1. Quân nhân nghỉ hưu từ trần có được tổ chức nghi thức lễ tang trong Quân đội?

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư 86/2016/TT-BQP quy định về đối tượng áp dụng của Thông tư như sau:

Thông tư này áp dụng đối với:

- Người đang công tác hy sinh, từ trần, gồm:

+ Quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng;

+ Người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý;

+ Quân nhân dự bị động viên trong thời gian tập trung huấn luyện, làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh.

- Các đối tượng tại Điểm a nêu trên nghỉ hưu từ trần.

Thông tư này không áp dụng đối với các đối tượng nêu tại Khoản 1 Điều này chết do tự thương, tự sát hoặc do vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội với hình thức tước danh hiệu quân nhân hoặc buộc thôi việc.

Căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư 86/2016/TT-BQP quy định về hình thức, nghi thức tổ chức lễ tang trong Quân đội như sau:

Nghi thức tổ chức lễ tang trong Quân đội được thực hiện đối với:

- Người hy sinh, từ trần quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này tổ chức lễ tang tại nhà tang lễ bệnh viện Quân đội hoặc tại cơ quan, đơn vị;

- Sĩ quan cấp Tướng (kể cả nghỉ hưu) hy sinh, từ trần tổ chức lễ tang tại gia đình, được vận dụng theo nghi thức tổ chức lễ tang trong Quân đội;

- Người hy sinh, từ trần có cấp hàm từ Đại tá trở xuống khi tổ chức lễ tang tại gia đình không thực hiện nghi thức lễ tang trong Quân đội.

Căn cứ theo quy định trên, quân nhân nghỉ hưu từ trần thì có được tổ chức nghi thức lễ tang trong Quân đội nếu tổ chức lễ tang tại nhà tang lễ bệnh viện Quân đội hoặc tại cơ quan, đơn vị.

Nếu người từ trần thuộc cấp Tướng thì tổ chức lễ tang tại gia đình, được vận dụng theo nghi thức tổ chức lễ tang trong Quân đội.

2. Đăng tin buồn trên Báo khi cán bộ quân đội nghỉ hưu từ trần

Theo quy định về tổ chức tang lễ cho cán bộ quân đội nghỉ hưu, người có công, một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công và trọn vẹn của buổi tang lễ là chuẩn bị công việc liên quan đến thông tin buồn và lời điếu. Trong đó, việc đăng tin buồn trên các phương tiện thông tin, đặc biệt là trang báo thứ 8 của Báo Nhân Dân, được thân nhân và ban tổ chức tang lễ thực hiện. Quy định này áp dụng cho các đối tượng như Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Nghệ sĩ nhân dân, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, người được Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật và Khoa học công nghệ, đảng viên được tặng thưởng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên.

Khi các đối tượng như Sĩ quan cấp Đại tá, Thượng tá hoặc giữ chức chỉ huy cấp sư đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và tương đương; cán bộ Quân đội từ trần, thông tin về Lễ tang sẽ được đăng trên Báo Quân đội nhân dân. Tổng cục Chính trị giao nhiệm vụ cho Cục Chính sách chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đề xuất nội dung tin buồn, phối hợp thẩm định trước khi đăng tin.

Ngoài ra, cơ quan có trách nhiệm trực tiếp quản lý người từ trần hoặc cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ở địa phương nơi người từ trần đang công tác hoặc nghỉ hưu cũng phải thông báo về Lễ tang trên các phương tiện truyền thông địa phương như báo, đài phát thanh.

3. Quân nhân nghỉ hưu từ trần được tổ chức nghi thức lễ tang trong Quân đội tại đâu?

Căn cứ theo khoản 7 Điều 6 Thông tư 86/2016/TT-BQP quy định như sau:

- Người hy sinh, từ trần trong thời gian đi học tập trong nước, do nhà trường nơi học tập chủ trì, phối hợp với đơn vị quản lý tổ chức lễ tang.

- Người hy sinh, từ trần khi biệt phái sang các cơ quan Đảng, Nhà nước, do đơn vị quản lý trước khi đi biệt phái chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị nơi làm nhiệm vụ biệt phái tổ chức lễ tang.

- Người hy sinh, từ trần khi đi làm nhiệm vụ quốc tế, đi học, đi công tác, đi chữa bệnh ở nước ngoài, do đơn vị quản lý phối hợp với Cục Đối ngoại/Bộ Quốc phòng, Đại sứ quán hoặc cơ quan ngoại giao ở nước sở tại để tổ chức lễ tang.

