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

+ Có thái độ và hành vi đúng đắn trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống theo nội dung môn Giáo dục công dân

- Loại khá:

+ Thực hiện những quy định nêu trên nhưng chưa đạt đến mức độ của loại tốt, còn có thiếu sót nhưng kịp thời sửa chữa sau khi thầy giáo cô giáo và các bạn góp ý.

=> Như vậy với nguyên tắc khi xếp hạnh kiểm thì học lực yếu nghĩa là đã không đáp ứng tốt điều kiện đạt được loại tốt, nên khó có thể Xếp loại tốt được và học sinh đó đáp ứng đầy đủ các điều kiện còn lại và có ý thức vươn lên trong học tập thì có thể được xếp loại khá. Tuy nhiên về quy định xếp hạnh kiểm này thường mỗi trường đều có quy chế riêng nên chúng ta thường đối chiếu với quy chế đó để xếp loại hạnh kiểm cho học sinh của mình đúng nhất. Thông thường giữa học lực và hạnh kiểm không được chênh lệch nhau quá ba bậc.

Câu 2: Học lực yếu hạnh kiểm tốt có được lên lớp không?

Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp:

+ Hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên, nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

+ Học lực cả năm loại kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại yếu sau khi đã được kiểm tra lại một số môn học môn đánh giá bằng điểm có điểm trung bình dưới 5,0 hai môn, đánh giá bằng nhận xét nếu xếp loại CĐ để xếp loại lại học lực cả năm nhưng vẫn không đạt loại trung bình. Hạnh kiểm cả năm yếu nhưng không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè nên vẫn bị xếp loại yếu với hạnh kiểm.

=> Như vậy nếu học lực là yếu sẽ không đủ điều kiện lên lớp

Câu 3: Học lực yếu có phải thi lại không?

Học lực yếu sẽ không được lên lớp khi cả hạnh kiểm yếu. Khi đó học sinh sẽ phải lưu ban 1 năm để học lại với khóa dưới. Học lực yếu sẽ được nhà trường xem xét và tổ chức cho thi lại nếu hạnh kiểm từ trung bình trở lên.

>> Xem thêm: Cách xếp loại học lực cấp 1, 2, 3 mới nhất 

Trên đây là một số thông tin luật Minh Khuê xin cung cấp về lực học và hạnh kiểm. Hy vọng đó là những tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.