Tôi có quyền yêu cầu Công ty tính tổng thu nhập công ty trả cho tôi trong năm 2014 chia cho số tháng làm việc và tính các khoản giảm trừ gia cảnh rồi mới áp dụng biểu thuế có được không? Tôi có thể yêu cầu công ty quyết toán thuế cho tôi tại thời điểm nghỉ việc hay không?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào anh, cảm ơn anh đã gửi thắc mắc của mình đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin mà anh cung cấp xin được tư vấn cho anh như sau:

Cơ sở pháp lý

-Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2020 ?

 -Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ tài chính ban hành.

Nội dung phân tích

Theo quy định tại điểm d.1 khoản 2 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân như sau:

“d) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

d.1) Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị và thực tế đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.”

Ngoài ra, điểm a.4 khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC cũng có quy định về việc quyết toán thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

“a.4) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

-Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.”

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TTBTC thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân là:

“Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính”

>> Xem thêm:  Các khoản thuế phải đóng khi cá nhân kinh doanh ?

Về việc yêu cầu công ty quyết toán thuế: Theo như quy định nêu trên thì công ty sẽ không phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho anh. Vì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 30/03/2015, thời điểm đó anh không còn làm việc tại công nhập ty nữa. Việc quyết toán thuế của anh sẽ được thực hiện theo hai cách sau:

-Thứ nhất, anh tự đi quyết toán thuế thu cá nhân của năm 2014 nếu như trong thời điểm quyết toán thuế (01/01/2015 đến 30/03/2015) mà anh không làm việc cho công ty nào hoặc làm việc nhưng không có hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên.

-Thứ hai, nếu trong thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mà anh đang làm việc tại một công ty hoặc tổ chức trả thu nhập mà có ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên thì anh có thể ủy quyền cho công ty mới quyết toán thuế cho mình.

Khi tự quyết toán thuế hoặc ủy quyền cho công ty mới, anh nộp kèm theo các chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân năm 2014. Về các chứng từ này thì công ty cũ phải có trách nhiệm bàn giao cho anh.

Về việc yêu cầu công ty tính tổng thu nhập:

Căn cứ vào quy định về quyết toán thuế nêu trên, thì việc công ty áp biểu thuế lũy tiến từng phần cho thu nhập tháng 11/2014 của anh là đúng với quy định của pháp luật về kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng. Tuy nhiên, khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng của quý khách thì công ty cũng tính đến các khoản giảm trừ gia cảnh và các khoản thu nhập được trừ trong tháng rồi mới áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần. Còn việc anh muốn yêu cầu công ty tính tổng thu nhập trong năm 2014 chia cho số tháng làm việc và tính các khoản giảm trừ gia cảnh rồi mới áp dụng biểu thuế suất thì cần phải xem xét đến trường hợp công ty có phải thực hiện quyết toán thuế cho anh hay không? Như đã phân tích ở trên thì do công ty này không có nghĩa vụ phải quyết toán thuế cho anh nên anh không thể yêu cầu công ty tính tổng thu nhập năm 2014 rồi tính các khoản giảm trừ rồi mới áp dụng biểu thuế (hay còn gọi là quyết toán thuế). Trong trường hợp này, anh chỉ có thể yêu cầu công ty cung cấp cho anh các chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân năm 2014 để làm cơ sở quyết toán thuế.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi cho thắc mắc của anh, cảm ơn anh đã tin tưởng Công ty Luật minh Khuê

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân ? Quyết toán thuế TNCN