- Người hy sinh, từ trần trên đường đi công tác hoặc nghỉ tại gia đình, do đơn vị quản lý chủ trì, phối hợp với cơ quan quân sự địa phương tổ chức lễ tang theo phân cấp quy định tại Điều 17 Thông tư này. Trường hợp đơn vị ở xa từ 100 km trở lên (tính theo đường quốc lộ, tỉnh lộ) thì cơ quan quân sự địa phương nơi người hy sinh, từ trần chủ trì, phối hợp với đơn vị quản lý tổ chức lễ tang.

- Người hy sinh trong chiến tranh, nếu không có Điều kiện tổ chức lễ tang theo quy định tại Thông tư này thì thực hiện báo tử và tổ chức Lễ truy điệu tại địa phương.

- Trường hợp nhiều người hy sinh trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; người hy sinh có hành động dũng cảm, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương quyết định hình thức lễ tang cao hơn nhằm tuyên truyền, giáo dục, nêu gương.

- Quân nhân nghỉ hưu từ trần, tổ chức lễ tang tại nhà tang lễ các bệnh viện Quân đội do đơn vị Quân đội chủ trì tổ chức theo nghi thức lễ tang trong Quân đội.

- Các quy định Lễ đưa tang, Lễ an táng; thời gian tổ chức lễ tang; quy cách quan tài; băng tang; quy định rắc vàng mã thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị định số 105/2012/NĐ-CP).

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên, quân nhân nghỉ hưu từ trần, tổ chức lễ tang tại nhà tang lễ các bệnh viện Quân đội do đơn vị Quân đội chủ trì tổ chức theo nghi thức lễ tang trong Quân đội.

4. Đơn vị Quân đội chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng gia đình tổ chức Lễ tang

Trong trường hợp cán bộ quân đội nghỉ hưu, người có công từ trần, việc tổ chức lễ tang thường được thực hiện tại nhà tang lễ của bệnh viện Quân đội, ví dụ như bệnh viện trung ương quân đội 108. Quyết định này phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của người từ trần và nguyện vọng của gia đình, và sẽ được đơn vị quản lý cán bộ quân đội nghỉ hưu hoặc cơ quan quân sự địa phương, Ban chỉ huy quân sự các địa phương chủ trì và phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND địa phương.

Theo hướng dẫn của Chương 5 Nghị định 105/2012/NĐ-CP, Ban tổ chức lễ tang sẽ đảm nhận các nhiệm vụ, bao gồm việc thông báo tin buồn, viết lời điếu, và phối hợp với gia đình trong việc chuẩn bị và tổ chức lễ tang. Ban tổ chức lễ tang cần lập một đội ngũ đại diện cho đơn vị, đoàn thể trong cơ quan nơi người từ trần đang công tác, đại diện gia đình và đại diện chính quyền địa phương.

Nơi tổ chức lễ tang và nơi an táng sẽ tùy thuộc vào điều kiện và nguyện vọng của gia đình và cơ quan quản lý. Lễ tang có thể được tổ chức tại nhà tang lễ hoặc tại gia đình, và việc an táng cũng sẽ tuân theo phong tục, tập quán và nguyện vọng của gia đình, có thể là hỏa táng hoặc điện táng tại đài hóa thân hoàn vũ.

Trong quá trình tổ chức lễ viếng và lễ tang, Ban tổ chức lễ tang sẽ chú trọng vào việc tạo không gian trang trọng, thiêng liêng, và trân trọng nhằm tôn vinh người từ trần. Các bước tổ chức như trang trí lễ đài, viết lời điếu, và việc trình bày linh cữu sẽ được tiến hành một cách cẩn thận và trang trọng, phản ánh sự biết ơn và tôn trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người từ trần.

Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ đưa tang, và lễ hạ huyệt sẽ được tổ chức theo quy định tại Nghị định 105/2012/NĐ-CP, bảo đảm tính trang trọng, văn minh, và tiết kiệm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và từng vùng miền.

Xem thêm: Tổ chức lễ tang cho thượng tướng Quân đội nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ trần?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Có được tổ chức nghi thức lễ tang trong Quân đội đối với quân nhân nghỉ hưu từ trần? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!