Kinh Kính thưa quý khách hàng!

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của quý khách liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG YÊU CẦU

Kính gửi : Luật Minh Khuê!

Mong công ty giải đáp giúp cho công ty tôi nội dung sau, công ty tôi là Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại ABCAF thành lập đã gần 20 năm, hoạt động trong nhiều lĩnh vực: Vận tải, thủy lợi,....

Bên B: Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại ABCAF

Bên A: Công ty CP Thiết bị điện ASDF

Bên A và Bên B đồng ý ký hợp đồng liên kết số: 01 ngày 13/07/2008 với nội dung Hợp đồng là: Bên A đồng ý cho Bên B sử dụng 5.000m2 đất nằm trong diện tích đất của Bên A đã được UBND tỉnh A123 cho thuê theo QĐ số: 16xx/QĐ-UBND ngày 12/06/2008, thời hạn đến hết ngày 20/12/2056 (được sử dụng 49 năm).

Bên B mới sử dụng đến năm 2021 là 13 năm thì Bên A và Bên B thống nhất thanh lý Hợp đồng liên kết nêu trên, bên A đồng ý bồi thường chấm dứt hợp đồng liên kết 01 và thanh toán cho bên B số tiền là: 50 tỷ VNĐ.

Vậy khi Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại ABCAF được số tiền bồi thường 50 tỷ của bên A thanh toán thì Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại ABCAF có phải xuất hóa đơn đầu ra cho Công ty CP thiết bị điện CP Thiết bị điện ASDF không? Và Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại ABCAF có phải nộp vào Ngân sách Nhà nước những loại thuế nào không?

>> Xem thêm:  Dịch vụ kế toán thuế uy tín, chuyên nghiệp cho doanh nghiệp

Mong luật sư sớm phản hồi!

Cảm ơn Luật sư!

TRẢ LỜI:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; (Sau đây gọi tắt là Luật thuế giá trị gia tăng 2008);

- Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế giá trị gia tăng và nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành;

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008; (Sau đấy gọi tắt là Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008;

- Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành;

- Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành;

>> Xem thêm:  Thuế quan là gì ? Nguồn của pháp luật thuế là gì ? Quy định pháp luật về thuế quan

- Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại nghị định quy định về thuế do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành;

- Các văn bản pháp luật khác;

NỘI DUNG TƯ VẤN

Theo quy định tại Điều 2 Luật thuế giá trị gia tăng 2008, Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định...

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót mới nhất năm 2021

Theo quy định này, công ty Quý khách nhận được khoản bồi thường bằng tiền từ Công ty CP Thiết bị điện ASDF. Khoản tiền này thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng. Khi nhận khoản tiền bồi thường này, công ty Quý khách lập chứng từ thu theo quy định.

Kết luận: Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại ABCAF không phải xuất hóa đơn cho Công ty CP Thiết bị điện ASDF. Khi nhận khoản bồi thường này, Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại ABCAF lập chứng từ thu theo quy định.

Đối với khoản tiền bồi thường mà Công ty CP Thiết bị điện ASDF thanh toán cho công ty Quý khách, đây là khoản tiền khác thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khoản 2 Điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

Khoản 13 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định thu nhập khác như sau:

“Điều 7. Thu nhập khác

13. Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh cao hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (các khoản phạt này không thuộc các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính), sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác.

Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh thấp hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (các khoản phạt này không thuộc các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính), sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính giảm trừ vào thu nhập khác. Trường hợp đơn vị trong năm không phát sinh thu nhập khác thì được giảm trừ vào thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường nêu trên không bao gồm các khoản tiền phạt, tiền bồi thường được ghi giảm giá trị công trình trong giai đoạn đầu tư.”

Do đó, theo quy định này thu nhập từ khoản bồi thường từ Công ty CP Thiết bị điện ASDF thanh toán cho công ty Quý khách là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký kinh doanh spa, dịch vụ làm đẹp ? Điều kiện kinh doanh dịch vụ spa ?

Thuế thu nhâp doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế.

Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định:

Điều 17. Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

Đối với những doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật (như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và các trường hợp khác theo quy định) thì doanh nghiệp căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.

Đối với những doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính quý thì doanh nghiệp căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.

Theo quy định này căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế

Ngoài ra, Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC, Điều này được sửa đổi bởi Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định:

2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai theo từng lần phát sinh, khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.

>> Xem thêm:  Làm mã số thuế cho hộ kinh doanh cá thể thì thủ tục thực hiện như thế nào ?

Các trường hợp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh:

- Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản áp dụng đối với doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản và doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản nếu có nhu cầu.

- Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn.”

Kết luận: Thu nhập từ khoản bồi thường từ Công ty CP Thiết bị điện ASDF thanh toán cho Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại ABCAF là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Không phải kê khai tính thuế riêng theo từng lần phát sinh, mà kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong kỳ.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi vềTư vấn về thuế”. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và hồ sơ do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để quý khách tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn Pháp luật

Công ty Luật TNHH Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Thông tin người nộp thuế là thông tin nào?

Trả lời:

Thông tin người nộp thuế là thông tin về người nộp thuế và thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế do người nộp thuế cung cấp, do cơ quan quản lý thuế thu thập được trong quá trình quản lý thuế.

Câu hỏi: Nội dung quản lý thuế gồm những nội dung gì?

Trả lời:

Nội dung quản lý thuế

1. Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế.

2. Hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế.

3. Khoanh tiền thuế nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; miễn tiền chậm nộp, tiền phạt; không tính tiền chậm nộp; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ.

4. Quản lý thông tin người nộp thuế.

5. Quản lý hóa đơn, chứng từ.

6. Kiểm tra thuế, thanh tra thuế và thực hiện biện pháp phòng, chống, ngăn chặn vi phạm pháp luật về thuế.

7. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

8. Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế.

9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế.

10. Hợp tác quốc tế về thuế.

11. Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Câu hỏi: Nguyên tắc quản lý thuế?

Trả lời:

Nguyên tắc quản lý thuế

1. Mọi tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của luật.

2. Cơ quan quản lý thuế, các cơ quan khác của Nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý thu thực hiện việc quản lý thuế theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý thuế; áp dụng các nguyên tắc quản lý thuế theo thông lệ quốc tế, trong đó có nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế, nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế và các nguyên tắc khác phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

5. Áp dụng biện pháp ưu tiên khi thực hiện các thủ tục về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan và quy định của Chính phủ.