1. Có phải sẽ in mã QR trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?

Theo Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quy định cụ thể về mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Mẫu Giấy chứng nhận này được áp dụng đồng nhất trên toàn quốc và bao gồm các đặc điểm sau:

Giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất, được sử dụng cho mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên phạm vi cả nước. Giấy chứng nhận này bao gồm một tờ có 4 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen, thường được gọi là phôi Giấy chứng nhận, cùng với trang bổ sung nền trắng. Kích thước của mỗi trang là 190mm x 265mm. Các trang của Giấy chứng nhận được bố trí nội dung cụ thể như sau:

- Trang 1: Gồm có Quốc hiệu, Quốc huy, và dòng chữ "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" in màu đỏ. Trang này cũng chứa thông tin về tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành Giấy chứng nhận (số seri) gồm 2 chữ cái tiếng Việt và 6 chữ số in màu đen, cùng với dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Trang 2: In chữ màu đen, chứa các thông tin về thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nội dung bao gồm các thông tin chi tiết về thửa đất, nhà ở, các công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm, ghi chú, ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận, cơ quan ký cấp Giấy chứng nhận, và số vào sổ cấp Giấy chứng nhận.

- Trang 3: In chữ màu đen, gồm mục "Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" và mục "Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận".

- Trang 4: In chữ màu đen, tiếp tục nội dung của mục "Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận", đồng thời bao gồm các lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận và mã vạch.

- Trang bổ sung Giấy chứng nhận: In chữ màu đen, gồm dòng chữ "Trang bổ sung Giấy chứng nhận", số hiệu thửa đất, số phát hành Giấy chứng nhận, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận, và mục "Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận" tương tự như trang 4 của Giấy chứng nhận.

Các nội dung này do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) tự in và viết khi chuẩn bị hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp. Nội dung và hình thức cụ thể của Giấy chứng nhận này được thể hiện theo Mẫu ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BTNMT.

Tuy nhiên, theo Điều 3 của Dự thảo Thông tư Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính, mẫu giấy chứng nhận đã có một số thay đổi đáng kể. Mẫu Giấy chứng nhận này được Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và sẽ áp dụng trên toàn quốc cho tất cả các loại đất và tài sản gắn liền với đất. Giấy chứng nhận mới bao gồm một tờ có 2 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen, với kích thước 210 x 297 mm. Nội dung của Giấy chứng nhận được quy định cụ thể như sau:

- Trang 1 của Giấy chứng nhận bao gồm các nội dung:

+ Quốc hiệu;

+ Quốc huy;

+Mã QR code;

+ Tên "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất" in màu đỏ;

+ Mục "1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất";

+ Mục "2. Thông tin thửa đất";

+ Mục "3. Thông tin tài sản gắn liền với đất";

+ Mục "4. Ghi chú";

+ Mục "5. Sơ đồ thửa đất";

+ Địa danh, ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký Giấy chứng nhận tại góc dưới cùng bên phải Trang 1 của Giấy chứng nhận;

+ Nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận.

- Trang 2 của Giấy chứng nhận bao gồm các nội dung:

+ Mục "6. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận";

+ Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận.

- Nội dung và hình thức cụ thể của Giấy chứng nhận được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này sẽ được thể hiện theo Mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.

Như vậy, theo Thông tư 23/2014/TT-BTNMT hiện hành, mẫu sổ đỏ sẽ không có mã QR và có tổng cộng 4 trang. Trong khi đó, theo đề xuất mới của dự thảo Thông tư, mẫu sổ đỏ sẽ có mã QR và chỉ gồm 2 trang. Sự thay đổi này nhằm mục tiêu cập nhật và đơn giản hóa quá trình cấp giấy chứng nhận, cũng như tích hợp công nghệ hiện đại để quản lý thông tin một cách hiệu quả hơn.

