Luat Minh Khue

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Không có giấy tờ chứng minh quyển sử dụng có được bồi thường đất không?

Không có giấy tờ chứng minh quyển sử dụng có được bồi thường đất không?
Xin hỏi luật sư như sau: Công ty chúng tôi được nhà nước giao dự án hạ tầng nhưng trong dự án này hiện có 1 số hộ gia đình đang sinh sống trong đó mà họ không có các loại giấy tờ về đất và các tài sản trên đất, nhưng các hộ dân ở đây kiên quyết yêu cầu phải bồi thường xin hỏi luật sư thì các hộ dân đòi hỏi như vậy có đúng không ? Cảm ơn luật sư!