1. Nhãn hiệu dịch vụ pháp lý, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ cá nhân và xã hội là gì?

Nhãn hiệu dịch vụ pháp lý, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ cá nhân và xã hội là những dấu hiệu đặc biệt dưới dạng từ, ký tự, ký hiệu hoặc hình vẽ để phân biệt dịch vụ pháp lý, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ cá nhân và xã hội của công ty bạn với các dịch vụ được cung cấp bởi các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác. Các nhãn hiệu có thể được thực hiện bằng một hoặc nhiều màu.

Để được đăng ký và cấp giấy chứng nhận, các dịch vụ áp dụng nhãn hiệu sẽ được phân loại vào các Nhóm phù hợp theo Bảng Phân loại Nice. Các dịch vụ pháp lý, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ cá nhân và xã hội được phân loại vào Nhóm 45 theo Bảng Phân loại Nice. Nhóm này chủ yếu bao gồm:

- Các dịch vụ được cung cấp bởi các luật sư, trợ lý pháp lý, và người bào chữa cá nhân cho các cá nhân, tập thể, tổ chức và doanh nghiệp;

- Dịch vụ điều tra và giám sát liên quan đến an toàn cho người và tài sản hữu hình;

- Dịch vụ cho các cá nhân tham gia các sự kiện xã hội như dịch vụ hộ tống, dịch vụ hôn lễ, dịch vụ tang lễ.

Nhóm 45 đặc biệt không bao gồm các dịch vụ dưới đây:

- Dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ trực tiếp các hoạt động hoặc chức năng mang tính thương mại;

- Dịch vụ liên quan đến tài chính hoặc tiền tệ và dịch vụ bảo hiểm;

- Hộ tống du khách;

- Vận tải có đảm bảo an toàn;

- Dịch vụ giáo dục con người dưới mọi hình thức;

- Biểu diễn của ca sĩ hoặc nghệ sĩ múa;

- Dịch vụ lập trình máy tính để bảo vệ phần mềm;

- Dịch vụ tư vấn bảo mật máy tính và internet và dịch vụ mã hóa dữ liệu;

- Dịch vụ do người khác cung cấp để chăm sóc y tế, chăm sóc vệ sinh hoặc chăm sóc sắc đẹp cho người hoặc động vật;

- Một số dịch vụ cho thuê.

2. Tại sao nên đăng ký nhãn hiệu dịch vụ pháp lý, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ cá nhân và xã hội?

Thị trường dịch vụ pháp lý, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ cá nhân và xã hội đang phát triển một cách mạnh mẽ tại Việt Nam. Ngày càng có nhiều công ty được thành lập và kinh doanh tại thị trường này để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Trong một thị trường cạnh tranh như thế, các công ty nên chú ý hơn trong việc bảo vệ thương hiệu của công ty. Mặc dù đây không phải là một thủ tục bắt buộc theo các quy định hiện hành của luật sở hữu trí tuệ, mọi công ty kinh doanh trên thị trường này nên đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho dịch vụ của mình càng sớm càng tốt để được hưởng những lợi ích tuyệt vời sau đây:

Thứ nhất, sau khi đăng ký nhãn hiệu độc quyền, nhãn hiệu sẽ được pháp luật bảo vệ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ có quyền xử lý hành vi vi phạm của các chủ thể khác nếu họ sử dụng hoặc sao chép nhãn hiệu đã đăng ký mà không có sự đồng ý của bạn. Ngoài ra, các chủ thể khác sẽ không thể đăng ký nhãn hiệu tương tự hoặc giống hệt với nhãn hiệu đã đăng ký của bạn.

Thứ hai, đăng ký nhãn hiệu độc quyền sẽ củng cố vị thế của công ty trên thị trường. Khách hàng sẽ dễ dàng nhận diện nhãn hiệu hơn và có thể phân biệt dịch vụ của công ty với các dịch vụ được cung cấp bởi các công ty khác trên thị trường.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, sau khi được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định trên thị trường, nhãn hiệu có thể trở thành nhãn hiệu nổi tiếng và các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác có thể muốn sử dụng nhãn hiệu. Trong trường hợp này, công ty của bạn có thể kiếm thêm lợi nhuận từ việc chuyển quyền sử dụng hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký.

3. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu dịch vụ pháp lý, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ cá nhân và xã hội như thế nào?

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho các dịch vụ pháp lý, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ cá nhân và xã hội thường bao gồm các giấy tờ và tài liệu như sau:

- 02 bản từ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu số 04-NH (do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành);

- Danh sách các dịch vụ kèm theo nhãn hiệu và Nhóm tương ứng theo Bảng Phân loại Nice;

- 05 mẫu nhãn hiệu (mỗi mẫu có kích thước không vượt quá 80x80mm);

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận, thư xác nhận, thư đồng ý, quyết định hoặc giấy phép thành lập, điều lệ tổ chức để chứng minh quyền đăng ký;

- Biên lai thanh toán phí và lệ phí nhà nước (nếu có);

- Giấy ủy quyền (nếu có);

4. Quy trình đăng ký nhãn hiệu dịch vụ pháp lý, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ cá nhân và xã hội

Để đăng ký nhãn hiệu cho các dịch vụ pháp lý, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ cá nhân và xã hội tại Việt Nam, người nộp đơn phải thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu

