1. Đăng ký nhãn hiệu độc quyền máy tính là gì? 

Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục hành chính do cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền tiến hành. Hình thức đăng ký nhãn hiệu là ghi nhận nhãn hiệu và chủ sở hữu vào sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu. Nhãn hiệu được đăng ký trên cơ sở kết quả xem xét đơn của người nộp đơn, căn cứ vào các quy định của pháp luật về hình thức và nội dung đơn. Việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền có ý nghĩa thừa nhận quyền sở hữu đối với nhãn hiệu. Nhãn hiệu được coi là tài sản vô hình của doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân. Do vậy, việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền nhằm bảo về tài sản Sở hữu trí tuệ đối của mỗi cá nhân, tổ chức.

Nhãn hiệu cho thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm máy tính là một dấu hiệu đặc biệt phân biệt thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm của công ty bạn với các sản phẩm của các công ty khác, tổ chức khác hay cá nhân khác trên thị trường. Nhãn hiệu đó có thể được thể hiện ở dạng hình thức là chữ cái, hình vẽ, sơ đồ hoặc hình ảnh với những màu sắc khác nhau. 

 

2. Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính là gì?

Phần mềm máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng lệnh, mã, lược đồ hoặc một dạng bất kỳ khác khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc đạt được một kết quả cụ thể. Đăng ký bản quyền phần mềm sẽ giúp bạn bảo hộ được phần mềm máy tính của mình. Theo luật sở hữu trí tuệ, bản quyền phần mềm của tác giả hoặc chủ sở hữu của tác phẩm đối với phần mềm do mình sáng tạo ra. Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu là loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ. Quyền sở hữu trí tuệ phần mềm máy tính chính là quyền tác giả của phần mềm máy tính.

 

3. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền máy tính và đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

3.1 Đăng ký nhãn hiệu cho máy tính (thiết bị công nghệ thông tin).

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu 

Có hai cách tra cứu nhãn hiệu đó là tra cứu sơ bộ và tra cứu chuyên sâu, cụ thể:

- Tra cứu sơ bộ: Nhãn hiệu máy tính của bạn sẽ được tra cứu trong thư viện kỹ thuật số về sở hữu công nghiệp và thời gian tra cứu thường diễn ra trong 1- 2 ngày. Tuy nhiên, tỷ lệ chính xác của kết quả tra cứu khá thấp khoảng 60%.

- Tra cứu chuyên sâu: Nhãn hiệu máy tính của bạn sẽ được tư vấn và tra cứu bởi các chuyên viên trên cục sở hữu trí tuệ. Thời gian tra cứu sẽ diễn ra trong khoảng từ 5 - 7 ngày với tỷ lệ chính xác cao đến 90%.

Bước 2: Nộp hồ sơ 

Người nộp hồ sơ có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho máy tính trực tiếp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền - Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hà Nội.

Hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu);
 • Mẫu nhãn hiệu muốn đăng ký bảo hộ ( 07 mẫu nhãn) trong đó 02 mẫu dán lên 02 bộ tờ khai, 05 mẫu tách riêng nộp kèm theo hồ sơ;
 • Tài liệu xác nhận về xuất xứ hàng hóa, giải thưởng, huy chương, nếu trên nhãn hiệu công ty bạn muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có chứa đựng các thông tin đó;
 • Bản gốc giấy ủy quyền, trong trường hợp đơn nộp thông qua đại diện;
 • Chứng từ nộp phí nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Bước 3: Thẩm định yêu cầu về hình thức

Thời gian xử lý thẩm định yêu cầu về hình thức thường từ 1 - 2 tháng kể từ ngày nộp đơn. Trong giai đoạn này, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ đánh giá đơn đăng ký nhãn hiệu của bạn theo yêu cầu về hình thức như đối tượng loại trừ, quyền áp dụng... Dựa trên đánh giá này; cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ đưa ra quyết định về việc đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ hay không hợp lệ.

Bước 4: Công bố đơn 

Sau khi được quyết định là đơn đăng ký hợp lệ, đơn đăng ký nhãn hiệu của bạn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong vòng 2 tháng kể từ ngày ra quyết định. Thông tin sẽ được công bố bao gồm mẫu nhãn hiệu, danh sách các sản phẩm kèm theo nhãn hiệu, thông tin của chủ sở hữu và người nộp đơn.

