Nếu bạn đang băn khoăn về cách tính thuế thu nhập cá nhân từ những món quà nhận được, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về quy định và cách tính toán một cách đơn giản và chính xác.

 

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng của nhân viên được quy định như thế nào?

Căn cứ vào quy định tại khoản 10 Điều 2 của Thông tư 111/2013/TT-BTC, có quy định chi tiết về khoản thu nhập từ quà tặng chịu thuế thu nhập cá nhân.

Theo quy định này, khoản thu nhập từ nhận quà tặng là một khoản thu nhập của cá nhân, đối tượng thu nhập có thể bao gồm cả cá nhân trong và ngoài nước. Để hiểu rõ hơn về khái niệm và phạm vi của khoản thu nhập này, ta cần xem xét từng trường hợp cụ thể:

a) Khi nhận quà tặng là chứng khoán, bao gồm các loại cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác như quy định trong Luật Chứng khoán, hoặc cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thì khoản thu nhập này sẽ nằm trong diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

b) Trong trường hợp nhận quà tặng là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bao gồm các loại vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân, vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật, hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân, thì khoản thu nhập này cũng sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

c) Khi nhận quà tặng là bất động sản, bao gồm các loại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai, kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai, quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước, các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này, thì cá nhân nhận quà tặng này cũng phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

d) Trường hợp nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như ô tô, xe gắn máy, xe mô tô, tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, kể cả du thuyền, tàu bay, súng săn, súng thể thao, thì khoản thu nhập này cũng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài những quy định cơ bản trên, Cục thuế Hà Nội đã hướng dẫn rõ trong Công văn 46550/CTHN-TTHT năm 2022 rằng, khi doanh nghiệp tặng quà cho nhân viên và quà tặng này thuộc một trong những loại quà như chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản hoặc các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước, thì doanh nghiệp cần nộp thuế thu nhập cá nhân tương ứng.

 

2. Tặng quà cho nhân viên nhưng bản chất vẫn là tiền lương, tiền công thì có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?

Dựa vào quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm nhiều loại, trong đó đáng chú ý là thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức. Thêm vào đó, các khoản lợi ích khác cũng được xem xét là một phần của thu nhập chịu thuế.

Cụ thể, các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động có thể bao gồm: tiền hỗ trợ trong các ngày nghỉ, lễ; việc thuê các dịch vụ tư vấn, thuê người khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi trả cho nhân viên giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, và người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng.

Doanh nghiệp khi chi trả các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền nhưng có tính chất tương đương với tiền lương, tiền công như đã nêu ở trên, thì khoản thu nhập này vẫn được tính vào tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành. Điều này đã được hướng dẫn tại Công văn 46550/CTHN-TTHT năm 2022 của Cục thuế Hà Nội, tạo sự minh bạch và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thực hiện đúng quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

 

3. Mức thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với thu nhập từ quà tặng năm 2023?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 23 của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, đã được sửa đổi bằng khoản 7 Điều 2 của Luật Thuế sửa đổi năm 2014, đây là quy định quan trọng về việc áp dụng biểu thuế toàn phần vào năm 2023.

Thu nhập tính thuế

Thuế suất (%)

a) Thu nhập từ đầu tư vốn

5

b) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

 

5

c) Thu nhập từ trúng thưởng

10

d) Thu nhập từ thừa kế, quà tặng

10

đ) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này

20

 

0.1

e) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

2

Điều này đặc biệt liên quan đến thu nhập từ quà tặng dành cho nhân viên, mà thu nhập này sẽ thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (nhưng không được coi là tiền lương hay tiền công). Theo quy định, mức thuế toàn phần đối với khoản thu nhập này là 10%.

Điều này đồng nghĩa rằng, nếu một cá nhân nhận được các loại quà tặng không phải tiền lương hay tiền công từ công ty hoặc tổ chức khác, thì mức thuế sẽ được áp dụng trực tiếp là 10% trên số tiền quà tặng đó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm tự khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân tương ứng cho số tiền quà tặng đã nhận.

