1. Có được thực hiện xuất khẩu giống cây bưởi Năm roi và vú sữa Lò rèn hay không ?

Theo quy định tại Điều 28 của Luật Trồng trọt 2018, việc xuất khẩu giống cây trồng được điều chỉnh một cách cụ thể và nghiêm ngặt. Luật đã xác định rõ ràng hai nhóm giống cây trồng có điều kiện để được xuất khẩu và những giống cây mà việc xuất khẩu bị cấm.
Đối với nhóm giống cây đã được công nhận lưu hành và không thuộc danh mục nguồn gen cấm xuất khẩu, các quy định của pháp luật về thương mại và quản lý ngoại thương sẽ được áp dụng. Điều này có nghĩa là những giống cây này có thể được xuất khẩu theo quy định, đồng thời, cần tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật.
Việc xuất khẩu giống cây trồng là một hoạt động quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp và đồng thời mở ra cơ hội hợp tác và trao đổi khoa học, kỹ thuật với các quốc gia khác. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, bền vững và phát triển đúng hướng của ngành này, việc quản lý và kiểm soát xuất khẩu giống cây trồng là điều cực kỳ cần thiết. Trong đó, đối với nhóm giống cây trồng chưa được công nhận lưu hành và không thuộc danh mục nguồn gen cấm xuất khẩu, việc xuất khẩu chỉ được phép để phục vụ các mục đích như nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, hoặc trao đổi quốc tế mà không vì mục đích thương mại.
Điều này thể hiện sự cân nhắc và bảo vệ cho nguồn gen của các loại cây trồng, đặc biệt là những loại chưa được công nhận lưu hành. Việc giữ chặt mục đích sử dụng chỉ cho các hoạt động không vì lợi nhuận thương mại là một biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng các loại giống cây này không bị lạm dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích.
Tuy nhiên, để thực hiện việc xuất khẩu này, cần phải có sự chấp thuận từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi thực hiện. Điều này đảm bảo rằng quy trình xuất khẩu được thực hiện dưới sự giám sát và kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền, từ đó đảm bảo tính chính xác và đúng đắn của hoạt động này.
Việc này cũng đồng nghĩa với việc tạo ra một cơ sở pháp lý và quy định rõ ràng, giúp cho các tổ chức và cá nhân có thể hiểu rõ hơn về quy trình và điều kiện để được phép xuất khẩu giống cây trồng trong trường hợp này. Đồng thời, điều này cũng góp phần vào việc bảo vệ nguồn gen của các loại cây trồng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.
Danh sách các giống cây bị cấm xuất khẩu được cụ thể hóa trong Phụ lục I của Nghị định 94/2019/NĐ-CP, bao gồm các giống lúa, chè, cam, bưởi, nhãn, vải thiều, xoài, mơ, thanh long, sầu riêng, và Sâm Ngọc Linh. Trong số này, bưởi Năm roi là một ví dụ, không được phép xuất khẩu do nằm trong danh sách cấm.
Tuy nhiên, trái lại, giống cây vú sữa Lò rèn lại được phép xuất khẩu theo quy định của pháp luật. Điều này thể hiện sự chặt chẽ và cân nhắc trong việc quản lý, đảm bảo rằng chỉ những giống cây thích hợp và an toàn mới được phép ra khỏi quốc gia để đảm bảo an ninh lương thực và sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.
 

