1. Mẫu ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ cho con tách khẩu là gì?

Trước đây theo Luật cư trú năm 2006 thì tách khẩu là việc một người đang đăng ký thường trú và có tên trong một Sổ hộ khẩu làm các thủ tục xóa tên trong Sổ hộ khẩu đó (xóa đăng ký thường trú) và đăng ký Sổ hộ khẩu mới. Việc tách khẩu phải được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

Tuy nhiên Luật cư trú năm 2006 đến nay đã hết hiệu lực từ lâu và Luật cư trú năm 2020 hiện hành chính là văn bản pháp lý quy định cụ thể về vấn đề cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam. Mặc dù đã hết hiệu lực nhưng ngày nay vẫn có nhiều người dân quan niệm việc nhập khẩu, tách khẩu vẫn sẽ thực hiện theo thủ tục của Luật cư trú năm 2006. Người dân vẫn sử dụng từ ngữ "tách khẩu" và cần có sự đồng ý của chủ hộ khẩu bằng văn bản. Do vậy tại phần này của bài viết, Luật Minh Khuê sẽ phân tích cụ thể cho quý khách hiểu được thế nào là văn bản đồng ý của chủ hộ cho con tách khẩu? Cũng chính trả lời cho câu hỏi văn bản này sẽ được sử dụng vào trường hợp nào? 

Theo quy định của Luật cư trú năm 2020, không còn tồn tại thuật ngữ "tách khẩu" nữa mà thay vào đó là "tách hộ". Theo đó thì tách hộ được hiểu là thành viên trong hộ gia đình được phép tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện tại Điều 25 của Luật này. Trong đó một trong những điều kiện cần có là phải được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý. Tức là trường hợp này nếu con muốn tách hộ khỏi hộ ban đầu với cha mẹ để đứng riêng một hộ mới trên cùng một chỗ ở hợp pháp với cha mẹ thì cần phải có sự đồng ý của cha mẹ. 

Một trường hợp khác, con chưa thành niên muốn về ở với người thân gồm cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột thì cũng cần phải được cha, mẹ đồng ý bên cạnh việc được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp (người thân) đồng ý. 

Vì vậy mẫu ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ cho con tách khẩu sẽ được sử dụng trong hai trường hợp đó là:

- Trường hợp 1: Tách hộ cho con để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp với cha mẹ 

- Trường hợp 2: Đồng ý cho con đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của những người thân nêu trên

Mẫu ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ cho con tách khẩu chính là mẫu đơn cam kết về việc đồng ý cho con tách hộ hoặc nhập hộ vào nhà người thân như trên, gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết việc đăng ký thường trú cho con. 

2. Mẫu ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ cho con tách khẩu mới nhất năm 2023

Để giúp quý khách hiểu rõ hơn về mẫu đơn cam kết này, Luật Minh Khuê sẽ gửi đến quý khách mẫu ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ cho con tách khẩu mới nhất năm 2023 như sau: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——*——

……, ngày …. tháng …. năm 20….

BẢN CAM KẾT

(V/v: Đồng ý cho con đăng ký hộ khẩu thường trú cùng với người khác)

Kính gửi: …………………………………………..……………………………….

Tên tôi là: .......................................................................................................

Là Bố (mẹ) đẻ của cháu: …………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………….. Tại:………………………………………...

Hiện tôi đang có hộ khẩu thường trú: …………………………………………..

Hôm nay, tôi viết bản cam kết này với nội dung như sau:

1.Tôi và bà (ông) ………………………………….. là cha (mẹ) đẻ của cháu ……………………… đồng ý để cháu …………………………… đăng ký hộ khẩu thường trú cùng với hộ khẩu của ông (bà)………………………………. tại hộ khẩu ……………………

2. Tôi và bà (ông) ……………………………………… cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự thỏa thuận của mình, và chịu trách nhiệm trước cơ quan pháp luật.

Rất mong Quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người viết

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Trình tự, thủ tục tách hộ mới nhất năm 2023

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin tách hộ: 

Quý khách cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nộp đến cơ quan có thẩm quyền bao gồm những giấy tờ sau đây: 

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01), trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho tách hộ của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

- Trường hợp tách hộ sau ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng một chỗ ở hợp pháp thì hồ sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01), giấy tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn và việc tiếp tục được sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

Nếu trong trường hợp thực hiện tách hộ qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú thì người yêu cầu tách hộ cần khai báo thông tin và đính kèm bản quét hoặc bản chụp các văn bản, giấy tờ cần thiết theo quy định. Công dân có trách nhiệm xuất trình bản chính các giấy tờ, tài liệu đã cung cấp khi có yêu cầu của người làm công tác đăng ký cư trú.

Bước 2: Nộp hồ sơ: 

Người đăng ký tách hộ nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký cư trú là Cơ quan công an cấp xã theo hình thức trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: Cổng dịch vụ công qua Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về hộ gia đình liên quan đến việc tách hộ vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người đăng ký;

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho người đăng ký;

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người đăng ký.

Đối với hình thức nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú thì việc thông báo về kết quả tách hộ sẽ được thực hiện dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử đến hộp thư điện tử hoặc điện thoại, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, ứng dụng trên thiết bị điện tử, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Một số vấn đề cần lưu ý:

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ sẽ là vào: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật)

+ Cơ quan đăng ký cư trú có quyền từ chối giải quyết đăng ký cư trú, xác nhận thông tin về cư trú và không hoàn trả lại lệ phí (trường hợp đã nộp lệ phí) nếu phát hiện giấy tờ, tài liệu công dân đã cung cấp bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả.

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Mẫu ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ cho con tách khẩu mới nhất năm 2023 do Công ty Luật Minh Khuê biên soạn và muốn gửi đến quý khách mang tính chất tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc. Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!