Trong thời gian này, em tôi có đến nhà trưởng thôn xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì được trưởng thôn trả lời là : "mầy về kêu má mầy qua đóng tiền cho tao thì tao mới kí cho". Tôi có trả lời rằng: "con thấy hai việc này không liên quan với nhau, theo hiểu biết của con việc kí vào giấy xác nhận này không liên quan tới việc đóng tiền hay không, việc đó là giữa chú với ba má con". Sau đó trưởng thôn có nói: " tao không kí, nhà mầy đóng tiền thì tao mới kí". Tôi có nói: "chú nói vậy thì không đúng, theo hiểu biết về pháp luật, con thấy hai việc này không liên quan với nhau. Đó là việc của chú với ba má con, còn đây ( kí vào giấy xác nhận tình trạng hôn nhân) là việc của chú với em con". Sau đó trưởng thôn có nói: " không kí, khi nào đóng tiền thì kí, không thì thôi". Tôi nói: " chú làm vậy là quá đáng rồi". Chú trả lời : "mầy ngon thì viết đơn kiện đi, xong xuôi thì mới được kí". Vợ chú mới nói thêm: "mầy nhỏ biết gì mà nói".

Sau nhiều lần qua nhà nhưng không được tôi đem đơn xác nhận tình trạng hôn nhân lên xã để giải quyết.  Xã cho gọi ba tôi lên để vận động đóng tiền và kêu ba tôi quay về thôn, nhà tôi có trình bày rằng: "nhiều lần tới nhà trưởng thôn mà không được nên mới đem đến xã". Xã trả lời rằng "nên đóng tiền để được kí, ít nhiều gì cũng đóng đi để trưởng thôn kí cho". Sau nhiều lần thuyết phục rằng còn khuất mắc và trưởng thôn không giải quyết nên mới nhờ đến xã. Sau đó xã có hứa là hôm sau lên để chờ chủ tịch xem xét giải quyết. Kính thưa công ty luật minh khuê.

Xin công ty tư vấn giúp tôi vài vấn đề cụ thể sau:

- Có hay không sự liên quan giữa việc đóng tiền mà xã vận động dân đóng góp để làm đường và lắp đèn chiếu sáng. Khi chưa đóng tiền mà xã vận động thì nhà tôi xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và những việc tương tự có được thôn, xã giải quyết hay không ?

- Việc vận động nhân dân đóng tiền bê tông hóa và lắp đèn chiếu sáng có bắt buộc hay không. Nếu khó khăn thì không đóng có được không ạ ?

Kính mong công ty tư vấn cụ thể giúp tôi ạ. Xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

 

Luật sư trả lời:

Trước hết cần phải khẳng định với bạn rằng: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và việc đóng góp làm đường, lắp đèn chiếu sáng không hề có mối liên hệ gì với nhau. Đây là hai thủ tục, hoạt động riêng biệt.

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mới năm 2020 ? Thời hạn sử dụng giấy độc thân ?

Theo quy định của Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không thuộc thẩm quyền của thôn, xóm mà thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, cụ thể:

"Điều 21. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

2. Quy định tại Khoản 1 Điều này cũng được áp dụng để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu."

Với khoản đóng góp làm đường và lắp đèn, theo quy định tại Khoản 5 Mục V Quyết định số 1600/QĐ-TTg thì đây là khoản không bắt buộc phải đóng, việc đóng góp phụ thuộc vào việc vận động nhân dân tự nguyện đóng, cụ thể:

