1. Cơ quan nào có thẩm quyền ủy thác tư pháp của Việt Nam ra nước ngoài?

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC, các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp trong các vụ án dân sự, đặc biệt là khi có phát sinh ủy thác tư pháp ra nước ngoài trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự và thi hành án dân sự bao gồm:

- Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC): Có thẩm quyền yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp trong các vụ án dân sự.

- Tòa án nhân dân cấp cao: Có thẩm quyền yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp trong các vụ án dân sự.

- Tòa án nhân dân cấp tỉnh: Có thẩm quyền yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp trong các vụ án dân sự.

- Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh: Có thẩm quyền yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp trong các vụ án dân sự.

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSTC): Có thẩm quyền yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp trong các vụ án dân sự.

- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao: Có thẩm quyền yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp trong các vụ án dân sự.

- Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác: Có thẩm quyền yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp trong các vụ án dân sự theo quy định của pháp luật.

Như vậy, những cơ quan trên đều có thẩm quyền và trách nhiệm yêu cầu thực hiện quy trình ủy thác tư pháp trong các vụ án dân sự, đặc biệt khi có liên quan đến việc ủy thác tư pháp ra nước ngoài.

 

2. Thủ tục nhận, gửi hồ sơ ủy thác tư pháp của Việt Nam 

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC, về trình tự và thủ tục nhận và gửi hồ sơ ủy thác tư pháp của Việt Nam tại Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

- Nhận hồ sơ ủy thác tư pháp:

+ Bộ Tư pháp có trách nhiệm nhận hồ sơ ủy thác tư pháp của Việt Nam trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

+ Trong quá trình nhận hồ sơ, Bộ Tư pháp thực hiện vào sổ hồ sơ ủy thác tư pháp.

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Bộ Tư pháp kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại Điều 12 của Thông tư liên tịch.

+ Hồ sơ được coi là hợp lệ nếu đầy đủ và tuân thủ các quy định.

- Xử lý hồ sơ ủy thác tư pháp:

Trường hợp hồ sơ ủy thác tư pháp đầy đủ và hợp lệ, Bộ Tư pháp thực hiện một trong các thủ tục sau:

+ Chuyển hồ sơ qua kênh tống đạt chính hoặc cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước đó là thành viên.

+ Chuyển hồ sơ cho Bộ Ngoại giao để chuyển qua đường ngoại giao trong trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa ký kết điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc chưa thỏa thuận về áp dụng nguyên tắc có đi có lại.

+ Tống đạt giấy tờ qua kênh ngoại giao gián tiếp, kênh lãnh sự gián tiếp theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ủy thác tư pháp của Việt Nam hoặc trong trường hợp không thể chuyển qua kênh tống đạt chính.

- Trả lại hồ sơ không hợp lệ hoặc không đầy đủ: Trường hợp hồ sơ ủy thác tư pháp không đầy đủ hoặc không hợp lệ theo quy định, Bộ Tư pháp trả lại hồ sơ ủy thác tư pháp cho cơ quan đã gửi và nêu rõ lý do. 

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC về trình tự và thủ tục nhận và gửi hồ sơ ủy thác tư pháp của Việt Nam tại Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể như sau:

- Nhận và chuyển hồ sơ tại Bộ Ngoại giao:

+ Bộ Ngoại giao có trách nhiệm vào sổ hồ sơ ủy thác tư pháp của Việt Nam.

+ Bộ Ngoại giao chuyển hồ sơ cho cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ ủy thác tư pháp do Bộ Tư pháp chuyển đến.

+ Chuyển hồ sơ có thể thực hiện thông qua các kênh ngoại giao chính, lãnh sự trực tiếp theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

- Nhận và chuyển hồ sơ tại cơ quan đại diện ở nước ngoài:

+ Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm vào sổ hồ sơ ủy thác tư pháp của Việt Nam.

+ Cơ quan đại diện chuyển hồ sơ ủy thác tư pháp cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ ủy thác tư pháp.

+ Chuyển hồ sơ cũng có thể thực hiện thông qua các kênh ngoại giao chính, lãnh sự trực tiếp theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

- Tống đạt theo kênh ngoại giao, lãnh sự:

+ Việc thực hiện tống đạt theo kênh ngoại giao, lãnh sự trực tiếp theo Công ước Tống đạt cho công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài nếu nước đó không phản đối hoặc pháp luật nước đó cho phép.

+ Hướng dẫn và thực hiện tống đạt này sẽ tuân theo các quy định và hướng dẫn cụ thể của Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao.

Quy định này nhằm đảm bảo sự hiệu quả và linh hoạt trong việc nhận và chuyển hồ sơ ủy thác tư pháp giữa Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện ở nước ngoài và các cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc và quy định quốc tế về tương trợ tư pháp.

 

3. Yêu cầu xử lý các kết quả ủy thác tư pháp tại các cơ quan có thẩm quyền 

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC, việc xử lý kết quả ủy thác tư pháp đối với các trường hợp cụ thể sẽ được thực hiện như sau:

- Đối với kết quả ủy thác tư pháp để giải quyết vụ việc dân sự: Xử lý theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Cụ thể, các quy trình, thủ tục, và biện pháp xử lý sẽ tuân thủ theo quy định của Luật Tố tụng Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đối với kết quả ủy thác tư pháp để giải quyết yêu cầu thi hành án dân sự: Xử lý theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự. Điều này bao gồm các quy định liên quan đến thủ tục thi hành án, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan, và các biện pháp thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn.

- Đối với kết quả ủy thác tư pháp để giải quyết yêu cầu khác: Xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan. Cụ thể, các văn bản pháp luật khác có thể bao gồm Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp đồng, và các văn bản hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực cụ thể của yêu cầu đó.

Quy trình quyết toán ngân sách xã đảm bảo tính minh bạch, chính xác và hiệu quả trong quản lý tài chính cấp xã. Việc thực hiện đúng quy định giúp đảm bảo ngân sách xã được quản lý và sử dụng một cách bền vững, đồng thời tạo điều kiện cho việc kiểm tra và đánh giá hiệu suất quản lý ngân sách. Quy định này nhấn mạnh việc tuân thủ các quy định của pháp luật cụ thể đối với từng trường hợp ủy thác tư pháp, đảm bảo tính chất chuyên nghiệp và hiệu quả của quá trình xử lý vụ án và thực hiện yêu cầu khác một cách chính xác và linh hoạt.

 

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Thực tiễn giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài: Ủy thác tư pháp quốc tế - còn vướng nhiều khâu

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.