Người hỏi: TT Hải
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê,
Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến ?
Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

1. Cơ sơ pháp lý:

Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

Công văn số 17526/BTC-TCT của Bộ Tài Chính về việc triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế;

Nghị định số 45/2011/NĐ-CPcủa Chính phủ : Về lệ phí trước bạ

Nghị định số 23/2013/NĐ-CPcủa Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Thông tư liên tịch số 23/2013/TTLT-BTC-BTP

Thông tư 02/2014/TT-BTChướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

2. Nội dung tư vấn giải quyết tình huống:

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, theo quy định của pháp luật sẽ phải các loại thuế và lệ phí: Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính....

2.1.thuế thu nhập cá nhân.

theo điểm c tiểu mục 1.2 mục 1 Công văn 17526/BTC-TCT), thì việc chuyển nhượng bất động sản sẽ chịu thuế suất là 2% trên mức giá trị của bất động sản. Nhưng theo khoản 1 điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân   có quy định: :Thu nhập được miễn thuế 1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.”

Trong trường hợp của bạn, thì việc bạn chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bạn và mẹ đẻ thì không mất thuế thu nhập cá nhân nhưng vấn phải chịu một số loại phí và lệ phí sau:

2. 1. Lệ phí trước bạ:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 nghị định 45/2011/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về lệ phí trước bạ, cụ thể như sau: 

Tiền nộp đất = (Diện tích đất) x (Giá đất) x (Lệ phí)

Trong đó:

- Diện tích đất tính bằng m2

- Giá đất theo bảng giá của Uỷ ban nhân dân tỉnh nơi có đất.

- Lệ phí 0,5%.

2.2. Các lệ phí khác:

Theo điểm b Khoản 2 Điều 3 thông tư 02/2014/TT-BTC, việc chuyển nhượng sẽ chịu : Lệ phí địa chính: 15.000 đồng.

Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP thì việc chuyển nhượng sẽ chịu:  Lệ phí thẩm định: 0.15% giá trị chuyển nhượng (tối thiểu là 50.000 đồng và tối đa là 5.000.000 đồng).

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê