1. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tin báo về tội phạm là cơ quan nào?

Theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 về trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, và kiến nghị khởi tố, có các điểm sau đây:

- Mọi tố giác, tin báo về tội phạm, và kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ và được giải quyết kịp thời. Cơ quan hoặc tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận không được phép từ chối tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, và kiến nghị khởi tố.

- Cơ quan hoặc tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, và kiến nghị khởi tố bao gồm:

+ Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, và kiến nghị khởi tố;

+ Các cơ quan và tổ chức khác cũng có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Do đó, cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm tiếp nhận tin báo về tội phạm bao gồm cả cơ quan điều tra và Viện kiểm sát, cũng như các cơ quan và tổ chức khác liên quan.

 

2. Quy định về thẩm quyền giải quyết tin báo về tội phạm

Theo quy định tại khoản 3 của Điều 145 trong Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, và kiến nghị khởi tố, các điểm sau được chỉ rõ:

- Cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, và kiến nghị khởi tố theo thẩm quyền điều tra của mình;

- Cơ quan nào được giao nhiệm vụ thực hiện một số hoạt động điều tra để giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền điều tra của mình;

- Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, và kiến nghị khởi tố trong trường hợp phát hiện Cơ quan điều tra hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quá trình kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm. Đồng thời, Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết khi có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Cơ quan điều tra đã được yêu cầu khắc phục bằng văn bản nhưng không được thực hiện.

Theo quy định đề cập, cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết thông tin báo cáo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo thẩm quyền điều tra của mình. Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra để xử lý thông tin báo cáo về tội phạm theo thẩm quyền điều tra của mình. Trong khi đó, Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết thông tin báo cáo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong trường hợp phát hiện rằng cơ quan điều tra hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quá trình kiểm tra, xác minh thông tin báo cáo về tội phạm. Ngoài ra, Viện kiểm sát cũng có thẩm quyền giải quyết khi có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà đã được yêu cầu khắc phục bằng văn bản, nhưng không được thực hiện.

 

3. Thông báo kết quả giải quyết tin báo về tội phạm được thực hiện trong thời gian nào?

Dựa vào quy định của Điều 14 trong Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC về thông báo kết quả tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, và kiến nghị khởi tố, nội dung được mô tả như sau:

- Trong khoảng thời gian 03 ngày làm việc tính từ ngày tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phải thông báo bằng văn bản về kết quả tiếp nhận đến Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền, cũng như thông báo đến cơ quan, tổ chức, và cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, và kiến nghị khởi tố.

- Sau khi hoàn thành quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, và kiến nghị khởi tố, cơ quan có thẩm quyền phải gửi kết quả giải quyết đến Viện kiểm sát, đơn vị đã thực hiện quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, và kiến nghị khởi tố theo quy định tại các điều 148, 154, 158 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

- Trong khoảng thời gian 03 ngày kể từ ngày kết thúc quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, và kiến nghị khởi tố, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết phải thông báo kết quả giải quyết vụ việc cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm, và kiến nghị khởi tố.

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ban hành quyết định phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, và kiến nghị khởi tố, cơ quan có thẩm quyền giải quyết phải gửi quyết định phục hồi cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền, và cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, và kiến nghị khởi tố.

Điều này nghĩa là trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày kết thúc quá trình giải quyết tin báo về tội phạm, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tin báo về tội phạm phải thông báo kết quả giải quyết vụ việc cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã báo tin về tội phạm, và kiến nghị khởi tố.

 

4. Hướng dẫn các bước tố giác, báo tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Bước 1: Xác định cơ quan tiếp nhận và kiến nghị khởi tố

- Trong trường hợp hành vi phạm tội đang diễn ra hoặc vừa kết thúc và bị phát hiện, cá nhân, tổ chức tố giác hoặc báo tin đến Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy ra sự kiện hoặc gần nhất.

- Nếu hành vi phạm tội xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, người tố giác có thể báo tin, kiến nghị khởi tố đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

- Đối với các trường hợp khác, cá nhân, tổ chức tố giác, báo tin về tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện, Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh, Cơ quan An ninh điều tra cấp tỉnh hoặc Công an xã, phường, thị trấn, Công an cấp huyện, Công an cấp tỉnh tại địa phương xảy ra vụ việc.

- Cơ quan, tổ chức kiến nghị khởi tố đến Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện, Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh, Cơ quan An ninh điều tra cấp tỉnh nơi xảy ra vụ việc hoặc nơi cư trú của người bị kiến nghị khởi tố.

Bước 2: Hình thức và tiến hành tố giác, báo tin và kiến nghị khởi tố

Cá nhân, tổ chức tố giác, báo tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố có thể sử dụng các hình thức sau:

- Trực tiếp đến cơ quan qua lời nói (trình báo, tố giác, báo tin qua điện thoại đến cơ quan có thẩm quyền được xác định ở Bước 1).

- Gửi văn bản trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính (bưu điện) tới cơ quan có thẩm quyền theo địa chỉ được xác định ở Bước 1.

Ngoài ra, công dân có thể tố giác tội phạm thông qua ứng dụng định danh điện tử Quốc gia VNeID (hướng dẫn sử dụng chi tiết có thể xem video và tài liệu hướng dẫn).

Khi tố giác, báo tin và kiến nghị khởi tố, cần cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, và mô tả chi tiết về hiểu biết liên quan đến tội phạm được tố giác.

Bước 3: Theo dõi kết quả giải quyết tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố

- Trong trường hợp không nhận được thông báo về việc tiếp nhận trong 03 ngày làm việc kể từ ngày tố giác, báo tin, cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu cơ quan tiếp nhận cung cấp thông báo về việc tiếp nhận một cách bằng văn bản.

- Nếu quá thời hạn giải quyết tố giác, báo tin và kiến nghị khởi tố theo quy định tại Điều 147, 154, 158 Bộ luật Tố tụng hình sự, nhưng không nhận được văn bản thông báo kết quả giải quyết, cá nhân, tổ chức có quyền đề xuất cơ quan tiếp nhận cung cấp thông báo về kết quả giải quyết tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố.

Bài viết liên quan: Thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!