Nếu tôi xin nghỉ hưu trước tuổi thì sẽ được hưởng lương BHXH như thế nào? Có bị trừ 2% trên 1 năm về hưu trước tuổi hay không? Và xin về hưu trước tuổi năm nay (2015) hay về hưu vào năm sau (2016) sẽ có lợi hơn? (Được hưởng lương BHXH ở mức tốt nhất)

Xin luật sư tư vấn giúp! Xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

Có được nghỉ hưu trước tuổi theo Luật bảo hiểm xã hội 2014?

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý

Luật bảo hiểm xã hội 2014 

Luật bảo hiểm xã hội 2006 

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục xin nghỉ hưu trước tuổi theo quy định mới nhất ?

Nội dung phân tích

Theo như thông tin bạn trình bày thì bạn sinh 25/12/1964, năm nay đã đóng bảo hiểm xã hội được 31 năm và chưa đủ tuổi về hưu. Vậy đến năm 2016 theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 bạn đã đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi về hưu.

Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi bao gồm:

"1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.".

>> Xem thêm:  Tăng độ tuổi nghỉ hưu của người lao động, nam 62, nữ 60 tuổi?

Như vậy, đến năm 2016 bạn 52 tuổi, có 31 năm đóng bảo hiểm, nếu bạn suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì bạn đủ điều kiện hưởng chế độ về hưu trước tuổi theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014. Theo đó, 8 năm về hưu trước tuổi bạn sẽ bị trừ 16% so với mức lương hưu hàng tháng khi về hưu đủ tuổi.

Tuy nhiên, nếu bạn về hưu năm 2015, lúc đó vẫn áp dụng Luật bảo hiểm xã hội 2006 thì điều kiện về hưu trước tuổi là nam đủ 50 tuổi trở lên, có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, bị suy giảm 61% khả năng lao động. Mỗi năm về hưu trước tuổi bị giảm 1% so với mức lương hưu hàng tháng khi về hưu đủ tuổi. Khi 51 tuổi bạn về hưu, tức là về trước 9 năm nên bạn sẽ bị trừ 9% so với mức chung. Như vậy, tốt hơn hết bạn nên nghỉ hưu năm 2015 để được chế độ tốt hơn.

Nếu bạn không bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì bạn không đủ điều kiện về hưu trước tuổi. Theo đó, bạn sẽ về hưu đúng tuổi quy định, tức là nam đủ 60 tuổi mới được về hưu. Khi đủ số năm đóng bảo hiểm mà chưa đủ tuổi về hưu thì bạn có quyền bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm theo điều 61 Luật bảo hiểm xã hội 2014 " Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội." Trong trường hợp này bạn cần chờ đến năm 60 tuổi mới được hưởng bảo hiểm.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Rất mong sự hợp tác cùng Quý khách hàng !

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

>> Xem thêm:  Công nhân làm công trình theo hợp đồng thời vụ thì đóng bảo hiểm xã hội thế nào?