1. Có thể tách hộ khẩu khi đang ở chung với bố mẹ không?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Tôi đang ở chung với Bố Mẹ nhưng Tôi muốn tách khẩu ra nhưng khi thực hiện thủ tục, cơ quan công an bảo là phải được Bố Mẹ tặng cho đất mới tách khẩu được ? Như vậy có đúng không ? Làm thế nào để có thể tách khẩu riêng ra được ạ?

 

Trả lời:

Khoản 1 điều 24 Luật Cư trú năm 2006 quy định:

"Điều 24. Sổ hộ khẩu

1. Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân."

Điều 27 Luật Cư trú quy định:

"Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Căn cứ theo các quy định trên thì bạn không được bố mẹ tặng cho đất nhưng bạn có đủ điều kiện để tách khẩu thì bạn vẫn được tách khẩu.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Trân trọng./.

2. Thủ tục đăng ký thay đổi hộ khẩu thường trú từ tỉnh này sang tỉnh khác?

Thưa Luật sư, cho tôi hỏi thời gian gần đây tôi đã chuyển hộ khẩu thường trú từ tỉnh A sang tỉnh B nhưng tôi không biết phải xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở tỉnh nào mới đúng với quy định của Pháp Luật ?
Mong Luật sư tư vấn cho tôi. Cám ơn Luật sư.

>> Luật sư tư vấn luật Dân sự về thay đổi hộ khẩu thường trú, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

- Thứ nhất là về thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch:

Điều 21. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

2. Quy định tại Khoản 1 Điều này cũng được áp dụng để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu.

- Thứ hai là về trường hợp của bạn như bạn có trình bày là trong thời gian gần đây bạn có chuyển hộ khẩu thường trú từ tỉnh A sang tỉnh B, có nghĩa là trong trường hợp này bạn có chuyển hộ khẩu qua nhiều nơi khác nhau. Như vậy, căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch cũng có quy định cụ thể như sau:

Điều 22. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

2. Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ hoặc chồng đã chết thì phải xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng minh; nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Nghị định này thì nộp bản sao trích lục hộ tịch tương ứng.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu. Nếu người yêu cầu có đủ điều kiện, việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là phù hợp quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp 01 bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có yêu cầu. Nội dung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi đúng tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

4. Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương.

5. Ngay trong ngày nhận được văn bản trả lời, nếu thấy đủ cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

6. Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này, thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.

Như vậy, có nghĩa là nếu bạn đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, thì bạn có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp bạn không chứng minh được thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của bạn. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của bạn trong thời gian thường trú tại địa phương.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

 

3. Những vấn đề pháp lý liên quan đến việc đăng ký, thay đổi và sử dụng sổ hộ khẩu?

Em chào luật sư , Hiện tại ba em bị tai biến nằm 1 chỗ không thể ra cơ quan công an cũng như ký các giấy tờ để tách hộ khẩu của em ( vì ba em là chủ hộ khẩu ) , cụ thề là em hiện hộ khẩu Q1 muốn chuyển về Q Tân Phú nhưng 2 hộ khẩu Q1 và Q Tân Phú ba em đều là chủ hộ. Câu hỏi cũa em là em phải làm thế nào để chuyển hộ khẫu từ Q1 sang Q Tân Phú ( ba em bị tai biến không ra cơ quan công an được ). Trường hợp em có thể tự đi làm được không ?

 

Trả lời:

Theo Luật Cư trú

Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong trường hợp của bạn thì theo quy định tại điểm a khoản 1 điều này bạn có cùng 1 chỗ ở hợp pháp với gia đình và bạn là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có nhu cầu tách sổ hộ khẩu thì bạn được quyền làm thủ tục tách sổ hộ khẩu và làm sổ hộ khẩu mới do bạn làm chủ hộ mà không cần phải được sự đồng ý của chủ hộ là bố bạn.

 

 

4. Nhà đã có sổ hồng muốn chuyển hộ khẩu thì thực hiện như thế nào?

Thưa luật sư, Nhờ luật sư tư vấn giúp về vấn đề làm hộ khẩu ạ. Sự việc là như thế này, gia đình em có mua một miếng đất và xây nhà đã có sổ hồng, nhưng ba mẹ em đứng tên, bây giờ gia đình em muốn xin được đăng ký hộ khẩu với địa chỉ mới này thì em phải làm những thủ tục gì ạ( Ba mẹ em vẫn là hộ khẩu cũ chưa chuyển qua hộ khẩu địa chỉ mới ạ)?

Nhờ luật sư tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn

 

Trả lời:

Điều 21 Luật Cư trú đã quy định về thủ tục đăng ký thường trú như sau:

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại Công an huyện, quận, thị xã (đối với thành phố trực thuộc Trung ương) hoặc tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với tỉnh)

2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

- Bản khai nhân khẩu;

- Giấy chuyển hộ khẩu và giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.

Theo đó, trước hết bạn cần liên hệ với cơ quan công an cấp sổ hộ khẩu, nơi bạn đang cư trú để làm thủ tục chuyển khẩu, cơ quan công an sẽ cấp cho bạn Giấy chuyển hộ khẩu và nộp kèm hồ sơ như đã nêu ở trên.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

4. Tư vấn về làm giấy khai sinh, nhập hộ khẩu khi không có hôn nhân hợp pháp?

Chào luật sư, Em vừa sinh con được 1 tháng, chồng em là người từng có gia đình và đã đăng ký kết hôn nhưng 2người đã ly thân được 1 năm vì vợ cũ đã bỏ đi không về.nên chưa làm thủ tục ly hôn được. Nay chúng em có con với nhau và muốn làm khai sinh cho con và nhập hộ khẩu vào nơi quê quan của người cha thì có được không?

>> Luật sư tư vấn luật dân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Bạn hoàn toàn có quyền làm giấy khai sinh cho con, mặc dù chưa tồn tại hôn nhân hợp pháp. Khi làm giấy khai sinh cho con thì bạn phải có văn bản nhận cha cho con. Theo Khoản 3 Điều 15, Văn bản hợp nhất 8013/VNHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về đăng kí và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành: Thủ tục đăng ký khai sinh

3. Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh."

Theo Điều 34, Văn bản hợp nhất 8013/VNHN-BTP năm 2013 hợp nhất Nghị định về đăng kí và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành: Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

"1. Người nhận cha, mẹ, con phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định). Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Kèm theo Tờ khai phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

a) Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con;

b) Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có).

2.Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng sự thật và không có tranh chấp, thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày

Còn việc nhập hộ khẩu vào quê của người cha thì nếu bạn đáp ứng được các điều kiện về thời hạn tạm trúc thì sẽ được nhập khẩu, chứ không đưuọc mặc nhiên nhập khẩu vào hộ của chồng, vì bạn và chồng bạn chưa tồn tại hôn nhân hợp pháp. Điều kiện được nhập hộ khẩu tùy thuộc vào địa bàn bạn cư trú. Ví dụ:

Theo quy định tại “Điều 20 Luật cư trú Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

1. Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.