"...5. Cơ chế hỗ trợ:

a) Hỗ trợ 100% từ ngân sách Nhà nước cho tất cả các xã để thực hiện: Công tác quy hoạch; tuyên truyền; đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng, người dân và cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp; đào tạo nghề cho lao động nông thôn (thuộc phạm vi của Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

b) Hỗ trợ một phần từ ngân sách Nhà nước cho các xã để thực hiện: Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông thôn, xóm, giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi nội đồng, trường học, trạm y tế xã, trung tâm thể thao, nhà văn hóa xã, khu thể thao, nhà văn hóa thôn, bản, các công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư, cải tạo nghĩa trang, cảnh quan môi trường nông thôn, cải tạo, mở rộng, nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn; hoàn thiện, xây mới hệ thống chợ, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo quy định, hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản, phát triển sản xuất và dịch vụ, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, hỗ trợ cho xây dựng các trung tâm bán hàng hiện đại ở cấp xã, hỗ trợ phát triển hợp tác xã (theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ), hỗ trợ thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ), kinh phí vận hành Quỹ xây dựng nông thôn mới.Đối với các xã thuộc các huyện nghèo trong Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 100% cho các nội dung nêu trên.

Đối với các xã còn lại: Căn cứ Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016- 2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều kiện thực tế của các địa phương và nhu cầu hỗ trợ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể.

c) Đối với vật liệu xây dựng, giống cây trồng, vật nuôi và những hàng hóa khác (do người dân trực tiếp làm ra) khi mua trực tiếp của dân để sử dụng vào các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì giá cả phải phù hợp mặt bằng chung của thị trường trên địa bàn cùng thời điểm; chứng từ để thanh toán là giấy biên nhận mua bán với các hộ dân, có xác nhận của trưởng thôn nơi bán, được Ủy ban nhân dân xã xác nhận.

d) Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo Chương trình các cấp ở địa phương được trích 1,0 - 1,5% nguồn ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình để hỗ trợ chi cho: Hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổ chức họp triển khai, sơ kết, tổng kết thực hiện chương trình, công tác phí cho cán bộ đi dự các hội nghị, tập huấn của Trung ương, tỉnh, huyện và trang thiết bị văn phòng cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo và cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp; tổ chức khảo sát, thẩm định xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cụ thể kinh phí cho Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương. Căn cứ vào tình hình cụ thể và khả năng ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh có thể hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho cơ quan chỉ đạo Chương trình từ nguồn ngân sách địa phương.

đ) Nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình từ ngân sách đều phải quản lý và thanh toán tập trung, thống nhất qua Kho bạc Nhà nước. Đối với các nguồn đóng góp bằng hiện vật và ngày công lao động hoặc công trình hoàn thành, căn cứ đơn giá hiện vật và giá trị ngày công lao động, để hạch toán vào giá trị công trình, dự án để theo dõi, quản lý, không hạch toán vào thu, chi ngân sách nhà nước.

e) Kinh phí duy tu, bảo dưỡng và vận hành các công trình đầu tư sau khi đã hoàn thành đưa vào sử dụng: Khoảng 6% vốn đầu tư xây dựng cơ bản của từng xã.

g) Chính quyền địa phương (tỉnh, huyện, xã) không quy định bắt buộc nhân dân đóng góp, chỉ vận động bằng các hình thức thích hợp để nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương. Cộng đồng và người dân trong xã bàn bạc mức tự nguyện đóng góp cụ thể cho từng dự án, đề nghị Hội đồng nhân dân xã thông qua.

Hộ nghèo tham gia trực tiếp lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương được chính quyền địa phương xem xét, trả thù lao theo mức phù hợp với mức tiền lương chung của thị trường lao động tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân địa phương xem xét, quyết định mức thù lao cụ thể sau khi trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, huyện, xã triển khai thực hiện.

h) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và phân bổ kinh phí (bao gồm kinh phí hỗ trợ của ngân sách Trung ương và nguồn của ngân sách địa phương các cấp) để thực hiện các dự án, nội dung công việc theo quy định..."

Do đó, việc thôn hay xã yêu cầu bạn phải đóng góp tiền làm đường, lắp đèn thì họ mới cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bạn là chưa chính xác, không đúng theo quy định pháp luật.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Xác nhận độc thân, trình tự thủ tục như thế nào? Mẫu tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân