Vậy nên đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ nào để bảo hộ sản phẩm này (vd như đăng ký giải pháp hữu ích hay là các hình thức sỡ hữu trí tuệ khác).

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ của công ty Luật Minh Khuê.

Đăng Ký Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Dịch vụ tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005

2.. Luật sư tư vấn:

Với trường hợp trên, quý công ty nên đăng kí bảo hộ dưới dạng sáng chế. Khoản 12 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định: "12. Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên."

1. Những tài liệu cần chuẩn bị cho việc nộp đơn sáng chế

>> Xem thêm:  Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam, uy tín và chất lượng

1.1.  Bản mô tả sáng chế:

- Phần mô tả thuộc bản mô tả sáng chế phải bộc lộ hoàn toàn bản chất của giải pháp kỹ thuật được đăng ký. Trong phần mô tả phải có đầy đủ các thông tin đến mức căn cứ vào đó, bất kỳ người nào có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng đều có thể thực hiện được giải pháp đó; phải làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp của giải pháp kỹ thuật (nếu văn bằng bảo hộ yêu cầu được cấp là Bằng độc quyền sáng chế); làm rõ tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp của giải pháp kỹ thuật (nếu văn bằng bảo hộ yêu cầu được cấp là Bằng độc quyền giải pháp hữu ích);

- Phần mô tả phải bao gồm các nội dung sau đây:

        + Tên sáng chế: thể hiện vắn tắt đối tượng hoặc các đối tượng được đăng ký. Tên sáng chế phải ngắn gọn và không được mang tính khuếch trương hoặc quảng cáo;

        + Lĩnh vực sử dụng sáng chế: lĩnh vực trong đó đối tượng được sử dụng hoặc liên quan;

        + Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế: tình trạng kỹ thuật thuộc lĩnh vực nói trên tại thời điểm nộp đơn (các đối tượng tương tự đã biết, nếu có);

        + Bản chất kỹ thuật của sáng chế: bản chất của đối tượng, trong đó phải nêu rõ các dấu hiệu (đặc điểm) tạo nên đối tượng và phải chỉ ra các dấu hiệu (đặc điểm) mới so với các giải pháp kỹ thuật tương tự đã biết;

        + Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);

        + Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế;

        + Ví dụ thực hiện sáng chế;

>> Xem thêm:  Sở hữu trí tuệ là gì ? Quyền sở hữu trí tuệ là gì ? Bảo vệ quyền SHTT

        + Những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được;

1.2. Yêu cầu bảo hộ,

- Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của đối tượng yêu cầu được bảo hộ và phải phù hợp với các quy định sau đây:

- Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ phải được phần mô tả minh họa một cách đầy đủ, bao gồm các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản cần và đủ để xác định được đối tượng, để đạt được mục đích đề ra và để phân biệt đối tượng với đối tượng đã biết.

- Các dấu hiệu kỹ thuật trong phạm vi (yêu cầu) bảo hộ phải rõ ràng, chính xác và được chấp nhận trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

- Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ không được viện dẫn đến phần mô tả và hình vẽ, trừ trường hợp viện dẫn đến những phần không thể mô tả chính xác bằng lời, như trình tự nucleotit và trình tự axit amin, nhiễu xạ đồ, giản đồ trạng thái....

- Nếu đơn có hình vẽ minh hoạ yêu cầu bảo hộ thì dấu hiệu nêu trong phạm vi (yêu cầu) bảo hộ có thể kèm theo các số chỉ dẫn, nhưng phải đặt trong ngoặc đơn. Các số chỉ dẫn này không được coi là làm giới hạn phạm vi (yêu cầu) bảo hộ.

- Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ nên (nhưng không bắt buộc) được thể hiện thành hai phần: "Phần giới hạn" và "Phần khác biệt", trong đó: "Phần giới hạn" bao gồm tên đối tượng và những dấu hiệu của đối tượng đó trùng với các dấu hiệu của đối tượng đã biết gần nhất và được nối với "Phần khác biệt" bởi cụm từ "khác biệt ở chỗ" hoặc "đặc trưng ở chỗ" hoặc các từ tương đương; "Phần khác biệt" bao gồm các dấu hiệu khác biệt của đối tượng so với đối tượng đã biết gần nhất và các dấu hiệu này kết hợp với các dấu hiệu của "Phần giới hạn" cấu thành đối tượng yêu cầu bảo hộ.

1.3. Bản tóm tắt sáng chế:

         Bản tóm tắt sáng chế được dùng để mô tả một cách vắn tắt (không quá 150 từ) về bản chất của sáng chế. Bản tóm tắt phải bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của giải pháp kỹ thuật nhằm mục đích thông tin. Bản tóm tắt có thể có hình vẽ, công thức đặc trưng.

>> Xem thêm:  Sở hữu trí tuệ là gì ? Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về quyền Sở hữu trí tuệ ?

1.4. Các hình vẽ, ảnh chụp minh họa giải pháp kỹ thuật.

1.5. Cần chuẩn bị phân loại sáng chế quốc tế (IPC) theo Bảng Phân loại Sáng chế quốc tế của WIPO.

1.6. Cần cung cấp tên, địa chỉ của chủ đơn và các tác giả sáng chế, trong đó:

- Nếu chủ đơn là cá nhân thì tên và địa chỉ ghi theo chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu;

- Nếu chủ đơn là tổ chức thì tên và địa chỉ ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

1.7.Tài liệu tối thiểu để nộp đơn đăng ký sáng chế: 

Để nộp đơn đăng ký sáng chế vào Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn/đại diện người nộp đơn phải nộp các tài liệu sau đây:

- Tờ khai đăng ký sáng chế;

- Bản mô tả, hình vẽ, yêu cầu bảo hộ, tóm tắt của sáng chế;

- Giấy ủy quyền (nếu đơn được nộp qua đại diện Sở hữu Trí tuệ);

>> Xem thêm:  Xử lý trường hợp tên doanh nghiệp vi phạm quy định về sở hữu công nghiệp như thế nào ?

- Chứng từ nộp lệ phí.

2. Chi phí và lệ phí

- Lệ phí nộp đơn cho các điểm yêu cầu bảo hộ độc lập thứ nhất;

- Lệ phí nộp đơn cho bản mô tả từ trang thứ 6 trở đi;

- Lệ phí công bố đơn;

- Lệ phí công bố đơn bổ sung từ hình thứ 2 trở đi;

- Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung;

- Phí thẩm định nội dung.

Ngoài ra, nếu đơn xin hưởng quyền ưu tiên thì người nộp đơn sẽ phải nộp lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Đăng Ký Quyền Sở Hữu Trí Tuệ. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

>> Xem thêm:  Giải đáp về thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ?

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp (licence, franchising)