2. Hồ sơ cấp phép xuất khẩu giống cây trồng hiện nay gồm những gì ?

Để đạt được sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý xuất khẩu giống cây trồng, Điều 11 của Nghị định 94/2019/NĐ-CP đã quy định rõ các yêu cầu về hồ sơ cấp phép xuất khẩu. Những yêu cầu này không chỉ đảm bảo sự chính xác và đầy đủ thông tin mà còn giúp các cơ quan quản lý có cơ sở để đánh giá và quyết định về việc cấp phép.
Trước hết, theo hạng mục (a), văn bản đề nghị cấp phép xuất khẩu phải được viết theo mẫu số 01.XK, được quy định cụ thể trong Phụ lục VIII của Nghị định này. Đây là phần cơ bản của hồ sơ, nơi mà người đề nghị cung cấp thông tin về đối tượng xuất khẩu, mục đích, số lượng, và các thông tin quan trọng khác.
Tiếp theo, trong mục (b), tờ khai kỹ thuật cũng cần được nộp, nhưng chỉ áp dụng khi xuất khẩu lần đầu và phải tuân thủ mẫu số 02.XK. Đây là một phần quan trọng đối với việc xác định chất lượng và tính chất kỹ thuật của giống cây trồng được xuất khẩu, giúp đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn cần thiết.
Để chứng minh tính pháp lý và thẩm quyền của người đề nghị xuất khẩu, các bản sao về giấy tờ như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, hoặc Chứng minh thư nhân dân cần được đính kèm, như quy định tại mục (c).
Trong quá trình xuất khẩu giống cây trồng, việc thực hiện hợp tác quốc tế, nghiên cứu và khảo nghiệm là một phần quan trọng để nâng cao chất lượng và giá trị của sản phẩm nông nghiệp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cần phải có sự hiểu biết chính xác và đầy đủ về mục đích và phạm vi của hợp tác này. Để đảm bảo sự minh bạch và đảm bảo cho cả hai bên, việc cung cấp bản sao thỏa thuận hợp tác bằng tiếng nước ngoài, kèm theo bản dịch công chứng sang tiếng Việt, như đã quy định, là một yêu cầu cần thiết và quan trọng.
Bản sao thỏa thuận hợp tác bằng tiếng nước ngoài không chỉ là một tài liệu pháp lý chứng minh việc hợp tác giữa các đối tác mà còn là cơ sở để hiểu rõ hơn về các cam kết, điều khoản và điều kiện của hợp tác. Bản dịch công chứng sang tiếng Việt giúp đảm bảo rằng thông tin trong thỏa thuận được hiểu đúng đắn và rõ ràng bởi các bên liên quan trong nước.
Việc này không chỉ giúp cho các tổ chức và cá nhân có thể thực hiện các hoạt động xuất khẩu theo các mục đích nghiên cứu và khảo nghiệm một cách minh bạch và hợp pháp mà còn tạo điều kiện cho việc xây dựng mối quan hệ hợp tác vững chắc và bền vững giữa các đối tác quốc tế. Đồng thời, việc này cũng góp phần vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đồng thời tạo ra các cơ hội hợp tác và phát triển mới cho ngành nông nghiệp và nghiên cứu khoa học nông nghiệp của Việt Nam.
Cuối cùng, nếu việc xuất khẩu được thực hiện để tham gia vào hội chợ, triển lãm, bản sao Giấy xác nhận hoặc Giấy mời tham gia từ đơn vị tổ chức cũng cần được cung cấp. Điều này là cơ sở để xác nhận và chứng minh mục đích của việc xuất khẩu trong trường hợp này.
Tổng cộng, những yêu cầu về hồ sơ cấp phép xuất khẩu giống cây trồng được quy định một cách cụ thể và chi tiết, nhằm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và phù hợp với quy định pháp luật, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý và thực hiện các hoạt động xuất khẩu một cách hiệu quả.
 

3. Trình tự, thủ tục cấp phép xuất khẩu giống cây trồng năm 2024 

Để thực hiện thủ tục cấp phép xuất khẩu giống cây trồng theo quy định của Điều 11 của Nghị định 94/2019/NĐ-CP, tổ chức hoặc cá nhân quan tâm đầu tiên cần thực hiện là việc nộp hồ sơ đến Cục Trồng trọt. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Trồng trọt sẽ tổ chức thẩm định. Trong quá trình này, nếu hồ sơ cần điều chỉnh, bổ sung, Cục Trồng trọt sẽ thông báo cho tổ chức hoặc cá nhân để họ thực hiện. Nếu tổ chức hoặc cá nhân không hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận thông báo, họ sẽ phải nộp lại hồ sơ theo quy định.
Tiếp theo, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt sẽ tiến hành thẩm định và cấp Giấy phép xuất khẩu theo mẫu số 03.XK được quy định cụ thể. Đồng thời, thông tin về giấy phép này sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như của Cục Trồng trọt. Trong trường hợp không cấp giấy phép, Cục Trồng trọt sẽ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Từ những quy định trên, quá trình xin cấp phép xuất khẩu giống cây trồng trở nên rõ ràng và có bước tiến cụ thể. Tổ chức hoặc cá nhân cần phải tuân thủ đúng các quy định và thời hạn quy định để đảm bảo sự hiệu quả và minh bạch trong quá trình xử lý hồ sơ. Đồng thời, việc thông báo rõ ràng về kết quả cấp phép cũng giúp tạo ra một môi trường kinh doanh và xuất khẩu giống cây trồng lành mạnh, minh bạch và công bằng cho tất cả các bên liên quan.
 

Xem thêm bài viết: Khảo nghiệm giống cây trồng là gì? Thủ tục cấp quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng

Khi quý khách có thắc mắc về quy định pháp luật, vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng