1. Có thể cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cùng lúc theo quy định mới hay không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, ngành vừa ban hành Quyết định số 706/QĐ-BHXHQuyết định số 976/QĐ-BHXH về Quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí” và “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, đối với dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh-Đăng ký thường trú-Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước bắt đầu từ ngày 1/7.

Cha/mẹ/người giám hộ/người thân của trẻ em dưới 6 tuổi chỉ cần thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác Tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo mẫu trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi nhận được hồ sơ điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thụ lý, giải quyết theo quy định.

Đối với hồ sơ hợp lệ, thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản điện tử giấy khai sinh và thông tin, dữ liệu điện tử từ phần mềm Dịch vụ công liên thông.

Vậy, kể từ ngày 1/7/2023 chúng ta có thể xin cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cùng lúc theo Quyết định số 976/QĐ-BHXH về Quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí” và “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

2. Thủ tục trực tuyến cấp cùng lúc giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Theo Điều 3 Quyết định 976/QĐ-BHXH quy định về quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được triển khai trên cả nước với những bước sau đây.

Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký khai sinh (bố/mẹ/người giám hộ/ người thân của trẻ em dưới 6 tuổi) truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định đúng Ủy ban nhân dân cấp xã/phường có thẩm quyền.

Bước 2: Người có yêu cầu đăng ký khai sinh (bố/mẹ/người giám hộ/ người thân của trẻ em dưới 6 tuổi) thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác Tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023). Đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định nếu có yêu cầu.

+ Nộp phí, lệ phí (nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký khai sinh; nộp phí cấp bản sao Giấy khai sinh nếu có yêu cầu cấp bản sao) thông qua chức năng thanh toán online tích hợp trên Cổng dịch vụ công.

+ Hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký khai online.

Hồ sơ điện tử của từng thủ tục sẽ được Phần mềm Dịch vụ công liên thông phân tách để chuyển cho Hệ thống thông tin nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, BHXH Việt Nam và Bộ Công an để giải quyết theo thẩm quyền quy định.

Bước 3: Sau khi Phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhận được hồ sơ điện tử từ Phần mềm Dịch vụ công liên thông, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện:

- Đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ sang Bộ phận Quản lý Thu - Sổ, Thẻ để thụ lý, giải quyết.

+ Hệ thống phần mềm tự động thực hiện: Cấp mã số bảo hiểm xã hội và cập nhật vào dữ liệu hộ gia đình theo từng hộ được quy định tại Quyết định 515/QĐ-BHXH;

Cập nhật phát sinh thu và giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế vào mã đơn vị quản lý riêng theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH, Quyết định 505/QĐ-BHXH; Quyết định 490/QĐ-BHXHQuyết định 948/QĐ-BHXH (gọi chung là Quyết định ban hành quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT).

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ: Từ chối hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối trên phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ để thông báo cho người dân trong thời gian không quá 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ điện tử trên Hệ thống.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ do lỗi của cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục trước đó (đính nhầm bản điện tử giấy khai sinh, ...) thì thông báo và nêu rõ lý do cho cơ quan đó thông qua Phần mềm dịch vụ công liên thông để khắc phục theo quy định.

Bước 4: Cán bộ Thu - Sổ, Thẻ cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện:

Hằng ngày, tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra dữ liệu phát sinh tự động trên Phần mềm Quản lý thu và sổ thẻ, dữ liệu bảng Chi tiết số phải thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người tham gia (Mẫu C69a-TS), Bảng phân bổ chi tiết số đã thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người tham gia (Mẫu C83a-TS) đối với đơn vị có phát sinh theo Quyết định ban hành quy trình quản lý thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Phát hành thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử (được tự động trả về kho dữ liệu của cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia) hoặc in thẻ bảo hiểm y tế bản giấy theo hình thức đã đăng ký để chuyển cán bộ Tiếp nhận hồ sơ.

Bước 5: Cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ nhận dữ liệu, thẻ bảo hiểm y tế bản giấy từ Bộ phận Quản lý Thu - Sổ, Thẻ để trả kết quả cho người dân theo hình thức đã đăng ký và kết thúc hồ sơ đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế trên Phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

Thời gian giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản điện tử giấy khai sinh và thông tin, dữ liệu điện tử từ Phần mềm Dịch vụ công liên thông.

Ngoài ra, bố mẹ có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ đăng ký khai sinh tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã/phường có thẩm quyền; nộp lệ phí nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký khai sinh; nộp phí cấp bản sao Giấy khai sinh nếu có yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh.

 

3. Ý nghĩa của việc cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cùng lúc

Việc giải quyết liên thông điện tử giúp giảm bớt thời gian, chi phí đi lại của người dân. Người có nhu cầu giải quyết thủ tục chỉ cần thực hiện 1 lần nhưng sẽ nhận được 3 thủ tục hành chính kèm theo.

Đặc biệt, đối với ngành Bảo hiểm xã hội có ý nghĩa vai trò vô cùng quan trọng. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ mà còn đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như: Giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết, thời gian luân chuyển hồ sơ; đồng thời khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính,…

Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết của Luật Minh Khuê tại đây: Đúng tuyến, trái tuyến, vượt tuyến, thông tuyến trong Bảo hiểm y tế là gì?

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!