1. Khái niệm quyền tác giả là gì ?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 36/2009/QH12, luật số 42/2019/QH14 và Luật số 07/2022/QH15 định nghĩa quyền tác giả được quy định cụ thể như sau:

"2. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu".

Như vậy ta có thể hiểu đơn giản quyền tác giả bao gồm những quyền cụ thể do pháp luật trao đổi cho tác giả hay chủ sở hữu của một tác phẩm về việc đặt tên sản phẩm, đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; Sao chép, điều chỉnh hay truyền tải, phổ biến tác phẩm đến với công chúng bằng việc cho phép người khác tham gia vào quá trình khai thác tác phẩm.

Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, văn học dân gian, khoa học, sách giáo khoa, bài giảng, bài phát biểu, tác phẩm báo chí, âm nhạc, sân khấu, nghệ thuật dân gian, điện ảnh, kiến trúc, tạo hình, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, bản đồ họa, sơ đồ, bản vẽ công trình, chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu... và tác phẩm phái sinh (nếu không gây phương hại đến quyền tác giả của tác phẩm gốc).

Ngoài ra, Quyền tác giả đối với sản phẩm quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, năm 2019 và năm 2022 bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

2. Đăng ký bản quyền tác giả là gì ?

Đăng ký bản quyền tác giả là hoạt động nhằm đánh dấu quyền sở hữu của mình đối với tác phẩm do mình tạo ra. quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã được công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký. việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả sẽ đồng nghĩa với việc tuyên bố quyền sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm.

Với tình hình việc sao chép tác phẩm, chiếm dụng, sử dụng tác phẩm của người khác vì mục đích tư lợi diễn ra phổ biến thì việc đăng ký quyền tác giả là rất cần thiết nhằm đảm bảo quyền sở hữu của mình đối với tác phẩm đồng thời ngăn cản những hành vi sử dụng trái phép tác phẩm như ăn trộm, sao chép, lạm dụng tác phẩm vì tư lợi cá nhân.

3. Chủ thể có quyền được đăng ký bản quyền tác giả.

Theo quy định tại pháp luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2009, năm 2019 và năm 2022 thì tại Điều 13 có quy định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm:

- Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra sản phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả;

- Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trên bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam và chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về bản quyền tác giả mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

4. Điều kiện đăng ký bản quyền tác giả tại Vùng Tàu.

Tác phẩm phải được sáng tạo trực tiếp bởi tác giả bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức nào;

Tác phẩm phải được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định như: tác phẩm văn học thể hiện dưới dạng viết, tác điện ảnh được thể hiện qua nhưng thước phim, tác phẩm nhiếp ảnh thể hiện qua những tấm ảnh,…

5. Tại sao phải đăng ký bản quyền tác giả tại Vùng Tàu.

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là bằng chứng tốt nhất chứng minh quyền sở hữu của tác giả đối với tác phẩm trong trường hợp có tranh chấp xảy ra. Cụ thể là:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 thì:

“Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.”

Theo đó, Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là bằng chứng mặc nhiên xác nhận tư cách và quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm đã đăng ký. Nếu tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả không đăng ký quyền tác giả thì khi có tranh chấp xảy ra, các chủ thể này phải có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả của mình đối với tác phẩm đó, tức phải tự mình cung cấp các tài liệu, chứng cứ để chứng minh quyền tác giả của mình đối với tác phẩm. Trong nhiều trường hợp, việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả chứng minh quyền của mình là rất khó, thậm chí không thể chứng minh được mình là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm có tranh chấp.

Thủ tục đăng ký quyền tác giả không quá phức tạp và chi phí rất nhỏ so với lợi ích thiết thực mang lại. Vì vậy, khi sáng tạo ra tác phẩm có giá trị thương mại và có nhiều khả năng bị sử dụng trái phép, chiếm đoạt thì tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nên nhanh chóng thực hiện đăng ký quyền tác giả.

Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền cũng là một loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tác phẩm, được sử dụng khi định giá tài sản của công ty trong trường hợp cổ phần hóa, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Đăng ký quyền tác giả hay còn gọi là đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả là việc làm cần thiết để đảm bảo cho người sáng tạo ra tác phẩm chống lại các hành vi sử dụng trái phép tác phẩm như: ăn trộm, sao chép, lạm dụng tác phẩm đó.

Việc bảo hộ quyền tác giả góp phần thúc đẩy và khuyến khích mọi nỗ lực sáng tạo của mỗi cá nhân, tổ chức trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học, làm giàu thêm các thành tựu văn hoá, khoa học và nghệ thuật; bởi vì nó đem lại cho những người sáng tạo sự động viên về tinh thần và những lợi ích vật chất từ việc khai thác tác phẩm bù đắp những chi phí đã phải bỏ ra cho việc sáng tạo tác phẩm đó.

Như vậy, việc bảo hộ quyền tác giả cũng cho phép phát triển sự tiếp cận các nền văn hoá, tri thức khắp nơi trên thế giới.

6. Hồ sơ thực hiện đăng ký bản quyền tác giả tại Vũng Tàu.

Để đảm bảo hồ sơ đăng ký bản quyền tại Vũng Tàu nói riêng và trên toàn quốc nói chung là hợp lệ, khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả theo mẫu số 01 Thông tư số 08/2016/ TT-BVHTTDL:

– Hai bản sao tác phẩm hoặc ảnh chụp không gian ba chiều của tác phẩm cồng kềnh đăng ký quyền tác giả;

– Văn bản uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được ủy quyền;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu có các đồng chủ sở hữu;

– Các giấy tờ chứng minh nhân thân của cá nhân, tư cách tổ chức nộp hồ sơ.

Hồ sơ sau khi được chuẩn bị đầy đủ như trên, cá nhân, tổ chức nộp tại Cục Bản quyền tác giả để được thẩm định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

7. Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả tại Vũng tàu.

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả tại Vũng tàu sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị mẫu tác phẩm dự kiến đăng ký bản quyền.

Ở bước công việc này, bạn phải xác định loại hình tác phẩm sẽ được bảo hộ quyền tác giả. Như đã nói ở trên, loại hình tác phẩm đăng ký quyền tác giả sẽ được chia thành nhiều đối tượng khác nhau và tùy vào từng tác phẩm sẽ được đăng ký dưới hình thức khác nhau. Ví dụ: bài hát sẽ được đăng ký dưới hình thức đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc hoặc phần mềm máy tính sẽ được đăng ký dưới loại hình là tác phẩm chương trình máy tính.

Song song đó là chuẩn bị các tài liệu xác lập quyền sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu và quá trình hình thành tác phẩm đúng thực tế.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền tác giả.

Bước 3: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền tác giả.

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc ỦY QUYỀN cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký bản quyền tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả ở Hà Nội. Khách hàng ở các tỉnh miền Nam và miền Trung khi có nhu cầu có thể đăng ký tại văn phòng giao dịch Cục Bản quyền tác giả ở TP.HCM và Đà Nẵng.

Hồ sơ đăng ký bản quyền có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới 1 trong 03 địa chỉ nêu trên. Tuy nhiên, để tránh những phát sinh không cần thiết và trong trường hợp có điều kiện, chủ đơn vẫn nên nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký bản quyền tới các cơ quan nêu trên.

Bước 4: Đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận quyền tác giả do cục bản quyền cấp.

Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ được nộp và được Cục bản quyền tác giả chấp nhận hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu, sai sót cần điều chỉnh Cục Bản quyền tác giả sẽ có thông báo.

Xem thêm: Đăng ký bản quyền tác giả online nhanh nhất năm 2023? Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số; 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác từ bạn! Trân trọng./.