1. Tố giác tội phạm được hiểu như nào?

Tố giác tội phạm là hành động của một người hoặc một tổ chức thông báo, tiết lộ hoặc báo cáo về một hành vi có thể là vi phạm pháp luật, tội ác hoặc hoạt động không đúng đạo đức, mà họ đã biết hoặc nghi ngờ rằng nó đã xảy ra. Tố giác tội phạm thường được thực hiện với mục tiêu làm sáng tỏ sự thật, đảm bảo tuân thủ pháp luật, ngăn chặn và trừng phạt hành vi vi phạm.

Tố giác tội phạm có thể được thực hiện thông qua các kênh và phương tiện khác nhau, bao gồm:

- Báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật: Người tố giác thông báo về hành vi tội phạm hoặc vi phạm pháp luật cho cơ quan chức năng như cảnh sát, công an hoặc cơ quan điều tra.

- Sử dụng hotline, trang web, ứng dựng tố giác: Nhiều tổ chức và cơ quan chính phủ cung cấp các kênh tố giác trực tuyến thông qua hotline, trang web hoặc ứng dụng di động để người dân báo cáo về tội phạm hoặc vi phạm.

- Báo chí và truyền thông: Các phương tiện truyền thông có thể tiết lộ thông tin về tội phạm hoặc vi phạm pháp luật để đưa ra ánh sáng và yêu cầu sự can thiệp của cơ quan thực thi.

- Người thân hoặc bạn bè: Người tố giác có thể báo cáo về tội phạm hoặc vi phạm pháp luật của người khác, kể cả người thân trong gia đình hoặc bạn bè.

Tố giác tội phạm có thể có vai trò quan trọng trong việc tiết lộ sự thật, đảm bảo tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng. Tuy nhiên, việc tố giác cần tuân thủ các quy định pháp luật và nguyên tắc đạo đức và cần phải có căn cứ chính đang để tránh việc lạm dụng hoặc trục lợi từ quy trình tố giác.

 

2. Công an xã được kiểm tra, xác minh sơ bộ đối với tố giác tội phạm

Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC là việc sửa đổi và bổ sung một số quy định liên quan đến việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, và kiến nghị khởi tố. Dưới đây là phân tích chi tiết về nội dung này:

Tác động của Thông tư liên tịch 01/2021

Thông tư liên tịch này tạo ra sự điều chỉnh và bổ sung trong việc hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc xử lý thông tin liên quan đến tố giác và tin báo tội phạm. Việc này giúp tăng tính minh bạch, hiệu quả và kịp thời trong việc phát hiện và truy xét các hành vi phạm tội.

Trách nhiệm của Công an xã trong việc tiếp nhận tố giác và tin báo về tội phạm

- Đối với các trường hợp tố giác, tin báo về hành vi phạm tội quả tang hoặc có tính nghiêm trọng đặc biệt: Công an xã có trách nhiệm lập biên bản tiếp nhận và ngay lập tức thông báo cho cơ quan điều tra có thẩm quyền thông qua các hình thức liên lạc nhanh nhất. Họ cũng cần tổ chức lực lượng đến hiện trường, thu thập thông tin và lấy lời khai của các bên liên quan. Nếu có căn cứ cho rằng người thực hiện hành vi phạm tội có thể bỏ trốn, Công an xã cần thực hiện các biện pháp ngăn chặn.

- Đối với các trường hợp không thuộc các trường hợp quả tang hoặc nghiêm trọng: Công an xã cũng thực hiện việc lập biên bản tiếp nhận và lấy lời khai của người tố giác, người bị tố giác, người bị hại, người làm chứng và những người có liên quan. Họ cần xác định nơi xảy ra vụ việc, vẽ sơ đồ hiện trường, xác minh nhân thân và lai lịch của các bên liên quan, cũng như tạm giữ và bảo quản tài liệu, đồ vật có liên quan.

Chuyển giao thông tin và tài liệu liên quan

Thông tư cũng quy định thời hạn chuyển tố giác, tin báo và tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Thời hạn này thay đổi tùy theo địa điểm và điều kiện vùng miền, đảm bảo tính hiệu quả và kịp thời trong việc truy xét tội phạm.

Tổng kết, Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC mang tính chất cập nhật và bổ sung, nhằm đảm bảo rằng Công an xã có đủ trách nhiệm và khả năng xử lý thông tin tố giác và tin báo tội phạm một cách nhanh chóng và chính xác. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/01/2022 và tạo ra sự rõ ràng trong vai trò và trách nhiệm của Công an xã trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình xử lý tố giác và tin báo tội phạm.