 

2. Những lợi ích của việc in mã QR trên GCN QSDĐ:

Việc in mã QR trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) mang lại nhiều lợi ích quan trọng và thiết thực cho cả người dân lẫn các cơ quan quản lý nhà nước. Trước hết, mã QR giúp tăng cường an ninh và bảo mật cho các giao dịch nhà đất. Với mã QR, thông tin trên giấy chứng nhận có thể được xác thực một cách nhanh chóng và chính xác, giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc làm giả giấy tờ hoặc thông tin sai lệch.

Thêm vào đó, mã QR còn giúp giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. Khi cần kiểm tra thông tin hoặc thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai, người dân chỉ cần quét mã QR để truy cập nhanh chóng vào cơ sở dữ liệu chính thức. Điều này loại bỏ nhu cầu về việc sao chép, lưu trữ và xử lý nhiều loại giấy tờ, đồng thời đơn giản hóa quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý.

Không chỉ vậy, việc sử dụng mã QR cũng nâng cao hiệu quả quản lý nhà đất của các cơ quan nhà nước. Thông qua hệ thống mã QR, các cơ quan quản lý có thể dễ dàng theo dõi, cập nhật và quản lý thông tin về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Điều này không chỉ cải thiện sự minh bạch và chính xác của dữ liệu mà còn giúp các cơ quan nhanh chóng phát hiện và xử lý các sai sót hoặc tranh chấp liên quan đến đất đai.

Tóm lại, việc in mã QR trên GCN QSDĐ là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người dân và các cơ quan quản lý.

 

3. Những thách thức cần giải quyết:

Việc triển khai mã QR trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) đem lại nhiều lợi ích, nhưng cũng đặt ra những thách thức cần được giải quyết để đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của hệ thống. Trước hết, đảm bảo an ninh cho hệ thống tra cứu thông tin trực tuyến là một vấn đề then chốt. Hệ thống phải được thiết kế với các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để ngăn chặn các hành vi xâm nhập, đánh cắp hoặc làm giả thông tin. Điều này đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ bảo mật và liên tục cập nhật các giải pháp bảo vệ trước những mối đe dọa mới.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng mã QR cũng là một thách thức lớn. Nhiều người dân có thể chưa quen thuộc với công nghệ này hoặc còn e ngại về tính bảo mật và tiện lợi của nó. Do đó, cần có các chương trình tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn cụ thể để giúp người dân hiểu rõ và tin tưởng vào việc sử dụng mã QR trong các giao dịch đất đai. Các cơ quan chức năng cần tổ chức các buổi tập huấn, cung cấp tài liệu hướng dẫn và sử dụng các phương tiện truyền thông để tiếp cận rộng rãi tới mọi tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra, cần có giải pháp hỗ trợ cho những người dân không có điện thoại thông minh hoặc gặp khó khăn trong việc sử dụng công nghệ. Đối với những người dân ở vùng sâu, vùng xa hoặc những người cao tuổi, việc truy cập và sử dụng mã QR có thể là một trở ngại lớn. Vì vậy, cần thiết lập các kênh hỗ trợ khác như quầy dịch vụ trực tiếp tại các cơ quan quản lý đất đai, nơi người dân có thể nhận được sự trợ giúp từ nhân viên chuyên nghiệp. Các cơ quan cũng có thể phát triển các ứng dụng hoặc thiết bị hỗ trợ đơn giản hơn, dễ sử dụng hơn, để đảm bảo rằng mọi người dân đều có thể tiếp cận và sử dụng hệ thống mã QR một cách thuận tiện.

Tóm lại, mặc dù việc áp dụng mã QR trên GCN QSDĐ mang lại nhiều lợi ích, nhưng để thực sự phát huy hiệu quả, cần phải giải quyết tốt các thách thức về an ninh, nhận thức và hỗ trợ kỹ thuật, đảm bảo rằng mọi người dân đều có thể tiếp cận và sử dụng công nghệ này một cách an toàn và hiệu quả.

 

Xem thêm bài viết: Trách nhiệm của UBND xã trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu?

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn nhanh chóng và kịp thời.