Mức thuế toàn phần 10% này sẽ áp dụng vào năm 2023 và tiếp tục làm căn cứ pháp lý quan trọng cho việc xác định và tính toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quà tặng trong thời gian tới. Việc chính xác và đúng đắn trong việc thực hiện nộp thuế sẽ giúp đảm bảo tuân thủ pháp luật, đồng thời tối ưu hóa sự thụ đắc nhận và cung cấp quà tặng từ phía các doanh nghiệp và tổ chức.

 

4. Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng đơn giản, chính xác

Theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC, việc tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận quà tặng được thực hiện dựa trên một công thức cụ thể. Cụ thể, thuế thu nhập cá nhân phải nộp được tính bằng cách nhân thu nhập tính thuế với mức thuế suất là 10%.

Trong quy định này, có một số điểm cần lưu ý. Đầu tiên, mức thuế suất áp dụng cho thu nhập từ quà tặng là 10%, và thu nhập tính thuế TNCN từ quà tặng là phần giá trị tài sản quà tặng vượt quá 10 triệu đồng mỗi lần nhận.

Khi tính toán giá trị tài sản quà tặng, các trường hợp cụ thể được quy định như sau:

  1. Đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán: Giá trị tài sản quà tặng là giá trị chứng khoán tại thời điểm đăng ký chuyển quyền sở hữu. Thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là chứng khoán là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt quá 10 triệu đồng tính trên toàn bộ các mã chứng khoán nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào. Đối với chứng khoán giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, giá trị căn cứ vào giá tham chiếu tại thời điểm đăng ký quyền sở hữu chứng khoán, và đối với chứng khoán không thuộc trường hợp trên, căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty phát hành loại chứng khoán đó tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu chứng khoán.
  2. Đối với thừa kế, quà tặng là vốn góp trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh: Giá trị để tính thuế là giá trị của phần vốn góp dựa trên giá trị sổ sách kế toán của công ty tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp.
  3. Đối với tài sản thừa kế, quà tặng là bất động sản: Giá trị bất động sản được xác định theo quy định cụ thể. Nếu là quyền sử dụng đất, giá trị quyền sử dụng đất căn cứ vào Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm đăng ký quyền sử dụng bất động sản. Nếu là nhà và công trình kiến trúc trên đất, giá trị bất động sản căn cứ vào quy định của cơ quan quản lý Nhà nước và tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản ban hành bởi cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, cũng như giá trị còn lại của nhà, công trình kiến trúc tại thời điểm đăng ký quyền sở hữu.
  4. Đối với thừa kế, quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước: Giá trị tài sản được xác định trên cơ sở bảng giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quà tặng.

Để xác định thời điểm tính thuế TNCN đối với quà tặng, theo khoản 3 Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thời điểm xác định là thời điểm cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản quà tặng.

*Lưu ý: Cá nhân có thu nhập từ nhận quà tặng phải khai thuế theo từng lần phát sinh, kể cả trường hợp được miễn thuế. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân trong việc xử lý thu nhập từ nhận quà tặng.

Công ty Luật Minh Khuê rất vui được chia sẻ những thông tin tư vấn hữu ích đến quý khách hàng, và chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ trong mọi vấn đề pháp lý hoặc câu hỏi mà quý khách có thể đang đối diện.

Với cam kết mang đến dịch vụ tư vấn chất lượng và tiện lợi, chúng tôi đã tạo ra Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến, nơi quý khách có thể dễ dàng liên hệ qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia pháp lý của chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ giải quyết mọi thắc mắc của quý khách hàng.

Nếu quý khách ưa thích gửi yêu cầu chi tiết qua email, chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp nhận thông tin của quý khách tại địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ các yêu cầu và mong muốn của quý khách hàng.

Chúng tôi luôn đặt lợi ích của quý khách hàng lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực để mang đến sự hài lòng và hiệu quả trong mọi dịch vụ tư vấn pháp luật. Sự hợp tác và tin tưởng của quý khách hàng là nguồn động lực lớn để chúng tôi tiếp tục phát triển và cung cấp dịch vụ tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn!