1. Nhãn hiệu là gì? Logo là gì?

- Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Nhãn hiệu là một trong những đối tượng quyền sở hữu công nghiệp. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu sẽ được tiến hành tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

- Logo là cách gọi phổ biên mà tổ chức, cá nhân thường sử dụng. Logo được hiểu là một loại tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là một trong những loại hình được bảo hộ quyền tác giả. Tác phẩm này sẽ được tự động bảo hộ khi được sáng tạo và thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định mà không phụ thuộc vào việc đã đăng ký bảo hộ quyền tác giả hay chưa.

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục; có tính hữu ích; có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích và được saen xuất thủ công hoặc công nghiệp.

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được thực hiện tại Cục bản quyền tác giả Việt Nam.

 

2. Phân biệt hai thủ tục đăng ký nhãn hiệu và thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

STT NỘI DUNG ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC PHẨM MỸ THUẬT ỨNG DỰNG  
1 Mục đích

Đăng ký nhãn hiệu là ghi nhận nhãn hiệu vào sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho sở hữu nhãn hiệu.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bảo vệ quyền của tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh, giúp phân biệt giữa hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự của các chủ thể kinh doanh khác nhau.

Đăng ký quyền tác giả để bảo đảm và quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả trước các hành vi đạo nhái, sử dụng trái phép,..tác phẩm.

Đăng ký bản quyền tác phẩm mĩ thuật ứng dụng là đăng ký quyền tác giả cho hình thức thể hiện của tác phẩm: hình khối, màu sắc, đường nét,...

2 Điều kiện bảo hộ

- Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

- Có khả năng phân biệt hàng hoá của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

- Là tác phẩm do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.
3 Thời điểm phát sinh quyền Nhãn hiệu chỉ được bảo hộ độc quyền khi tiến hành đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Quyền tác giả được bảo hộ đương nhiên, khi đáp ứng các điều kiện được bảo hộ mà không bắt buộc phải đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả.
4 Cơ quan đăng ký bảo hộ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam Cục Bản quyền tác giả Việt Nam
5 Hồ sơ đăng ký bảo hộ

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu;

- Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ đăng ký;

- Giấy uỷ quyền (nếu đơn nộp thông qua đại diện);

- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác;

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả;

- 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

- Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

6 Văn bằng bảo hộ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

 

Khó khăn trong việc tra cứu khả năng bảo hộ của nhãn hiệu

Nhãn hiệu có chức năng phân biệ hàng hoá, dịch vụ của cá nhân, tổ chức khác nhau vì vậy việc kiểm tra khả năng phân biệt của nhãn hiệu trước khi đăng ký là vô cùng cần thiết.

Tuy nhiên việc tra cứu nhãn hiệu đòi hỏi cần có kiến thức chuyên môn. Tổ chức, cá nhân thường gặp khó khăn trong việc đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu. Nhiều trường hợp do việc tra cứu không cẩn thận hoặc đánh giá thiếu chính xác mà nhãn hiệu bị Cục ra thông báo từ chối sau thời gian thẩm định nhãn hiệu. 

Việc này không chỉ gây tốn kém chi phí mà còn gây mất rất nhiều thời gian bởi thời gian thực tế dự kiến để xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu là 18 - 24 tháng.

Khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Một số những vấn đề cần lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu là việc khai Tờ khai đăng ký. Trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, cần đặc biệt lưu ý các nội dung sau:

- Mẫu nhãn hiệu: mẫu nhãn hiệu phải giống nhau và tổng thể kích thước nhãn hiệu phải theo khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm in trên Tờ khai;

- Mô tả nhãn hiệu: nội dung mô tả nhãn hiệu là căn cứ để Cục Sở hữu trí tuệ xem xét, thẩm định nhãn hiệu về cả hình thức và nội dung nhãn hiệu đăng ký. Nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có. Nhãn hiệu cần được mô tả đủ ý nhưng phài ngắn gọn, súc tích và theo thứ tự nhất định.

- Phần nhóm hàng hoá, dịch vụ: Sai sót trong việc phân loại nhóm hàng hoá, dịch vụ cũng là một trong những lỗi mà tổ chức, cá nhân đăng ký nhãn hiệu thường gặp phải. Nhóm hàng hoá, dịch vụ sẽ được căn cứ theo Bảng phân loại hàng hoá, dịch vụ Nice.

Khó khăn trong việc nộp đơn đăng ký

Hiện nay Cục Sở hữu trí tuệ chỉ có trụ sở tại Thành phố Hà Nội và hai văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Vì vậy sẽ gây khó khăn cho tô chức, cá nhân tại các tỉnh, thành phố khác trong việc nộp đơn trực tiếp. Tổ chức, cá nhân có thể nộp qua hình thức bưu điện nhưng cũng sẽ có những rủi ro thất lạc hồ sơ.

Khó khăn trong việc theo dõi tiến độ đơn và phản hồi ý kiến đối với thông báo, Quyết định của Cục  

Do thời gian xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu khá lâu, do đó, việc theo dõi tiến độ đơn gặp nhiều khó khăn, bất tiện. Ngoài ra, chủ đơn cần phải có ý kiến phản hồi khi nhận được thông báo từ Cục trong thời hạn quy định, nếu quá thời hạn Cục sẽ ra thông báo từ chối với đơn đăng ký.

Khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối nhãn hiêu, chủ đơn cần có văn bản phúc đáp sửa đổi, bổ sung hoặc phản đối thông báo từ chối của Cục. Để soạn được văn bản này cần phải xác định các căn cứ chính xác để chứng minh khả năng phân biệt của nhãn hiệu. Điều này đòi hỏi kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

Trên đây là những khó khăn có thể gặp phải khi đăng ký nhãn hiệu, logo. Tuy nhiên, mọi khó khăn này đều sẽ được giải quyết khi Quý khách hàng sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Luật Minh Khuê. Hãy liên hệ ngay tới Chúng tôi qua số điện thoại 0986 386 648 hoặc qua email lienhe@luatminhkhue.vn.