1. Có được thay đổi quê quán trong giấy khai sinh hay không?

Căn cứ theo quy định cụ thể tại Điều 26 của Luật Hộ tịch 2014 có quy định về phạm vi thay đổi hộ tịch như sau. Theo đó thì phạm vi thay đổi hộ tịch như sau:

Phạm vi thay đổi hộ tịch là quá trình điều chỉnh và cập nhật thông tin về danh tính cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký, dựa trên các căn cứ được quy định trong pháp luật dân sự. Điều này bao gồm việc thay đổi họ, chữ đệm và tên của người có hộ tịch, nhằm phản ánh chính xác hơn về sự biến động trong đời sống cá nhân và gia đình.

Một trong những trường hợp phổ biến của việc thay đổi thông tin hộ tịch là khi cá nhân quyết định thay đổi tên, chẳng hạn như khi kết hôn và chọn sử dụng họ mới của đối phương, hoặc khi có sự thay đổi về tình trạng hôn nhân và muốn cập nhật thông tin về họ, chữ đệm và tên theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, quy trình thay đổi hộ tịch cũng liên quan đến việc điều chỉnh thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký. Đối với trường hợp nhận nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi, việc thay đổi thông tin về cha, mẹ trên giấy khai sinh trở nên cần thiết để phản ánh sự thay đổi về quyền lợi và trách nhiệm pháp lý đối với người nhận nuôi. Trong trường hợp này, việc thay đổi thông tin về cha, mẹ không chỉ là một vấn đề của cá nhân mà còn liên quan đến quy định của pháp luật, nhất là khi quyết định nhận nuôi được thực hiện theo các quy định và thủ tục cụ thể.

Quá trình thay đổi hộ tịch không chỉ là quá trình hình thức, mà còn mang theo nhiều yếu tố pháp lý và xã hội quan trọng. Việc này giúp bảo đảm rằng thông tin cá nhân trên giấy khai sinh luôn được cập nhật và chính xác theo thực tế, đồng thời đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm pháp lý của mọi bên liên quan.

Đồng thời  tại Điều 7 của Nghị định 123/2015/NĐ-CP có quy định về điều kiện để thay đổi, cải chính hộ tịch như sau: Quá trình cải chính hộ tịch, tuân theo quy định của Luật Hộ tịch 2014, đặt ra một quy trình phức tạp và có những hạn chế cụ thể để đảm bảo tính chính xác và công bằng của thông tin cá nhân. Cải chính hộ tịch không chỉ là việc điều chỉnh thông tin trong Sổ hộ tịch mà còn liên quan đến sự chỉnh sửa trong bản chính giấy tờ hộ tịch, và quá trình này chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ hợp lý để xác định rằng có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch. Một trong những điểm quan trọng là quá trình cải chính hộ tịch không phải là quá trình đơn giản, mà đòi hỏi sự chắc chắn và minh bạch trong việc xác định nguyên nhân của sai sót. Điều này đặt ra yêu cầu cao đối với công chức làm công tác hộ tịch, đồng thời yêu cầu sự tính minh bạch và trung thực của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Người yêu cầu cải chính hộ tịch cần phải đưa ra đủ chứng cứ để chứng minh rằng thông tin đăng ký ban đầu có sự sai sót và việc này không phải do người yêu cầu gây ra. Trong trường hợp có lỗi của công chức làm công tác hộ tịch, quy định cụ thể về trách nhiệm pháp lý và các biện pháp sửa chữa cũng cần được xác định rõ. Cải chính hộ tịch không chỉ đơn thuần là quá trình điều chỉnh thông tin cá nhân, mà còn là việc bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của người dân trước sự khó khăn khi xuất hiện sai sót trong quá trình xử lý hộ tịch. Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của quy trình cải chính hộ tịch trong việc giữ gìn uy tín và công bằng của hệ thống quản lý hộ tịch, đồng thời tạo ra một quy trình pháp lý minh bạch và minh bạch.

Như vậy theo quy định trên thì ta có thể thấy rằng thay đổi quê quán trong giấy khai sinh chỉ được thực hiện khi mà có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch. Sau khi đã đăng ký khai sinh thì không được thay đổi quê quán trong Giấy khai sinh cho con từ quê mẹ sang quê cha. Do đó có thể hiểu để thay đổi quê quán trong Giấy khai sinh cho con từ quê mẹ sang quê cha thì cần xác định đó là do lỗi của người làm công tác hộ tịch hoặc của người đi đăng ký hộ tịch. Và trong trường hợp không chứng minh được lỗi thì không đủ căn cứ để yêu cầu thay đổi quê quán trong Giấy khai sinh cho con từ quê mẹ sang quê cha.

2. Cách ghi nơi sinh trong giấy khai sinh được thực hiện như thế nào?

Căn cứ theo Điều 31 của Thông tư 04/2020/TT-BTP có quy định như sau về cách ghi giấy khai sinh và sổ đăng ký khai sinh được thực hiện như sau:

Mục Nơi sinh trong quy trình đăng ký khai sinh đặt ra một hệ thống chi tiết và minh bạch để ghi chép thông tin về nơi mà trẻ em chào đời. Quy định này có sự phân loại rõ ràng tùy thuộc vào nơi mà sự kiện sinh nở diễn ra, nhằm mục đích bảo đảm tính chính xác và đầy đủ của thông tin trong văn bản khai sinh.

Trong trường hợp trẻ em được sinh tại cơ sở y tế như bệnh viện, nhà hộ sinh, trạm y tế, hay các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác, quy định yêu cầu ghi rõ tên của cơ sở y tế đó và địa chỉ trụ sở cơ sở y tế. Điều này giúp xác định nguồn gốc của sự kiện sinh nở và tạo điều kiện cho việc theo dõi và quản lý sức khỏe của trẻ sau này.

Đối với trường hợp trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, bao gồm sinh tại nhà, trên phương tiện giao thông, đường phố, trong các địa điểm như trại tạm giam, trại giam, thì quy định yêu cầu ghi địa danh hành chính thực tế, cụ thể là nơi mà sự kiện sinh nở diễn ra. Thông tin này đầy đủ đến mức ghi cả ba cấp đơn vị hành chính, nhằm đảm bảo tính chính xác và rõ ràng trong việc xác định vị trí cụ thể của sự kiện.

Trong trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài, quy định yêu cầu ghi theo tên thành phố và quốc gia nơi trẻ em được sinh ra. Đối với trường hợp sinh ra tại quốc gia liên bang, thông tin cần ghi bao gồm tên thành phố, tên tiểu bang, và tên quốc gia đó. Điều này đảm bảo rằng thông tin về nơi sinh của trẻ em được ghi chép theo cách mà có thể dễ dàng hiểu và xác định.

Như vậy nếu quá trình đăng ký lại khai sinh không thể xác định được thông tin đầy đủ về nơi sinh, mục Nơi sinh sẽ ghi cấp tỉnh nếu sự kiện sinh nở diễn ra tại Việt Nam, hoặc tên quốc gia nếu sinh ở nước ngoài. Việc này giúp hạn chế tình trạng thiếu sót thông tin và đồng thời cung cấp một thông tin xác định tương đối trong trường hợp khó khăn.

3. Thủ tục thay đổi quê quán trong giấy khai sinh cho con

Thủ tục thay đổi quê quán trong Giấy khai sinh cho con, đặc biệt là chuyển từ quê mẹ sang quê cha, là một quá trình phức tạp nhưng được quy định rõ ràng theo Luật Hộ tịch năm 2014. Dưới đây là chi tiết hơn về thủ tục này:

- Nộp tờ khai và giấy tờ liên quan: Người yêu cầu thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi quê quán nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan tới sự thay đổi đó cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

- Ghi vào Sổ hộ tịch: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu cơ quan đăng ký hộ tịch thấy việc thay đổi là hợp pháp và phù hợp với quy định của pháp luật dân sự, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch. Người yêu cầu và công chức tư pháp - hộ tịch cùng ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, đồng thời cấp trích lục cho người yêu cầu.

- Thay đổi trong Giấy khai sinh: Trong trường hợp thay đổi quê quán liên quan đến Giấy khai sinh công chức tư pháp - hộ tịch cũng ghi nội dung thay đổi này vào các văn bản này. 

- Xác minh nếu cần: Trong một số trường hợp, có thể cần thực hiện xác minh thông tin. Trong trường hợp này, thời hạn thực hiện thủ tục có thể được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

- Thông báo cho nơi đăng ký hộ tịch trước đây: Nếu thủ tục thay đổi quê quán không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây, Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch. Nếu nơi đăng ký trước đây là cơ quan đại diện, thông báo sẽ được gửi đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến cơ quan đại diện để ghi vào Sổ hộ tịch.

Như vậy thì thủ tục thay đổi quê quán trong Giấy khai sinh cho con từ quê mẹ sang quê cha đòi hỏi sự chính xác và tuân thủ đúng các quy định của Luật Hộ tịch 2014. Quá trình này giúp bảo đảm tính minh bạch và đồng nhất trong quản lý hộ tịch và thông tin cá nhân của người dân.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Minh Khuê về vấn đề trên. Nếu có thông tin thắc mắc quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin trân trọng cảm ơn!

Tham khảo thêm: Làm giấy khai sinh cho con khi chưa tiến hành đăng ký kết hôn?