>> Xem thêm: Hồ sơ tố giác tội phạm lừa đảo bao gồm những gì?

 

3. Quy trình kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác tội phạm của công an xã

Các hoạt động kiểm tra và xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của công an xã là một tập hợp các quy định và hướng dẫn cụ thể về cách thực hiện các hoạt động này. Cụ thể như sau:

Lấy lời khai và thông tin từ các bên liên quan

Công an xã đảm nhiệm việc lấy lời khai của người tố giác, báo tin về tội phạm, người bị tố giác, người bị hại, người làm chứng và người có liên quan. Hoạt động này phải tuân thủ các quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản liên quan. Việc lấy lời khai này là một bước quan trọng để xác minh sự thật và cơ sở để tiếp tục xử lý tố giác, tin báo.

Kiểm tra hiện trường và bảo vệ an ninh, trật tự

Công an xã có trách nhiệm đến hiện trường tố giác, tin báo để kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc, vẽ sơ đồ hiện trường và bảo vệ hiện trường. Điều này giúp họ thu thập thông tin trực tiếp và cung cấp cơ sở cho việc xác minh ban đầu về tố giác, tin báo. Việc bảo vệ hiện trường cũng nhằm phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm, đồng thời giảm thiểu hậu quả của tội phạm.

Xác minh thông tin về các bên liên quan

Công an xã thực hiện việc xác minh, làm rõ nhân thân, lai lịch của người bị tố giác, bị hại và những người có liên quan. Điều này đòi hỏi họ có khả năng quản lý cư trú tại địa bàn cấp xã và có thể cần liên hệ với các cơ quan có liên quan để xác minh thông tin. Việc xác minh thông tin này cung cấp dữ liệu quan trọng để đánh giá và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm.

Xác định sơ bộ thông tin về hậu quả, thiệt hại

Hoạt động này đảm bảo việc thu thập thông tin ban đầu về hậu quả và thiệt hại do tội phạm gây ra. Việc xác định sơ bộ thông tin này có thể làm căn cứ để quyết định xử lý hình sự hoặc xử phạt vi phạm hành chính. Điều này đảm bảo tính khách quan và công bằng trong quá trình xử lý các vụ việc liên quan đến tố giác, tin báo về tội phạm.

Phát hiện, tạm giữ, bảo quản tài liệu và đồ vật có liên quan

Công an xã có trách nhiệm phát hiện, tạm giữ và bảo quản tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi có dấu hiệu tội phạm. Việc này đảm bảo tính chứng cứ và cơ sở cho quá trình điều tra và xử lý tội phạm. Công an cấp xã có thẩm quyền tiến hành các biện pháp này, đặc biệt trong trường hợp tố giác, tin báo có căn cứ.

Lập hồ sơ ban đầu và chuyển hồ sơ cùng tài liệu, đồ vật liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền

Lập hồ sơ ban đầu là một hoạt động quan trọng trong quá trình xử lý tố giác, tin báo về tội phạm. Hoạt động này bao gồm việc thu thập, tổ chức và lưu giữ các thông tin, tài liệu và đồ vật liên quan đến tố giác, tin báo. Mục đích của việc lập hồ sơ ban đầu là tạo ra một bộ dữ liệu khởi đầu để hỗ trợ quá trình điều tra và xử lý hình sự trong tương lai. Hồ sơ ban đầu có thể chứa các thông tin như lời khai của các bên liên quan, thông tin về hiện trường, sơ đồ nơi xảy ra vụ việc, thông tin về hậu quả, thiệt hại, và các tài liệu, đồ vật có liên quan khác.

Sau khi đã lập hồ sơ ban đầu, Công an xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ cùng tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp tục xử lý. Hoạt động này đảm bảo rằng thông tin và chứng cứ được truyền đạt một cách hiệu quả và toàn vẹn từ Công an xã đến Cơ quan điều tra. Chuyển hồ sơ kèm theo tài liệu và đồ vật có liên quan giúp Cơ quan điều tra có đủ thông tin và cơ sở để tiếp tục công việc điều tra, xác minh và xử lý tội phạm.

Tổng hợp, nội dung trên quy định chi tiết các hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an xã. Các hoạt động này đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình xử lý thông tin tố giác, tin báo về tội phạm, đồng thời tạo cơ sở cho quá trình điều tra và xử lý tội phạm trong tương lai.

Luật Minh Khuê sẽ giải đáp thắc mắc nhanh chóng qua tổng đài 1900.6162 hoặc qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xem thêm: Đường dây nóng tố giác tội phạm Bộ Công an gọi số nào, ở đâu?