Luật sư tư vấn về chủ đề "ủy thác"

ủy thác | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề ủy thác.

Ủy thác tư pháp là gì? Quy định của pháp luật về ủy thác tư pháp?

Ủy thác tư pháp là gì? Quy định của pháp luật về ủy thác tư pháp?
Theo quy định của pháp luật thì trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, Tòa án Việt Nam có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tương trợ tư pháp về dân sự khi cần tiến hành một hoặc một số hoạt động tố tụng dân sự tại nước ngoài, bằng các hình thức khác nhau trong đó cụ thể là ủy thác tư pháp. Vậy ủy thác tư pháp được hiểu như thế nào? Quy định cụ thể về những trường hợp cần ủy thác tư pháp ra sao?

Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khấu hàng hóa và đại lý mua bán hàng hóa với người nước ngoài?

 Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khấu hàng hóa và đại lý mua bán hàng hóa  với người nước ngoài?
Nhập khẩu ủy thác là hình thức nhờ một công ty thứ 3 . Đại diện cho một công ty thực hiện nhiệm vụ nhập khẩu hàng hóa nào đó về cho công ty mình Xuất khẩu ủy thác là hình thức nhờ một công ty thứ 3 Đại diện cho một công ty thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu hàng hóa cho công ty mình ra nước ngoài

Ai đứng tên các giấy tờ khi ủy thác nhập khẩu ?

Ai đứng tên các giấy tờ khi ủy thác nhập khẩu ?
Xin chào công ty Luật Minh Khuê! Tôi muốn nhớ luật sư tư vấn giúp: công ty tôi có nhờ một công ty nhập khẩu hàng hóa theo dạng ủy thác nhập khẩu vậy những tờ khai nhập khẩu và chi phí vận chuyển được ghi tên công ty được ủy thác nhập khẩu hay công ty ủy thác.

Tại sao nhiều doanh nghiệp phải ủy thác nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam

Tại sao nhiều doanh nghiệp phải ủy thác nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam
Hiện nay nhiều doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa từ nước nước ngoài về Việt Nam nhưng thực tế họ không tự nhập mà thông qua một bên nhận ủy thác để nhập khẩu về. Vậy ủy thác nhập khẩu là gì ? Và tại sao nhiều doanh nghiệp phải ủy thác nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam

Quy định của pháp luật về việc ủy thác điều tra

Quy định của pháp luật về việc ủy thác điều tra
Khi cần thiết, Cơ quan điều tra ủy thác cho Cơ quan điều tra khác tiến hành một số hoạt động điều tra. Quyết định ủy thác điều tra phải ghi rõ yêu cầu và gửi cho Cơ quan điều tra được ủy thác, Viện kiểm sát cùng cấp với Cơ quan điều tra được ủy thác.

Bình luận về vụ việc tranh chấp trong thương mại quốc tế của Việt Nam liên quan đến hợp đồng ủy thác mua bán hàng.

Bình luận về vụ việc tranh chấp trong thương mại quốc tế của Việt Nam liên quan đến hợp đồng ủy thác mua bán hàng.
Ủy thác mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác. Vậy, khi xảy ra tranh chấp, bên nào sẽ phải đứng ra chịu nhiệm?

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND về Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Quyết định 10/2013/QĐ-UBND về Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Quyết định về Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bên nhận ủy thác trái phiếu (BOND TRUSTEE) là gì ?

Bên nhận ủy thác trái phiếu (BOND TRUSTEE) là gì ?
Ủy thác đầu tư hiện nay là một trong những ngành nghề khá đặc thù nhưng có thể đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, bên cung cấp vốn gọi là bên ủy thác còn lại bên nhận vốn để thực hiện công việc đầu tư gọi là bên nhận ủy thác. Những quỹ đầu tư ủy thác thường đầu tư vào hai loại hình chính là ủy thác đầu tư cổ phiếu và ủy thác đầu tư trái phiếu.