1. Đất có thời hạn sử dụng là gì? Đất ổn định lâu dài là gì?

* Đất có thời hạn sử dụng là loại đất được xác định về thời hạn sử dụng,có thể hiểu người sử dụng đất chỉ được phép sở hữu và sử dụng phần diện tích này trong thời hạn nhất định, ví dụ như 20 năm, 30 năm, 50 năm....

Đất có thời hạn sử dụng :

- Đất trồng cây hằng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác.

- Đất trồng cây lâu năm.

- Đất rừng sản xuất.

- Đất rừng phòng hộ.

- Đất rừng đặc dụng.

- Đất nuôi trồng thủy sản.

- Đất làm muối.

- Đất nông nghiệp khác.

* Đất ổn định lâu dài là người sử dụng đất được phép sở hữu và sử dụng ổn định lâu dài nếu thuộc trong các trường hợp sau đây :

- Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

- Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư.

- Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

- Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính.

- Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

- Đất cơ sở tôn giáo .

- Đất tín ngưỡng.

- Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, xây dựng các công trình công cộng khác không có múc đích kinh doanh.

- Đất làm nghĩa trang , nghĩa địa.

- Đất tổ chức kinh tế .

>> Tham khảo: Đất ở tại nông thôn là gì? Thời hạn sử dụng đất ở tại nông thôn

 

2. Mua đất có thời hạn sử dụng có đảm bảo được quyền lợi hay không ?

Hiện nay, quy định của pháp luật về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất được áp dụng như sau:

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đất không tranh chấp.

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

- Đất còn trong thời hạn dụng đất.

Như vây, việc mua bán đất vẫn được đảm bảo về quyền lợi của người sử dụng đất nếu đáp ứng trong các điều kiện nêu trên.Nếu người sử dụng đất có nhu cầu mua đất có thời hạn thì vẫn được tiếp tục sử dụng đất vì khi hết hạn sử dụng thì hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thơi hạn quy định nhưng không quá 50 năm.

 

3. Đất nông nghiệp trồng lúa hết hạn sử dụng thì gia hạn như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật đất đai 2013 thì thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm. Khi hết hạn, hộ gia đình, cá nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn.

Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 6 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.Hồ sơ gồm:

- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đơn đăng ký biến động đất đai theo mẫu số 09/ĐK.

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghia vụ tài chính; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất, chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký.

>> Tham khảo: Đất thương mại dịch vụ là gì? Thời hạn sử dụng đất là bao lâu?

 

4. Đất có thời gian sử dụng dưới 50 năm

Căn cứ vào khoản 2. 3 Điều 126 Luật đất đai 2013 có quy định :

 - Đất nông nghiệp do Nhà nước cho hộ gia đình, cá nhân thuê.

- Thời hạn sử dụng đất được xem xét, quyết định trên cơ sở dư án đầu tư hoặc đơn xin giao, thuế đất nhưng không quá 50 năm đối với các trường hợp sau;

+ Nhà nước giao đất cho tổ chức hoặc cho tổ chức thuê để sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp, nghiệp nghiệp, nuôi trồng thủy sản , làm muối.

+ Nhà nước giao hoặc tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

+ Nhà nước giao hoặc cho tổ chức thuê để thực hiện các dự án đầu tư.

+ Giao hoặc cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Riêng dự án đầu tư đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, cần một thời hạn lâu dài hơn để thu hồi vốn, Nhà nước cho phép chủ đầu tư kéo dài thời hạn sử dụng đất nhưng không quá 70 năm.

 

5. Có được xây nhà trên đất có thời hạn hay không?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 126 Luật đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp xuất nông nghiệp được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp có thời hạn sử dụng 50 năm, gồm :

- Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác.

- Đất nuôi trồng thủy sản.

- Đất làm muối.

- Đất trồng cây lâu năm.

- Đất rừng sản xuất.

- Đất rừng phòng hộ.

- Đất rừng đặc dụng.

- Đất nông nghiệp khác.

Căn cứ theo quy định khoản 1 Điều 170 Luật đất đai 2013 có quy định sử dụng đất mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bao vệ các công trình công cộng trong đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật.

Căn cứ theo quy định khoản 3 Điều 12 Luật đất đai 2013 có quy định những hành vi nghiêm cấm " không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích".

Như vậy, đất nông nghiệp là đất sử dụng có thời hạn nên người sử dụng đất muốn xây nhà thì phải chuyển mục đích sử dụng đất sang phi nông nghiệp để ở và phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

>> Tham khảo: Đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng đất có chuyển nhượng không?

Trên đây là toàn bộ những thông tin có nên mua đất có thời hạn sử dụng hay không? Hết hạn có bị thu hồi ? của Luật Minh Khuê. Quý khách hàng còn nhiều vướng mắc và cần trao đổi vui lòng liên hệ qua số điện thoại 19006162 để Luật sư tư vấn pháp luật.