Bước 5: Thẩm định nội dung 

Thời gian xử lý thẩm định nội dung là từ 9 - 12 tháng kể từ ngày công bố đơn. Trong giai đoạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định về đơn đăng ký nhãn hiệu của bạn về mặt nội dung của nhãn hiệu, chuyên viên có thẩm quyền sẽ quyết định xem nhãn hiệu của bạn có giống với những nhãn hiệu khác đã được bảo hộ hay không.

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp trong vòng 1 tháng kể từ ngày bạn thanh toán tất cả các khoản phí, lệ phí theo quy định đầy đủ và đúng hạn.

Hồ sơ sẽ được nộp tại Cục Bản quyền tác giả, địa chỉ: Số 33, ngõ 294, phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

 

3.2 Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị những tài liệu cần thiết để tiến hành đăng ký bản quyền phần mềm máy tính. Soạn hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm. Hồ sơ được soạn thảo bởi người có chuyên môn về sở hữu trí tuệ để đảm bảo tính chính xác về hồ sơ tránh những trường hợp sau khi nộp hồ sơ lên Cục bản quyền lại bị trả về do lỗi thiếu sót hoặc sai thông tin trên hồ sơ.

Hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm (theo mẫu);
 • 02 bản in code phần mềm có đánh số trang và dấu giáp lai hoặc chữ ký của chữ ký của chủ sở hữu đăng ký;
 • 02 bản đĩa CD chứa nội dung phần mềm (bao gồm Code, bản in trang chủ giao diện và chuyên mục phần mềm);
 • Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền (Ủy quyền cho Luật Minh Khuê đại diện đăng ký);
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, thừa kế;
 • Văn bản cam đoan đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung (nếu có).
 • Bản sao CMND/CCCD của các tác giả, giấy cam đoan của các tác giả, bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp chủ sở hữu là tổ chức, quyết định giao việc trong trường hợp chủ sở hữu đăng ký là pháp nhân.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký phần mềm máy tính phần mềm máy tính tới Cục bản quyền tác giả

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm máy tính đầy đủ, chủ sở hữu hoặc đại diện ủy quyền sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cục bản quyền tác giả.

Bước 3: Theo dõi hồ sơ đăng ký tại cục bản quyền tác giả 

Sau khi nộp, người nộp hồ sơ cần theo dõi hồ sơ đăng ký, kịp thời bổ sung, sửa đổi hồ sơ trong trường hợp hồ sơ có những thiếu sót hoặc phải sửa đổi, bổ sung thêm theo yêu cầu của cơ quan đăng ký.

Bước 4: Thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm 

Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cơ quan đăng ký sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cho phần mềm, ngược lại hồ sơ cần bổ sung hoặc không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký, cơ quan đăng ký sẽ ra thông báo bổ sung hồ sơ hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền cho phần mềm.

Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính sẽ giúp chủ sở hữu phần mềm được toàn quyền độc quyền sử dụng phần mềm máy tính do mình sáng tạo ra. Việc đăng ký sẽ giúp chủ sở hữu chứng minh được quyền của mình đối với phần mềm máy tính và có thể ngăn chặn, xử lý được mọi hành vi xâm phạm quyền đối với sản phẩm phần mềm của bên thứ ba. 

Trong thời hạn từ 01 đến 02 tháng kể từ ngày nhận được đầy đủ các giấy tờ hợp lệ, Luật Minh Khuê sẽ hoàn thành các thủ tục nộp đơn và tiếp nhận giấy đăng ký bản quyền và gửi lại cho khách hàng.

Hồ sơ sẽ được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, địa chỉ: 384-386 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

 

4. Nơi đăng ký nhãn hiệu cho máy tính và đăng ký bản quyền phần mềm máy tính tại Việt Nam?

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài muốn đăng ký nhãn hiệu cho máy tính (thiết bị công nghệ thông tin) và phần mềm máy tính tại Việt Nam sẽ phải nộp đơn thông qua một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp theo luật sở hữu trí tuệ. Công ty Luật Minh Khuê là một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp hợp pháp đã được cấp phép từ tháng 08 năm 2017, với mã đại diện là 226. 

Nhãn hiệu máy tính và phần mềm máy tính của bạn sẽ được đăng ký bởi Phòng sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

Địa chỉ: Phòng 2007, tầng 20, tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Người phụ trách phòng sở hữu trí tuệ của Công ty Luật Minh Khuê:  Luật sư: Tô Thị Phương Dung
Email: [email protected]     Số điện thoại: 0986 386648