Trước khi nộp đơn, người nộp đơn nên thực hiện tra cứu nhãn hiệu để ước tính khả năng đăng ký nhãn hiệu thành công. Có hai phương pháp để tra cứu nhãn hiệu:

- Tra cứu sơ bộ: Nhãn hiệu sẽ được tra cứu trong vòng từ 1 ngày đến 3 ngày để xem có nhãn hiệu nào trong thư viện kỹ thuật số về sở hữu công nghiệp tương tự với nhãn hiệu dự định đăng ký không. Nếu có, bạn sẽ khó thể đăng ký nhãn hiệu này. Tuy nhiên, phương pháp này thường có tỷ lệ chính xác thấp, chỉ khoảng 60%.

- Tra cứu chuyên sâu: Các nhãn hiệu cho các dịch vụ pháp lý, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ cá nhân và xã hội sẽ được tra cứu trong vòng từ 3 ngày đến 7 ngày bởi các chuyên gia sở hữu trí tuệ. Sau khi có kết quả, các chuyên gia sẽ cung cấp tư vấn sơ bộ về khả năng đăng ký nhãn hiệu thành công. Kết quả của phương pháp này sẽ có tỷ lệ chính xác cao (khoảng 98%).

Bước 2: Nộp đơn

Đơn đăng ký nhãn hiệu cho các dịch vụ pháp lý, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ cá nhân và xã hội cần phải nộp tới Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (Cục SHTT) tại thành phố Hà Nội vì đây là cơ quan nhà nước duy nhất có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nộp đơn tới văn phòng đại diện của Cục SHTT nếu bạn ở thành phố Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh; hoặc đơn đăng ký có thể được gửi gián tiếp qua đường bưu điện nếu bạn không thể nộp trực tiếp tại các thành phố trên.

Bước 3: Thẩm định hình thức đơn

Cục SHTT sẽ thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu của bạn để xác định xem nhãn hiệu của bạn có đáp ứng tất cả các yêu cầu về hình thức hay không, ví dụ như về mẫu đơn, đối tượng loại trừ, quyền đăng ký,...; và đưa ra quyết định về việc đơn đăng ký là hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định thường từ 1 tháng đến 02 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Bước 4: Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu

Trong vòng 2 tháng kể từ ngày Cục SHTT ban hành quyết định đơn hợp lệ, thông tin về đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, bao gồm: mẫu nhãn hiệu; thông tin của chủ sở hữu, người nộp đơn; danh sách các dịch vụ áp dụng nhãn hiệu; và Nhóm hàng hóa và dịch vụ theo Bảng phân loại Nice.

Bước 5: Thẩm định nội dung đơn

Cục SHTT sẽ kiểm tra đơn đăng ký nhãn hiệu về mặt nội dung của nhãn hiệu để quyết định xem nhãn hiệu đó có giống nhau hay gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã đăng ký hay không, từ đó đưa ra quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Thời gian thẩm định thường từ 9 tháng đến 12 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận

Sau khoảng 01 tháng kể từ ngày hoàn tất thanh toán các khoản phí và lệ phí nhà nước đầy đủ và đúng hạn, Cục SHTT sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo quy định.

5. Nơi đăng ký nhãn hiệu dịch vụ pháp lý, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ cá nhân và xã hội?

Các công ty, tổ chức, cá nhân trong nước cũng như nước ngoài có thể liên hệ và tới trực tiếp văn phòng của Công ty Luật Minh Khuê để được tư vấn cụ thể và tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu dịch vụ pháp lý, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ cá nhân và xã hội tại Việt Nam.

Công ty Luật Minh Khuê đã được cấp phép hoạt động tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam từ tháng 8 năm 2017 với mã đại diện là 226. Chúng tôi đã đăng ký thành công rất nhiều nhãn hiệu dịch vụ/hàng hóa cho các khánh hàng trong và ngoài nước.

Thủ tục sẽ do Phòng Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật Minh Khuê thực hiện, địa chỉ tại Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Cầu, Hà Nội.

Người phụ trách phòng sở hữu trí tuệ của Công ty Luật Minh Khuê:

Luật sư: Tô Thị Phương Dung

Email: [email protected];

Số điện thoại: + 84986 386 648

Hồ sơ sẽ được nộp tại: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, địa chỉ tại: 384-386 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn có thể tham khảo một số nhãn hiệu dịch vụ pháp lý, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ cá nhân và xã hội đã được đăng ký bởi Công ty Luật Minh Khuê:

Đăng ký nhãn hiệu dịch vụ pháp lý, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ cá nhân và xã hội?

Nhãn hiệu MINH KHUÊ

Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả; dịch vụ Li-xăng về sở hữu trí tuệ; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng.

6. Liên hệ để đăng ký nhãn hiệu dịch vụ pháp lý, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ cá nhân và xã hội

Vui lòng liên hệ: Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Địa chỉ: Phòng 2007, Tầng 20, Tòa C2, Vincom Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: + 84986 386 648 - Luật sư: Tô Thị Phương Dung

Email: [email protected]

Trân trọng,

Phòng sở hữu trí tuệ - Công ty Luật TNHH Minh Khuê